Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017 - Het volk spreekt

In verband met het honderdjarig jubileum van het algemeen kiesrecht en de actuele discussie over de opkomst van populisme in de politiek in Nederland en daarbuiten, heeft de redactie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis ervoor gekozen het Jaarboek 2017 in het teken te laten staan van de Nederlandse bevolking. Daarbij staat de vraag centraal hoe ‘het volk’ in het verleden heeft geprobeerd bij de politiek in beeld te komen en welke wisselwerking tussen volk en parlement er heeft plaatsgevonden.

Dit wordt uitgewerkt aan de hand van artikelen over onder meer de verzoekschriften die de Nationale Vergadering en het parlement in de 18de en 19de eeuw hebben ontvangen, de volkssoevereiniteit in de Bataafse Grondwet en de verdwijning van dit concept, ordeverstoringen door het publiek in het parlement, massademonstraties in de jaren 1980, de ‘verbeelding’ van het volk in cartoons, en de contemporaine worsteling van de politieke elite met ‘het volk’.

Datum: dinsdag 21 november 2017, vanaf 16.30 uur

Locatie: Oude Zaal Tweede Kamer