Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Grondwetdag voor scholieren 2018

Vier 23 maart 2018 de verjaardag van de Grondwet met de Raad van State

 
Grondwetdag voor scholieren 2017

De Grondwet bestond op 29 maart 2014 precies 200 jaar. Reden voor een goot feest, dat iedere kroonjaar herhaald gaat worden. In de tussenliggende jaren vieren we samen met een instelling uit de Grondwet de verjaardag minder grootschalig met Grondwetwandelingen - onder leiding van ‘prominenten’ - en een scholierenevenement. Want de Grondwet is ondanks zijn 204 jaar nog springlevend.

Op vrijdag 23 maart 2018, de Grondwetdag 2018, komen net als voorgaande jaren scholieren naar Den Haag voor een ‘challenge’. Dit jaar zal het gaan over de Raad van State, de onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en daarnaast hoogste bestuursrechter van het land. Op de Grondwetdag 2018 staat vooral de adviserende rol van de Raad van State centraal. De Raad van State toetst alle wetsvoorstellen die bij de Tweede Kamer worden ingediend op juridische en wetstechnische kwaliteit en op kwaliteit van beleid. Na die toetsing brengt de Raad van State een advies uit. Op grond van het advies kan het wetsvoorstel nog worden aangepast, of de toelichting daarbij. Zo is het mogelijk dat de regering het advies van de Raad van State naast zich neerlegt.

Omdat dit jaar de Raad van State centraal staat, dagen wij uw leerlingen uit een advies te maken bij een wijzigingsvoorstel van de Grondwet. Deze – fictieve maar wel reële – voorstellen komen in het najaar beschikbaar en hebben bijvoorbeeld betrekking op het recht op een basisinkomen, het recht op flexibele feestdagen en het recht om 'digitaal vergeten te worden'.

 
Grondwetdag voor scholieren 2017

Twee rondes

De challenge bestaat uit twee rondes. In de eerste ronde, sluiting op 21 januari 2018, geven de teams (minimaal 6 en maximaal 8 scholieren) in 750 à 1000 woorden een advies over het wetsvoorstel. Het gaat daarbij vooral om de argumentatie. Een jury beoordeelt de binnengekomen ideeën en selecteert acht teams.

De geselecteerde teams gaan samen met een coach - studenten constitutioneel recht - aan de slag voor een verdieping van het advies, uitmondend in een pitch. Op vrijdag 23 maart presenteren deze teams de pitch in Den Haag en gaan met elkaar in gesprek over het voorstel. Een jury beoordeelt de pitch, de teampresentatie én het niveau van de vragen en antwoorden.

Geïnteresseerd om mee te doen? Noteer dan alvast vrijdag 23 maart 2018 en geef u op via http://www.montesquieu-instituut.nl/aanmelden. Dan houden wij u op de hoogte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Careljan Rotteveel Mansveld (c.rotteveel.mansveld@montesquieu-instituut.nl) of Liesbeth Weijs (l.weijs@montesquieu-instituut.nl), beiden ook te bereiken op 070-3630105.

v.l.n.r.: ProDemos, Gemeente Den Haag, Rijksoverheid, Tilburg University