Bundel 10: 'Te zorgen dat de wetten behoorlijk worden uitgevoerd'

bundel 10

Nu de benoeming van de commissaris van de Koning door de 'kroon' wellicht uit de Grondwet wordt gehaald - de Grondwetswijziging voor de 'deconstitutionalisering van de kroonbenoeming' is in tweede lezing in behandeling in de Eerste Kamer - gaat prof. dr. J.Th.J. van den Berg in op het ambt én de mogelijke toekomstige benoemingswijze van deze functionaris.

In het essay 'Te zorgen dat de wetten behoorlijk worden uitgevoerd' schenkt Van den Berg aandacht aan de historische ontwikkeling en het eigen karakter van het ambt van commissaris van de Koning. Van daaruit formuleert hij een voorstel voor de wijze van aanstelling, waarbij hij tot de conclusie komt dat aanstelling bij Koninklijk Besluit - dus niet gekozen - het meest voor de hand ligt. Van den Berg biedt daarmee een waardevolle bijdrage aan de discussie over het ambt én de aanstellingswijze van de commissaris van de Koning.

Dit is de tiende bundel in de Montesquieu Reeks; het essay is mede een initiatief van de Kring van commissarissen van de Koning. Van den Berg overhandigde op 23 april 2018 het eerste exemplaar van de bundel aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Woord vooraf

 • 1. 
  Een gelijkgeschakeld ambt
 • 2. 
  Deconstitutionalisering en juridisering in de huidige Grondwet
 • 3. 
  Commissaris: geschiedenis van een begrip
 • 4. 
  Commissaris en Koning: een ‘special relationship’?
 • 5. 
  Het constitutionele profiel van de Commissaris
 • 6. 
  De wijze van benoeming van de Commissaris

Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels romdom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks