Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Nederlandse politiek

Informatie over de Nederlandse politiek en de personen die daarin een rol spelen of hebben gespeeld is te vinden op de website Parlement.com.

1.

Partijen

De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën.

2.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

3.

Eerste Kamer

4.

Regering

5.

Advies & Toezicht