Bert van den Braak hoogleraar parlementaire geschiedenis in Maastricht

maandag 3 december 2018, 8:58

DEN HAAG (PDC) - Per 1 december is dr. Bert van den Braak benoemd tot bijzonder hoogleraar Parlementaire Geschiedenis en Parlementair Stelstel aan de Universiteit Maastricht.

Prof. Bert van den Braak is een erkend deskundige op het terrein van de parlementaire geschiedenis en het parlementair stelsel en hij is al vele jaren betrokken bij het Montesquieu instituut in Den Haag, inmiddels als fellow. Zo werkte hij mee aan diverse MI-publicaties (MI-papers en MI-reeks), was hij betrokken bij advisering aan de Staatscommissie parlementair stelsel en publiceert hij met regelmaat in de Hofvijver.

Van den Braak is werkzaam bij PDC, een van de partners van het Montesquieu instituut, en uit dien hoofde beheerder van het digitale biografisch archief en redacteur van de website Parlement.com.

Aan de rechtenfaculteit in Maastricht zal Van den Braak onderwijs geven in het vak Openbaar Bestuur in de master Nederlands Recht. Daarnaast wordt hij betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse excursie in het kader van het vak Europees en Nationaal Constitutioneel Recht naar Den Haag en bij de begeleiding van het Studentenparlement-team. Hij zal onderzoek verrichten naar parlementaire activiteiten en het functioneren van de Eerste Kamer.