Onderzoek PDC belangrijke basis voor eindrapport Staatscommissie

vrijdag 14 december 2018, 11:00

Het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel, gepresenteerd op 14 december 2018, is mede tot stand gekomen door onderzoek van PDC, partner van het Montesquieu Instituut. In het rapport wordt antwoord gegeven op de vraag of ons huidige parlementair stelsel toekomstbestendig is. PDC deed in opdracht van de Staatscommissie onderzoek om hen in staat te stellen deze vraag te beantwoorden, waarbij gebruik werd gemaakt van het uitgebreide biografisch archief, dat via Parlement.com beschikbaar is. In dit archief zijn gegevens opgenomen van alle personen die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in het landelijk bestuur.

Analyse PDC

PDC heeft onder de noemer van 'Real Time Research' een instrumentarium ontwikkeld om deze gegevens snel en grondig te analyseren en op een overzichtelijke en duidelijke manier weer te geven.

Achtergrond van Kamerleden

Het onderzoek van PDC richtte zich op twee onderwerpen. Allereerst zijn de achtergrondkenmerken van alle Eerste en Tweede Kamerleden onderzocht. Zo heeft PDC de gemiddelde leeftijd van Kamerleden berekend en de leeftijdsverdeling in beide Kamers geanalyseerd. Ook is het onderwijsniveau van de Kamerleden onderzocht, net als de richtingen waarin Kamerleden zijn afgestudeerd. Daarnaast heeft PDC de eerdere werkervaring van Kamerleden geanalyseerd. Hierbij bracht PDC de verschillende maatschappelijke sectoren waarin Kamerleden werkzaam zijn geweest in kaart. Op basis hiervan kon de Staatscommissie uitspraken doen over de representativiteit van beide Kamers door de jaren heen.

Parlementaire instrumenten

Het tweede deel bestaat uit een onderzoek naar de parlementaire instrumenten die Kamerleden gebruiken. Het gaat hierbij om het gebruik van wetsvoorstellen, moties, Kamervragen, amendementen en novelles. De ingediende aantallen en de status van deze instrumenten zijn per Kamer en Kamerlid in kaart gebracht en geanalyseerd. Hiermee zijn de verschillen en overeenkomsten tussen beide Kamers inzichtelijk gemaakt. Met deze inzichten kon de Staatscommissie conclusies trekken over de werking van ons tweekamerstelsel.

De resultaten van de door PDC uitgevoerde analyses zijn opgenomen in bijlage 6 van het eindrapport van de Staatscommissie.