Achtergrond: Johan de Witthuis

dinsdag 11 juli 2017, 10:45

DEN HAAG (PDC) - Sinds deze week vindt de kabinetsformatie plaats in het Johan de Witthuis. Dit monumentale pand bevindt zich aan de Kneuterdijk nummer 6 in Den Haag op niet al te grote afstand van het Binnenhof. Het is vermoedelijk ontworpen door de architect Pieter Post en in 1652 gebouwd.

Het Huis was oorspronkelijk meer dan alleen een simpel woonhuis. Naast een hoofdgebouw (op nummer 8), kwam er in 1652 een woonhuis (nr 6) en aan de zijde van het Noordeinde een koetshuis. Verder was er ommuurde tuin.

Het Huis (nummer 8) was in bezit gekomen van de rijke Dordtse familie Hoeufft, nadat in een eerder pand op die plek een dochter van Willem van Oranje had gewoond. In 1655 werd het huis verhuurd aan de Deense gezant en in 1669 trok Johan de Wit, zwager van Diederik Hoeufft er in. Het huis kreeg toen de naam Johan de Witthuis. Hij had eerst zijn zwager Bicker, lid van de Rekenkamer van Holland, en diens vrouw als buren. Later woonde een oudere zus van Johan daar. Zij pasten op de kinderen van De Witt, die weduwnaar was.

In 1672 werd Johan de Witt vermoord en kwamen zoons van Mattheus Hoeufft in de beide panden wonen. In 1725 kwam er een Franse Hugenoot te wonen en daarna onder anderen een Engelse ambassadeur en een Tweede Kamerlid. Ook prins Alexander woonde enige tijd op nummer 6. In 1925 werd het gebouw aan nummer 8 gesloopt. Daar kwam een bankgebouw. Nummer 6 kwam in 1938 in handen van een levensverzekeringsmaatschappij.

In 1979 werd het na restauratie door het Rijk gekocht. Het huis staat nu ter beschikking van het koninklijk huis, de regering, leden van de Staten-Generaal, ministeries en internationale organisaties en ambassades. Zij kunnen er bijvoorbeeld ontvangsten houden.

Bronnen: www.rijksoverheid.nl en geschiedenis van den haag