Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Mireille Hildebrandt over de invloed van AI en Blockchain op democratie en rechtsstaat.

vrijdag 17 augustus 2018, 11:52

DEN HAAG (PDC) -

De komst van nieuwe technologieën is niet langer een kwestie van geleidelijke aanpassingen. Het dagelijks leven, economie en politiek zijn in een stroomversnelling geraakt door de inzet van data-gestuurde systemen, die de speelruimte van politiek en burger inperkt. Dat heeft ook gevolgen voor de bescherming van die speelruimte, of het nu gaat om vrijheid van meningsuiting, privacy of non-discriminatie.

Dit jaar (2018) ontving Mireille Hildebrandt, een van de sprekers van de Montesquieu Prinsjeslezing dit jaar, een ERC Advanced Grant van de European Research Council voor haar project ‘Counting as a Human Being in the Era of Computational Law’ (CoHuBiCoL). Het onderzoek richt zich op de gevolgen van twee typen ‘legal tech’, te weten kunstmatige intelligentie en blockchain. Kunstmatige intelligentie belooft algoritmische voorspelling van rechterlijke uitspraken. Blockchain belooft geautomatiseerde uitvoering van regelgeving en contracten. Een van de vele vragen is hoe ‘legal tech’ de risico’s en de kansen van individuele burgers, de grote ‘tech-platforms’ en bijvoorbeeld lokale overheden gaat herverdelen.

Op donderdag 13 september spreekt onder andere Hildebrandt over de invloed van geautomatiseerde besluitvorming op democratie en rechtsstaat tijdens de Montesquieu-Prinsjeslezing in Den Haag. Wie zich zorgen maakt over fake news en micro targeting in de politiek kan zich nu aanmelden.

De Montesquieu-Prinsjeslezing wordt georganiseerd door het Montesquieu Instituut in samenwerking met de Stichting Europalezing in het kader van het Prinsjesfestival.