Provinciale Staten en de rol van de commissaris van de Koning

1.

Transcriptie

Goedendag welkom allemaal

ik hoop dat ik langzaam uw aandacht mag

Welkom in nieuwspoort allemaal fijn dat u er bent deze regenachtige dag

We gaan het vandaag hebben over provinciale staten en specifiek de commissaris van de koning wat doet de commissaris van de koning allemaal

wat doet hij eigenlijk een is het eigenlijk functioneel

We willen toch graag eens weten daarom hebben wij ook een commissaris van de koning uitgenodigd

Meneer

kampioen

Polman sorry ik zeg zijn verkeerd meneer

Ik hou je door elkaar meneer polman want u bent commissaris van de koningin in

de mooie delta provincie zeeland indigo massa's van in hoe lang doet hij dat dan ik ben net herbenoemd dat betekent dat ik de zes jaar op hebt zitten per 1 maart begint mijn tweede termijn en ik wilde graag blijven en ik was heel blij dat provinciale staten dat op vond dat ze mij graag willen houden want ja het is eigenlijk heel democratisch proces is de vertrouwenscommissie provinciale staten beveelt je aan bij bij de kroon bij de minister mee de regering en de regering benoemd je uiteindelijk maar ik had dat al toen ik burgemeester was je wordt aanbevolen door de gemeenteraad die door provinciale staten dus ik voel mij in dit soort bestuurlijke functies heel erg verkozen

Dus ik ben heel blij dat ze de gekozen volksvertegenwoordigers mee willen houden nou dan zijn wij heel erg benieuwd wat u nou eigenlijk hele dag doet want dat gaan we straks aan uw vragen

Naast je zit de lammy hawai

verslaggever politiek verslaggever van energie heeft ook eigen columns gehad kent hem misschien nog van bnr daarvoor de kritische stem hier in den haag mag ik wil zeggen als collega een verslaggever van de nos ben ikzelf en lamb jij heb jij veel te maken met het onderwerp commissaris van de koning nou nog niet maar ik werk nu vier maanden voor de politieke redactie van nrc en het komende uur profialis statenverkiezingen aan precies neem aan het komende tijd wel wat vaker aan de telefoon is al hangen bij handen bijvoorbeeld

nou daar zijn we benieuwd naar en hopen dat jij ook jij hebt kritische vragen hier kan stellen naast jou zou eigenlijk zitten jan fransen die kan er ieder moment aankomen dus die ga ik ook nog niet voor sneller dus wacht nog even op hem

Maar we hebben natuurlijk ook alle kennis in huis vandaag beheer van de berg professor van de berg u gaat ons vertellen eigenlijk over alle inhoudelijke aspecten die wij moeten weten van een commissaris van de koning kan ik het zo zeggen

Nou voor ik u het woord gegeven om ons allemaal even onder inhoudelijk op één lijn te leggen zodat we weten allemaal dezelfde kennis hebben zodat we daarna allemaal mee kunnen doen om een kritische vragen te stellen zodat we allemaal een stukje wijzer naar huis gaan deze middag een paar dienstmededeling deze dag deze dit komende anderhalf uur wordt ook uitgezonden op politiek 24

Dus mochten hele gekke dingen willen doen media bereiken terechtkomen

Daar is de camera en ik moet u welkom heten namens ook nieuwspoort prodemos

filmhuis den haag en het montesquieu instituut maar

dan wil ik beginnen en het woord geven aan die er van de berg

het is natuurlijk beetje en genade om

Leuk zeggen in de aanloop naar verkiezingen voor provinciale staten

Uitgerekend over de enige niet gekozen functionaris te spreken zij heet dat han polman daar toch weer zijn eigen interpretatie van weten te vinden maar het is toch een benoemde functionaris

ik zal wel proberen het zwaartepunt zo te leggen dat het ook over de relatie gaat tussen

commissaris en provinciale staten en voor de gezelligheid hebt dat zul je straks ook merken hebben we een stel je toegevoegd die niet over de commissaris gaat het niet over de staat er maar over de provincies als zodanig

maar daar kom ik dadelijk nog wel even op terug

Aanleiding om de commissaris wat meer een beeld te brengen is en in wezen de zogenaamde devotionalia ring van de benoemingsprocedure van commissarissen en burgemeesters in nederland

en

het eigenaardige daarvan is dat ook omdat de grondwet

eigenlijk nogal ja je zou bijna zeggen saaier

burgemeesters en commissarissen op een hoop gooit samen met gemeenteraad en provinciale staten en dan alsof dat allemaal hetzelfde is alleen een in de provincie en de andere in de gemeente denk ik dat het goed is om die commissarissen over is ook groen provincie is keer even apart te zetten omdat

Provincies echt iets anders zijn dan gemeente en omdat de commissaris van de koning echt een ander ambtsdrager is dan de burgemeester en ik hij is dus niet de burgemeester van de provincie

dus beetje raar dat aantal jaar geleden de raad voor het openbaar bestuur waar de japan al toen geloof nog geen deel van uitmaakte een rapport heeft uitgebracht over de commissaris en dan over zijn rijkstaken onder de titel burgemeester van de provincie met een vraagteken

niet weten dat we zeggen in in termen van communicatie dat niemand dat vraagteken ziet

Dus ja dan versterk je als het ware het vooroordeel

Terwijl dat nou precies wilt niet de bedoeling dus we moeten het wel over de verschillen

en belangrijkste verschil is dat de commissaris een dubbelfunctie heeft

hij oefent eerste plaatst u een provinciaal ambten uit als voorzitter met stemrecht van gedeputeerde staten en als voorzitter zonder stemrecht nog steeds van provinciale staten en in die zin is hij vooral wat je doet of zij maar dat is maar een hele enkeling ook historische blijkt echt helemaal nergens op als je er goed naar kijkt

Verantwoording verschuldigd aan provinciale staten voor wat die persoonlijk doet maar ook wat hij doet als deal van het college in die zin kan je zeggen is een juridisch overeenkomt met de functie van burgemeester maar dan nog een commissaris is veel minder rechtstreeks de bestuurder ook van desnoods individuele burgers dan de burgemeester dat is hebben hoe hij

Verbiedt geen voetbalwedstrijden

hij stuurt nergens de en mee op af hij gaat ook nergens bij de familie bij het 60-jarig huwelijk op bezoek en de burgemeester zit veel meer in de samenleving

dan een commissaris die op die mag zeggen gepaste afstand blijft in een aantal opzichten zo als het provinciaal bestuur natuur toch in veel opzichten een bestuur is van bestuurders

Andere bestuurders en de meer met de provincie te maken en dat wat hij doet en met wat hij wil

Dan burgers door en u de meesten van u zijn niet oud genoeg om nog te hebben meegemaakt dat je een paspoort bij het provinciehuis moest gaan halen dat heeft ooit zo bestaan moet je voorstellen dat je in mook woont en aan maastricht moed om aan je pas te komen ik woon in maastricht dat was handig

Maar daarnaast heeft de commissaris daar wil ik iets langer bij stil staan ook een zogenaamd rijk sand

Je kunt over ze nog twisten of die in dat opzicht dan ook rijksambtenaar is

ik voldeed de stelling uit een dat hij dat wel eens maar andere ontkennen dat met grote heftigheid vooral komt ze aan ze zelf maar hij staat natuurlijk wel onder het gezag van de regering rechtstreeks zoals

Es kees en

directeur-generaal dat is grotendeels ook doen en er is dus ook daarvoor verantwoording schuldig aan de minister van binnenlandse zaken

is een beetje het laatste restant kan er jammer genoeg niet lang bij stilstaan van wat ooit zijn hoofdfunctie was uitvoeren van skonings bevelen in de provincie tot en met het bevel over de onderdelen van de krijgsmacht die in die provincie gestationeerd waren

als u daar meer van wil weten nog niet zo lang geleden een zeer geschreven op verzoek van de commissarissen over dat ambt en bij montesquieu instituut kunnen waarschijnlijk nog wel enkel exemplaar krijgen en ik maak ook maar melding van een boek dat in maart uitkomt

Over provinciaal bestuur provinciale politiek

dat was dan ook aan alle statenleden zal worden uitgereikt daar zit een hoofdstuk in ook met geschiedenis en al over commissaris

Geleidelijk aan is de rol van commissaris die van een echte toen ook nog overal goed formule ketens

Rijks luxe huis er een geworden van in hoofdzaak

Provinciaal afdragen maar die dubbelrol is er nog steeds en ik voor een deel is hij dus niet verantwoording verschuldigd aan de provincie en de provinciale staten maar wel aan de minister en omgekeerd

Daartoe bestaat al sinds 1814

mij is de tussen wel een paar keer drastisch gewijzigd en hand instructie

voor de juristen onder u dat is een koninklijk besluit of algemene maatregel van bestuur waarin staat wat de rijkstaken

zijn van de commissaris

Dat zij dag een stuk of vijf maar je kunt ze al dagenlang je ze verdeeld het gaat op en coördinatie van alle rijks

functionaris in de provincie

Het gaat over toezicht in het kader van de veiligheidsraad regio

hij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de regeringen daar zit heel veel ruimte voor zelfstandig optreden

hij coördineert

de de uitdelen van koninklijke onderscheidingen in zijn provincie is niets zijn al belangrijkste taak zoals is op begrijp hij bezoekt periodiek gemeente

doet u nog steeds vroeger was dat echt een soort inspectie bezoek of die dames en heren of vooral heren want dames deden nog niet mee in de gemeente zich wel gedroegen en als we wel netjes besturen daar zijn ook wel slagen van overgebleven

zijn echt buitengewoon vermakelijk om te lezen

dus als u dit is het tegenkomt vooral in kijken

En tenslotte zijn we met zes uur rol bij benoeming en ontslag en herbenoeming van burgemeesters

Dat is eigenlijk één van de functies die ook wel rechtvaardigt omdat het typisch wat je zou kunnen noemen personeelsbeleid is dat je dat niet verantwoord aan een vergadering als die van provinciale staten

nogmaals die rijkstaken

Verlicht de commissaris in

Met verantwoordingsplicht aan de minister

en de laatste a' instructie die daar over gaat is van 1994 maar is inmiddels ook weer verandert daar zat hoeven het iets heel geks

De ik zeggen de procedure

het begeleiden van een burgemeester benoem de of het ontslag staat dus al sinds jaar en dag in the un's instructie het enige wat gek genoeg niet in de ups instructie stond en dus kennelijk een provinciale taken as was het benoemen van waarnemend burgemeesters

we hadden ze vergeten in de als instructie te zetten alleen niemand wist het en niemand hield het in de gaten want die dacht er alle burgemeesters oh nou ja dat is van de commissaris hebben wij niks mee te maken totdat een paar slimmeriken in zuid-holland

Omdat jan franssen helaas is er nog niet daar nogal actief in was in de gaten kregen dat ze daar wel degelijk zeggenschap over had en toen is eindelijk besloten dat ook de waarnemingen in de ambtsinstructie moesten worden ondergebracht en tussen is ook dat deel van rijkstaken roer

het

Alleen het echt nodig is de commissaris heeft dus een aantal van die rijkstaken die zitten in ons instructie maar hij heeft ook een aantal uitvoerende taken gewoon in het kader van algemene wet geven

en dat de rob heeft ooit uitgerekend dat dat er 40 zijn oogst alice niet allemaal even veel voor maar ze zijn er wel en dat gebeurt onder normale wettelijke omstandigheden dus in medebewind

en daarvoor is de commissaris verantwoording verschuldigd aan provinciale staten en voeg een deel overlopen die taken elkaar ook wel dus je krijgt een beetje ingewikkeld geheel van wettelijke

Bevoegdheden waarbij het een bel verantwoording meebrengt aan het allemaal niet

Wat u ook eigenlijk zou moeten weten is dat de ontwikkeling jarenlang gegaan is in de richting van een steeds zwaarder nadruk op die provinciale functie en dus over zalen verantwoording

Je ziet het ook wel terug in uitlatingen van commissarissen eigenlijk nog tot aan het eind van de 20e eeuw van acht jaar rijkstaken ja die hadden we ook nog maar we zijn toch eigenlijk een provinciale a' draag en nu zie je langzaam die rijkstaken weer belangrijker worden

Zowel in het oog van de minister als in het ook van die commissarissen

Zelf omdat er op gym mijn taken blijken te zijn waarvoor de minister denkt dat kan ik beter commissarissen inschakelen dan ik want ik kan het niet allemaal zelf dat is gewoon de bijvoorbeeld gebreken in 2015 en 16 met opvang van grote groepen vluchtelingen die naar onder andere ook naar nederland kwamen

En ja die om in gemeente moesten worden ondergebracht dat wel maar beide commissarissen eigenlijk het verzoek kregen daar als

Rijks hier zoals dat dan zo vrij genoemd we de leiding in te nemen dat is op zichzelf eigenlijk heel goed verlopen er is ook achteraf en rapportages van gezegd commissarissen hebben daar echt heel goed werk gedaan

Het interessante is alleen dat af en toe burgemeesters bleef vroeger met welk mandaat ze dat eigenlijk delen ln tja het staat echt niet goed of niet erg om sfeer en je vraag je dus af heb je daar ook wel eigenlijk zo'n afzonderlijke ambtsinstructie bij nodig

Kan dat niet gewoon ondergebracht hoe anders als de raad wordt openbaar bestuur eigenlijk ook wel gezegd in leuk zeggen de gewone wetgeving

Bijvoorbeeld in de provinciewet staat de kern van die ha' instructie al nou werken dan uit want daar zit wel een beetje een lelijk toontje aan bedoel dat zo apart te houden en het niet zoals allerlei andere uitvoerende taken in de provincie werd zelf onder te brengen wordt de verleiding natuurlijk ook wel groot om via die ambtsinstructie als het ware de ruimte voor beleid dat niet verantwoord hoeft te worden aan provinciale staten stiekem uit te breiden oh stiekem uit te breiden en ik denk eerlijk gezegd dat

dat zo min mogelijk zou moeten dat zoveel mogelijk ook een commissaris net als een burgemeester en net als ieder ander

Geacht wordt verantwoording af te leggen aan de vergadering van provinciale

Staten en in ieder geval zou je met die regeling zo zuinig mogelijk moeten zijn en dingen zo min mogelijk buiten verantwoording aan de staten moeten regen

Dat blijft een aantal rijkstaken over de dat zal voor de timing ook echt nog wel een tijd het geval zijn en dat maakt ook dat ik commissaris anders dan een burgemeester het beetje moed van zijn intermediaire en ze bemiddelende positie moet hebben en die al gezegd zodat een reden kunnen zijn om te zeggen

niet als met een burgemeester die zo direct met zijn burgers te maken heeft dan kun je van zeggen waarom geen verkiezing

Het is een hele reële vraag lijkt me bij de commissaris denk ik dat functie zo anders is en zo bemiddelend en eigenlijk ook onafhankelijk dat je een beter ook in de toekomst

Kan laten benoemen door de regering zij het dat je het wel zo een boer doen dat de provinciale staten niet een functionaris opgedrongen krijgen die zich niet wil

dat zijn ook de twee stellingen aan de ene kant regel zoveel mogelijk om via de provinciewet en niet met zo'n rare

afzonderlijke a' instructie en het andere is benoemen in dit geval verdient de voorkeur

Dank u wel voor uitleg voordat we verder ingaan in te stellingen

Hebben toch een vraagje aan hier polman hebben allemaal verhalen gehoord over hoe het eigenlijk werkt onder andere bijvoorbeeld gehoord dat de burgemeester meer gevoel heeft bij de gemeenschap het meer vermengt is met de gemeenschap ik heb nu opgezocht in voor foto's van u gezien u bent ook wel redelijk actief in de provincie zeeland

Voelt u dat die taak wat meer bij de burgemeester eigenlijk ligt dan mee

ja de neiging is groot op van de wetgever of een som commissaris over één kam te scheren er zijn grote verschillen de een de provincie is de andere niet we hebben de 12 zoals u weet en hoe klein ons land ook is er zijn toch grote verschillen in karakter in inhoudelijke opgave vraagstukken die overal spelen

En dat betekent dat ook de functie van de provincie en daarmee ook de provincie van de commissaris eigenlijk mee vibreert met de behoefte die er in de verschillende regio's de verschillende provincies is

M&o ben ik commissaris van de koningin in zeeland en zie ik dat

Zeelandnet zoals friesland en misschien ook drenthe limburg in veel opzichten een regio provincie is waar betrokkenheid van de provincie veel groter is ook omdat er een aantal taken zijn die niet vanzelfsprekend door grote centrumgemeente kunnen worden opgepakt dus hier in zuid-holland met rotterdam en den haag heeft de provincie een andere rol omdat je ziet dat grote steden of die regionale vraagstukken met de buurgemeenten als vanzelf op pakken dat is in veel delen van nederland niet het geval in zeeland ook niet dus ik voel me echt een ja ook wel een regio commissaris

De waarbij we soms ook taken

op het gevraagd om dingen op ons te nemen op de te nemen van bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg wat niet formeel in de provinciewet of in welke andere het ook zit er een voorbeeld noemen van zo'n project dan bijvoorbeeld bereikbaarheid van ziekenhuizen en de de eerstelijnszorg

Huisartsen en de aansluiting bij specialistische zorg dat daar gaan gemeente niet de oven direct behalve de gemeente wel via de wet maatschappelijke ondersteuning natuurlijk huishoudelijke zorg steeds meer zorgtaken ook bij gemeente de provincie gaat daar niet over ziekenhuizen dat is natuurlijk een marktmechanisme

Wij ziet in de regio dat er een vraag is naar bereikbare zorg en

in hun behoeften ook is om vraag en aanbod in die zorgmarkt met elkaar beter te verbinden dus ik praat dan met al die partijen en dan nodigen wij die partijen uit en dat doe ik samen met gedeputeerde het dat zijn de wethouders van de provincies dat zo record mag zeggen en dan zie je dat die provincie daar nadrukkelijk een rol heeft omdat hij ook wordt gevraagd geldt ook voor aantal onderwijsvraagstukken

Dus dat betekent dat de rol van de commissaris in de ene provincie wat nadrukkelijke is op een aantal thema's en daarmee ook de provincie meer gezicht krijgt en ja vanzelfsprekend daarmee ook de commissaris als voorzitter van zowel het dagelijks bestuur gedeputeerde staten als provinciale staten en daar komt nog bij dat heeft de heren van de berg treffend en gezegd dat onze bevoegdheden als rijks orgaan dat die steeds meer ook jaar worden gebruikt ook door het kabinet van hier zijn vraagstukken hoe vliegen we die aan hoe lossen we die op vluchtelingenbeleid was daar een voorbeeld van niet om taken en bevoegdheden van anderen over te nemen maar om te kijken hoe kom je tot verbinding tot afstemming en ik zie dat ja dat daar wel een en een opgave ligt ook voor de toekomstige vraagstukken als het hebben over klimaat en energie veel gemeenten kunnen dat niet alleen een zal toch worden gevraagd aan de provincies en erg sleutel organiseer een tafel soms drink je alleen een kop koffie om te verbinden soms vragen partijen van neem even iets meer regie andere bijkomende samen niet uit en ik ben wel blij met die ja flexibele

Mogelijkheid die de wetgever nu biedt of het nou een a' instructie is of in de provinciewet omdat je gebiedsgericht kunt kijken waar is hier behoefte aan welke rol pakken we hier als commissaris op met zijn 12 hebben het hij regelmatig over sommige dingen zijn vergelijkbare burgemeestersbenoemingen maar zijn gelukkig ook een de wetgever biedt ons ook mogelijkheden om gebiedsgericht invulling te geven zoals het gebied en soms ook de regering van ons vraagt nee mary en tv ja en hoe zit het dan want dit is een soort van intermediaire rol te scène

Meer bestuurslagen hoe zit het met burgers want als je kijkt naar een burgemeester die staan van dichte op zijn burgers en dat merk je ook je loopt op straat mensen herkennen ik kan me voorstellen dat dat van commissaris toch anders is

Ja dat is anders ik ben burgemeester geweest in tweeën gemeente eerste in noordwijk houdt in zuid-holland en toen acht jaar in bergen op zoom in brabant

Het is voor een deel anders nou moet ik zeggen dat in zeeland in mijn provincie inmiddels wel heel veel mensen weten van dag commissarissen ze op straat woont of verloopt

Dus de herkenbaarheid van mij als als commissaris is

Is groter dan misschien bij andere commissarissen van dat grotere provincies maar het heeft ook met de schaal en op weer met je je taakinvulling te maken dat je je soms ook bemoeit met dingen die die burgers op direct merken je loopt nooit burgemeesters voor de voeten want hier ondersteunt juist gemeente en burgemeesters en dan die burgemeesters als alvast wel of ze zeggen van wel zijn de burgemees zo is er rechtstreeks moeten vragen maar de zijn natuurlijk soms onderwerpen waarvan je ook als commissaris ziet dat de burgemeester soms een tandje bij moeten zetten en dan heb je gesprekken daarover individueel en gezamenlijk ga een keer per jaar met de burgemeesters op de hij om een aantal thema's te bespreken als het gaat om integriteit en ondermijning is natuurlijk een ben zeer relevant thema maar ook hoe geef je je ambt invulling

Ik zie me daarmee als commissaris niet alleen betrokken bij de benoeming van burgum een is onbenoembare kandidaten ook voor te dragen aan de gemeenteraad maar ook soms ja als coach soms als terzijde staan en soms ook met elkaar eens van gedachten te wisselen van wat is nou slim die pak nou is en welke rol en dat is denk ik een hele belangrijke functie die wij hebben om samen met de burgemeesters te kijken wat is een slimme rolverdeling in het licht van de opgaven die voor ons ligt toch is hij speelt dan in sommige onderwerpen belangrijke onderwerpen zorg onderwijs een sleutelrol eigenlijk als ik het hoor maar de sleutelrol in het overleg en we kunt niet op uw stemmen of de inwoners kunnen niet op uw stemmen die gelukkige 20 maart kan iedereen van 18 jaar en ouder stemmen op de politieke partijen voor de verkiezing van provinciale staten

Dat is wezenlijk en dan zie je dat ook in de opkomst ik hoop dat die dit jaar ook weer fors hoger is dan 50% in zeeland dat in sommige provincies waar de provincie ook een manifest er een rol heeft dat de opkomst daar ook hoger is dan andere provincies het is van wezenlijke betekenis te stemmen ik merk dat wij in de provinciale zeeuwse krant elke week met allerlei artikelen staan van wat wij als provincie doen dus mensen zien ook in omroep zeeland de best bekeken regionale zender van nederland die volgen die volgen gewoon wat die provincie doet en laat dus daar ben ik natuurlijk misschien ook wel beetje uitverkoren meer gezien het karakter van onze provincie dat is lang niet in alle provincies het geval maar de commissarissen want dat ze is wel een u naar vroeg ik zei net al bij mijn introductie ik voel mij uitverkozen door provinciale staten het is het direct gekozen orgaan die hebben een aantal kandidaten als benoembare commissarissen

Voorgedragen gekregen in ons geval door de minister van binnenlandse zaken die hebben daar intensieve gesprekken mee gehad met mij heeft de vertrouwenscommissie

Ja twee keer bijna anderhalf uur gesproken over mijn competenties of mijn ervaring over hoe ik dingen zou aanpakken over dingen die ze van we weten daarop door gevraagd

En vervolgens komen ze tot hun voordracht aan de regering aan de kroon en ja ik moet zeggen het is toch de laatste jaren zo het geval zowel bij burgemeesters als bij commissarissen dan dat degene die ze voordragen die wordt het zal niet onbeleefd zeggen het rijk is een stempel machine geworden maar in praktijk is het wel zo dat door die hele zorgvuldige voorbereiding en die betrokkenheid van de direct gekozen orgaan dat we ons wel uitverkozen mogen voelen en waarom bent u uitgekozen denkt-ie

dat is dat zou gaan provinciale staten en de vragen maar je ziet wel een trend en ik had het daarnet met in van die u over dat

men kijkt past iemand bij de opgaven die wij voor onze provincie hebben de komende jaren in het verleden was het zo ver de commissarissen vaak ook geparasiteerd door den haag en welke politieke partij was aan de beurt zijn nou ik ben al jaren lid van deze 60 maar zeeland is niet bepaald een deze 60 provincie ik ben eerder ondanks dan dankzij mijn lidmaatschap

Uit de verkiezingen

dus is ze kijken naar wat is je ervaring wat is je bestuurlijke ervaring want als god invinci en dan moet er natuurlijk altijd een klik zijn ja dat je dat je met de mensen door de deur kunt hem via is dat nog van deze tijd

Dat vind ik een hele goede vraag

Aan de ene kant kan je zeggen het is een redelijk modern hen want ze lossen het zelf op je bent juist af van dat hij dat heilig denken over kartelvorming dat we de bandjes worden uitgedeeld aan de ander kant maar daar komen we straks nog wel eventjes op denk ik blijft wel een beetje de vraag hangen van wat gebeurt er eigenlijk als die lagen tussen uit zou halen donderse dan helemaal in elkaar het hele bestuur of functioneert het eigenlijk prima

Ik denk dat als je de provincie zeeland en dat ik me daartoe beperkt zo opheffen dan wordt hij weer niet hele provincie het gaat eigenlijk een nieuw vindt slachten voedzaam wanneer de mag commissaris weg ja het eerste wat ze de volgende dag doen is een commissaris kiezen of benoemen want ik denk dat in in het provinciebestuur

Men wel ziet dat het handig is om een voorzitter te hebben die niet alleen bovendien politieke partijen kan staan en en de vergadering tot een goed en kan brengen de ordehandhaving die vergaderingen dat is altijd prettig om iemand te hebben dus dat wordt zeer gewaardeerd en twee dat ook wel gewaardeerd wordt dat het handig is om iemand te hebben die ook een soort linking pin tussen den haag hier kan een kan spelen en de provincie en die ook een vooruitgeschoven post af en toe kan zijn zowel van de provincie in den haag als van den haag in de provincie

Dus die verbindende rol niet alleen binnen de provincie maar ook met de overheden buiten de provincie denkt dat de ja dat dat men snel op zoek zou gaan naar een commissaris en of die dan gekozen zal worden of dat ze zeggen van laat iemand maar eh selectie doen van benoembare kandidaten ja dan kun je lange discussie over hebben u bent d66 dus ik zei ik kan wel een beetje raden wat zou willen nou mijn persoonlijke opvatting in het in en daar ben ik het zeer mee eens dat je dan niet alleen moet hebben over is die wat is de aanstelling zij is die gekozen of is die benoemt dan moet je even naar het hele stelsel kijken van checks and balances ik dat vind ik ook over de gekozen burgemeester prima om een rechtstreeks te kiezen maar dan moet je ook even heel goed kijken wat daar dan de gevolgen van zijn en eigenlijk moet je daarmee beginnen in de verhouding tussen een gemeenteraad en direct gekozen gemeenteraad in een gekozen burgemeester

Ik heb in een aantal landen van europa prima direct gekozen burgemeester zien functioneren is ik denk dat het kan maar je moet het niet geïsoleerd

Die burgemeester verkiezen je moet het inbedden in je opvatting hoe die checks and balances in een gemeente dan plaatsvinden en voor een commissaris zolang de commissaris ook rijks organisch en een rol heeft bij het voordragen van benoembare burgemeesters denk ik dat het ja dat er zoveel rijkstaken zijn dat het dat het op dit moment niet verstandig zou zijn om de commissaris in zijn huidige bevoegdheden

Direct te kiezen maar ik zal me wel kunnen voorstellen dat ja als een en hun regio als zeeland zich verder ontwikkeld en we hebben 13 gemeenten

En we komen tot de taak en bevoegdheden verdeling

binnen zo'n regio provincie dat je dan ook zegt laten we eens kijken hebben we nog 13 gemeente nodig hebben nog in provincie nodig als dat een nieuw regiobestuur zo zal worden ja dat zou je kunnen voorstellen dat je ook nog eens even opnieuw keek hoe de functionaris

al 700 te geven als u zo'n besluit neemt over ziekenhuizen of over onderwijs met hoeveel mensen ziet u dan aan een tafel

Nou dit zijn thema's die je samen met gedeputeerde staten doen echt dus is een gedeputeerde hebben ook een gedeputeerde kennis en onderwijs en de gedeputeerde zorg en die heeft verantwoording af te leggen aan provinciale staten en tegelijkertijd als er thema's zijn waarvan je zegt ja hier is het handig dat ik als commissaris ook als rechtsorgaan die minister adviseren gevraagd of ongevraagd ja dan heb ik aan de ene kant zo

Geef ik daar invulling aan geven ik verantwoording leg ik verantwoording af provinciale staten maar ik leg ook verantwoording af aan de minister dus het zei over wat ik doe ja en dat geldt natuurlijk leg je voor de aantal rijkstaken als het gaat bijvoorbeeld over de opvang van vluchtelingen waar wij zijn gevraagd erop aangeboden aan het kabinet jullie komen de niet uit geef onze rol om in onze provincies te kijken hoe we dit oplossen naar die rol hebben gepakt dat is gelukt

En daar had provinciale staten natuurlijk opvragen over mijn rol

En ik heb dat zo invulling gegeven dat ik provinciale staten heb geïnformeerd

Ik heb gezegd dit informeren en dat doe ik omdat ik waardeer dat u betrokken bent bij die thema maar u gaat er niet over ja want wat ik doe en laat hierover heb ik verantwoording af te leggen en aan het kabinet aan de minister je nog zo probeer je natuurlijk aan de ene kant ja ook democratisch te informeren in dit geval

En hou je natuurlijk ook rekening met de democratische opvattingen maar als het puntje bij paaltje komt leg je verantwoording af en doe je dingen als reeks orgaan ja meneer van den berg ziet u ook en dat

de verschillende commissaris van de koningen hun taken nou anders uitvoeren of meer doen of minder doen omdat dat past binnen de provincie willen zijn en ook als het over de komst zijn huis gaat tussen provincies hele grote verschillen

Ik denk dat polman heel goed aangeeft dat het in zeeland wat natuurlijk toch een regio met een hele eigen geschiedenis en eigen bestaan heeft

dat het daar totaal anders toegaat ook anders dan in limburg roepen

en daar die daar is speler ook allerlei gevoeligheden een rol ik weet dat het destijds wel even slikken was toen voor het eerst in de politieke geschiedenis van nederland de commissaris van de koningin en koningin toen nog in limburg en maastrichtenaar weg

Dat is iets wat in limburg

En echt een apart probleem vorm omdat tot dan toe eigenlijk liever geen limburgers

Het moest op afstand blijven zeker in bad autoritairder periodes dan tegenwoordig dus het werd bijna altijd een brabander

Want je moest nog wel een beetje het en huis ik zag de geen moest niet al te vreemd klinken

En als we de limburger was dan moest hij ergens van het limburgse landelijk gebied komen in het midden maar nu werd het en afschriften en dat blijft voor theo bovens blijft dat wel een lastige complicatie want hij moet erg zijn best doen om aan mensen in gennep

sarafan lossen laten blijken dat hij toch echt het overheen limburger

Wat limburgers denken in maastricht van aangifte alleen maar onze maastricht wat heel vaak

maar vandaag hebben neem dat dat is energie klein

aspect mij

Commissaris in de hier in een van de randstad provincies echt totaal iets anders op provinciaal bestuur doet andere dingen dan in regio's daar buiten boer jan frans is zie je wel in staat om die onderscheidingen

in franse denkt waar ben ik hier beland werken

meer verrassen welkom bij natuur noch bent de hebben al een korte introductie gehad van dingen van de werf en we hebben net over eigenlijk dat kom uit de provincie

Nou kom je dus te laat nou in zuid-holland zonder vast in zuid-holland zijn schat want u bent ook enige tijd commissaris van de koning geweest en burgemeester van de mooie stad zwolle

Weet ik toevallig

We hebben over het en verschillen tussen het invullen van een taak als commissaris van de koning kunnen verschillen per provincie eigenlijk

ja ik hoorde dat mensen zeggen maar ik heb meer het gevoel dat een verschil is tussen provincies

Dan dat er een wezenlijk verschil is tussen de taken van een commissaris in in zuid-holland adviseur at

er kan verschil zitten in de manier waarop je je provinciale rol invult

maar de rijkstaken blijven dezelfde en die maken toch een substantieel deel uit van het takenpakket van de commissaris toen ik in zuid-holland kwam had ik 95 gemeente en dat betekent dus dat je met 95 tenminste met 95 burgemeesters te maken hebt en als het goed is ook met college salade en gemeente

dan

is direct sta ik zeer goed gevuld dat is natuurlijk anders dan dat je commissaris in flevoland bent bij de mijn zes gemeenten hebt

maar dat

zegt ook moeten we iets over het bestaan van de provincie flevoland was patch dat ook maar zes gemeenten

Vraag me af hoe de commissaris in flevoland er over de anders

Wat hoe heeft u destijds

Die taak vervult want ik werd ook burgemeester aangewezen hebt al even gehad over de verschillen tussen een hoe een burgemeester opereert en

In instant een mes of

functioneert anne zijn

Articuleren polman zal het ook kunnen behalen want hij is in mijn tijd inzet wel een burgemeester dagen worden en door geluk

Burgemeester staat toch veel dichter bij de bevolking

en wil je die rol als burgemeester goed kunnen vervullen dan moet je ook heel dicht bij de mensen staan

Ik weet nog toen ik het de kamer uitging en zwolle ging had ik een appartement op scheveningen als overblijf klok in mijn tijd als kamerlid

en ik dacht nou dat hou ik even aan

Want dan kan ik in de weekenden nog eens even er tussen uit

Ik denk is nog eens zeven dagen in de week in taal en je moet echt

Glenne dat je bent kan een commissaris staat meer op afstand het is ook de bedoeling dat een commissaris meer met een helikopterview kan kijken

Dus nee dat zijn echt twee totaal verschillende functies dat moet eigenlijk de de om die vertelt net al een maastrichtenaar die in limburg

Toen zaten de koning wordt ligt gevoelig maar wat moet de connectie zijn van een commissaris van de koning met de provincie rif die ermee te zijn je bent zodat ze iets dat is een taalkundig een taalkundige

Fout die vaak wordt gemaakt dan zeggen ze

De commissaris van zuid-holland nee

ik ken de historische anomalie dus dat daar gaat het niet over maar je bent commissaris van de koning in de provincie

Je bent geen deel van die provincie

Je moet je er wel zeer goed in verdiepen en het eigen maken om de rol te kunnen spelen maar de essentie van de functie is dat je op afstand kunt houden dat politieke gebeuren in die provincie en ik vind het eigenlijk die we namen commissaris van in

heel passend ik weet dat er onderuit commissarissen van de koningin

onder mijn partijgenoten

Zelfs een opvatting heerste dat het ondenkbaar was dat je als commissaris van de ene na de andere provincie zou kunnen gaan terwijl een ander dood juist in de visie van die bepaling goed van pas dat dat goed moet kunnen omdat je toch je je oude benaming die toch aan het rijk vastzit die speelt een rol

En ik denk in de toekomst nog belangrijkere rol zelfs

Lnbf vroeg net al even en neer poelman wat zou er gebeuren als we uw functie nou één keer verwijderen

en jezelf de vraag om zijn een paar dingen die gebeuren moeten en die dan niet gebeuren

Op het in essentie zo dol op mijn rug mest die lopen dan

Moeizaam naar een spaak want er is geen commissaris die in eerste instantie het werkelijk hebt het heeft misschien

heeft dat wel te maken met de manier waarop ik tegen het aantal kijk want ik kende het de opvattingen van joop en zijn stelling ik

kom net uit gelderland in ik heb op verzoek van de nieuwe commissaris kritisch naar de provincie gekeken in een speech die daar moest houden het was een beetje

bijzonder in een feestelijke stemming toch niet zo erg optimistisch verhaal te hoog

Nederland heeft aan de ene kant macht afgestaan aan brussel dus onvermijdelijk

hebben we bewust voor gekozen

Den haag heeft in de opbouw van de verzorgingsstaat een enorm veel de taak op zijn bord gekregen en we zien een er zei eens dat een az bios heel veel taken worden afgezonderd

Op een wijze die uit een democratisch 19e rond oogpunt

Vraag word er is en daar is heel veel gedecentraliseerd

en

ik herinner mij in 2006

Bel de minister ter horst to know binnenlandse zaken of ik wilde langskomen om bestuur zijn profiteren ze zegt wat staat er dan in

Toen zij is nou dat jullie nummers 65 of iets in die trant moesten bezuinigen naar over niveau langs te komen dat hebben jullie eenzijdig besloten

Bestuursakkoord er stond twee zeggen of tweezijdige deels overeenstemming berustende uitspraken

en jack als je een handtekening wil dan

voor wat hoort wat

En zo is de commissie ladders aan het werk en die commissie ladders heeft toegezegd het sociale domein dat moet naar de gemeente en dat was in provincies in de periferie waarin heel veel culturele uitingen en daaraan gerelateerde zaken heel belangrijk gevonden omdat eigen profiel vorm te geven daar moesten ze dus afscheid van nemen en het ruimtelijk economisch domein werd het

terrein van de provincie ik weet nog dat ik als niet meer voorzitter zijn vrienden dat kan zelfs de grootste provincie niet alleen

Dat moeten we samen doen en ik had met het toenmalige directeur van het planbureau voor de leefomgeving daar ook afspraken over gemaakt hoe we dat zouden kunnen omzetten om die kennis en die sturen gussie goed waar te kunnen lezen dus doe hamme zelf wel even

Kijkt u neus naar de ontwikkeling van de omgevingswet waarin alles wat op een het ruimtelijk domein aanwezig is is vertegenwoordigd in een bert

durft iemand nog een vast te houden dat het zwaartepunt in die wetgeving bij de provincies meer

Daarmee ik bij de gemeente het hebben ze in en kies in die afgelopen vijf zeven jaar van de g&g buitengewoon slim gedaan

Kijk nu als in het blad binnenlands bestuur leest als u het nat helaas moest uur lijst

daar stond in het laatste nummer samen pagina 3 of 4 een aantal van die karretjes

En daarin stond dat de merk commissie in zuid-holland duurt ontwerp omgevingsplan of omgevingsvisie binnen precies heeft beoordeeld

en daar komt precies hetzelfde in tot uitdrukking als in de visitatie commissie onder leiding van groot dat smith na thor is mevrouw huijbregts vroeger burgemeester en gedeputeerde in brabant en die komen met hun advies dat er meer netwerken meer verbonden meer partnerschap

Dus de provincie die van de provincie kan dat eventueel zijn maar die eerste rol is ordenen

plannen

coördineren en geschillen besneden dat was dat is bij vierslag de gezinnen beslechting is goed is weg door de ontwikkeling van het rechts systeem van bestuursrecht

Coördinatie blijft altijd nodig om de boel niet in chaos aletta de en maar die coördinatie maar die planningen en die ordening dat hebben de provincies volstrekt

Laten lopen maar eigenlijk zegt u nu dus zelf dat hij laat iroh overmorgen is gemaakt

Daarom zei ik heb dus omdat ik ook zie dat den haag dat altijd op zoek is naar werk

Altijd op zoek naar werk en die staan macht af en die en dat gebeurt niet met politieke instemming of consent nee dat zijn de reguliere onzichtbare ambtelijke processen die moet je kennen daarom hoe je den haag kennen om dat goed te beseffen den haag trekt lending langzaam naar toe omdat de regio

in een sluipend proces in nederland dominant is geworden en voor de uitvoering van de sociale

Decentraliseren de wetten en de directeur van het delict planbureau voor de leefomgeving zijn bij toen wij bij de raad van state bezig waren met de vierde beschouwen hoofden interbestuurlijke verhoudingen worden ook in het ruimtelijk economisch domein de regio in toenemende mate plicht mountains niet was heel tegen en dat en dat en dat men geen gebrek aan regie op regionaal niveau

Dus ook stagnerende en stok en de investeringen ziet het kabinet wil over de energietransitie met regio's afspraak maken

Gemeenten hebben de regio nodig om de taken uit te kunnen voeren soms zijn ze bij werd opgelegd volgens mij erin cheese glipt het uit de handen dus kijk volgens mij neer te meer oude man heeft om heeft vanmorgen met zojuist uitgelegd dat hij eigenlijk daarin

Juist een

belangrijke rol speelt eigenlijk in dat gat springen om haar die regio samen te coördineren ja maar de je polman weet ook heel goed en dat zegt hij ook vaak

Ik ben wel commissaris

maar ik ben eigenlijk burgemeester van zeeland

Het grootste compliment wat je kunt krijgen die wilt nou geen burgemeester zijn er prachtige positie bracht nee maar ik vind de bekeken wat wat jan franssen zegt over die trends van veel gedecentraliseerd en nu wordt de op regionaal niveau geknutseld

Dat is natuurlijk naar maar het knutselen wat op regionaal niveau nu wel moet plaatsvinden omdat individueel de gemeente toch niet alleen kunnen dat vraagt wel hulptroepen en je ziet dat daar in de ene provincie dader het net over jantu dier als de een de provincie de andere hier is dat er een aantal regio provincie zijn waaronder zeeland maar ook friesland waar de provincie en op de commissaris proberen

te redden te helpen de regionale slag krachten met elkaar erin te krijgen de gemeente met de provincie in de waterschappen te verbinden ook als het gaat om regionale energie strategieën

Invulling van de omgevingsvisie want als elke van de 13 gemeenten dat in zeeland alleen gaat doen dat kunnen ze niet eens dat hij weet dus samen en dat betekent dat de invulling van de rol van de provincie moet mee mee ontwikkelen met de behoefte die er in het gebied is en je kunt discussiëren of de wetgever slim is die is niet altijd slim als het om dit voorbeeld van de van de jeugdzorg gaat het is gedecentraliseerd naar de gemeente wil het in een aantal provincies prima verliep resultaat is nu geld tekort wachtlijsten opnieuw dat is dus een foute beslissing geweest omdat in het hele land op dezelfde manier te introduceren

Ook hiervan zeg ik de wetgever je veel te leren en als die regio steeds belangrijke is en dat is die kijk dan ook met wat meer maatwerk naar hoe je als wetgever gebruik maakt van de kracht van de regio ja maar ik ben ook voor de regio

Dus ik ben ook voor zeeland begrijpen en de zelf krijg is een aan dat die hoe reageer je moet ik zijn gewoontes jammer dat er dat de regio's vormen en dat de toegevoegde waarde van de provincie bovenop regio's zeer beperkt is en in ieder geval zeg ik dat met alle open en eerlijkheid en en kwetsbaarheid dat het de vraag is over de belasting betalen dus at de waard is en ik zie dus veel meer in het nu echt een discussie voeren over de vraag wat willen we met regio die echt fundamenten geven in de wet en de commissaris

Die zal een sterkere rol krijgen in die verbinding tussen die regio's in het toezicht

Oog en oor van haar maar in twee richtingen niet alleen het beleggen van vanuit de regio naar den haag en van van den haag naar de regio maar dat de commissaris ook sterker voor de regio opkomt in den haag dat lijkt me om een productie voor de commissaris toekomst china rijks

Hier rol als de regio zou komen maar ik ben over de toekomst van de provincies

Gewoon niet optimistisch

we gaan heel even naar jou en ik geef me de microfoon simpel is het

Mijn naam is luciano frank en ik had een vraag ik ben met name geïnteresseerd in de gezondheidszorg

Ik heb de indruk dat de rol van de commissaris van de koning daar minder is geworden en te en dat de macht over gezeur hevelt wordt nee ziektekostenverzekeraars worden roemenië en specifiek iemand of aan het gehele

De provincie heeft op het gebied van de gezondheidszorg nooit een verantwoordelijkheid gehad voor zover mij bekend misschien zou het in het kader van de

Infectieziektebestrijding en dat soort bijzonder werd het geval kunnen zijn

Maar juist in de discussie over de vraag of het deense model van de provincie voor nederland interessant zal zijn omdat ze daar wel heel veel in

Ook kunnen hebben maar ik heb als commissaris met de zorg nooit iets te maken had

dus kan niet helpen ik ik heb vanuit het verleden was de provincie verantwoordelijk voor de verdeling van ziekenhuisvoorzieningen in de planning van ziekenhuisvoorzieningen dat is al volgens mij sinds de jaren en jaren tachtig negentig is dat weg in in zeeland ik in het even heel leven dat voorbeeld aangestipt

Zie je dat de marktwerking in de zorg er toe leidt dat de bereikbaarheid van de zorg om de druk komt dat mensen in de regio en ziekenhuizen elkaar kapot concurreren

je hebt een aantal als specialistische behandelingen die je jaarlijks moet doen omdat je anders het specialisme niet mag houden in de regio dus dat leidt echt tot verschraling van de zorg in een provincie al zeeland je kunt dat niet met lede ogen aanzien je ziet dat die marktwerking er is dat verzekeraars een grote rol hebben dus wij hebben hier jaar toch gezegd minister samen met ons met de verzekeraars en zorg vraag en aanbod

We gaan met elkaar om tafel en we gaan er alles aan doen dat andere partijen de goede keuzes maken en ook druk zetten op de zorgverzekeraars druk zetten op de samenwerking van van de ziekenhuizen en dat doe je zonden macht maar dan moet je het van je gezag hebben en van de manier waarop je agendeert

En het belang van de zeeuw vooropstelt en dan is publieke druk zinvol en dan is politieke betrokkenheid zinvol zonder dat je een taak bevoegdheid of geld hebt kun je soms drukken in pakjes boten vol ja maar u heeft dus in de praktijk diepenhoek bevoegdheid niet en dus die andere partijen kunnen ook zeggen natuurlijk dank voor de koffie en we nemen de kennisgeving aan of verder doen er niks mee

Als u nou mocht kiezen en nu moet ik ook niet overleg met andere provincies zou je dit wel zou je die mag wel willen hebben

Ik denk zelf dat de marktwerking in de zorg is doorgeschoten als het om dit soort vraagstukken gaat van bereikbaarheid van zorg dat staat heftig onder druk ik vind dat de wetgever hier

Ja een grotere rol moet moet toekennen aan de aan hun overheid en het dat kan de provincie zijn voor de regio kan de provincie ook zijn in de wijze waarop de provincie haar adviserende rol richting de minister speelt en nu zijn wij commissarissen

En we hebben in onze a' instructie waar de heer van de berg net overhad hebben wij een rol als gevraagd en ongevraagd adviseur van het kabinet en die rol geven we invulling en dan is het niet de provincie als provinciaal orgaan maar onze rol als adviseur van de regering om te wijzen op soms opiaten in de wetgeving ik heb nog een vraag

Hans van bemmelen ik heb twee korte vragen voor de commissaris als een dat toestaat ik heb me wel eens laten vertellen dat burgemeesters die niet optimaal functioneren

Weliswaar herbenoemd worden maar met een geheim maal de niet geheime clausule dat ze na één of twee jaar met een smossen opstappen en de andere vraag gaat over de regio voor minke die waarvan het heel duidelijk is dat die enorm toeneemt in macht

democratisch tv ziet veroorzaken en ik zie hoewel ik weinig met staatsrecht gehad heb destijds in leiden maar ik zie daar als oplossing voor in ieder geval als hulp geen gemeentes meer op met uitzondering

met hangen uitzonderingen in de randen van het land geen gemeenten neer beneden de 100000

Op die manier kun je namelijk een beetje de kennis in huis hebben zonder dat je naar de vng hoeft te rennen of krachten in te huren

kan even nu die krijgen kort beantwoorden ik niet maar en gaan het zou daarna even naar de stellingen

Zijn tweeën vragen over die regio

Misschien wel leuke vraag van johan marketing aan jouw doel en

is man oké bij de wat zegt ja oké ja zo kan ik mijn oude commissaris dat die gewoon zegt hij zit in n hele maar als het gaat om de burgemeesters keek mij hebben een rol om ook toezicht uitoefenen of het functioneren als het goed is en dat is gelukkig in bijna alle gemeenten het geval is er een jaarlijks evaluatiegesprek tussen de burgemeester en de gemeenteraad vaak de fractievoorzitters zodat je nooit overvallen wordt van ze willen we me niet meer nee je kijkt elkaar in de ogen wederzijds gesprek en het is een kroon benoeming dus je kunt de burgemeester ook niet zomaar weg sturen

Je kunt over het functioneren en over elkaars opvattingen daarover kun je natuurlijk afspraken maken maar

belangrijk is de essentie dat wij in onze huidige systeem een kroon benoemde burgemeester hebben en de gemeenteraad en burgemeester ja niet kan recht sturen en dat betekent dat voordat een gemeenteraad zichzelf groter maakt dan die volgens de wet is dat ze wel eerst langs de commissaris moeten als er iets aan de hand is en dat een commissaris dus toeziet op een zeer zorgvuldige wijze van

Van de manier wil mijn met de burgemeester om ga de burgemeesters en gezag positie kan spelen en daarin heeft de commissaris natuurlijke soms een bemiddelende rol soms een adviserende rol naar de minister toe altijd een adviserende rol naar de minister maar ook een coachende rol naar niet alleen de burgemeester maar soms ook naar de gemeenteraad

Oké 8 singers ik heb in de vele jaren dat ik dit werk heb gedaan a veel werk gemaakt van de selectie van burgemeesters kandidaten daar heb ik nieuwe instrumenten en middelen voor geïntroduceerd want die waren eigenlijk van een commissaris van het jaar nul dus echt assessments en referenties

om de vertrouwenscommissie zo goed mogelijk toe te rusten en te informeren over alle facetten en aspecten die aan de mensen vast zit erbij maak het uw keuze

en

aan het eind van de procedure die tot een benoeming lijden zag ik er dan ook toe dat als in die selectie al aandachtspunten waren naar voren gekomen

Die desalniettemin een benoeming niet in de weg hoefde te zitten dat daar in de wederzijdse contacten tussen de de raad en de burgemeester over wordt werd gesproken zodat de punten verbetering konden krijgen

Ik sprak zelfde burgemeester in hun ambtstermijn van zes jaar minimaal drie keer uitgebreid

Daarnaast de spijt en jouw onmisbare a' bezoeken om een echt goed scherp beeld van de gemeente te krijgen maar dan moet je ook in griend is interesseert zijn ik vond het een van de mooiste verzenden van de rand

en als een burgemeester die niet functioneert dat kan

dan stelde ik mij in beginsel ondersteunend aan de burgemeester op zonder de kritiek uit de weg te gaan

En ik begeleidde het proces maar dat kon er soms toe leiden dat als een gemeenteraad

veel werk had gemaakt van de functioneringsgesprekken

en het desalniettemin

Niet beter ging

adana ze leek niet om te zeggen welke richting het uitbarst

en dat kon soms betekenen dat ik tegen een burgemeester zijn einde oefening

Jammer ergens opnieuw beginnen

of soms tegen de gemeenteraad als men indianen daaraan voorafgaand weinig of niets van kritiek aan de burgemeester had laten horen

En dat kwam meer dan eens voor dat ze bij we kwamen ze zeiden we willen hem of haar niet meer in een andere zij toedeloe

Je hebt niks gedaan wat een normale werkgever op een goede manier geacht wordt te doen dus ik werk aan het vertrek van de burgemeester niet mee

komt het type afspraken dat u noemde voor

ja dat komt soms voor dan probeer je beide partijen en chiquer try-outs te geven en kan met opgeheven hoofd verder door het leven en dat is voor de gemoedsrust van iedereen in dat geval beter maar nooit door in strijd met de wet te handelen maar de bestuurspraktijk is soms zo dan de tweede in de regio dat was ik ik ben voor de duiding van die regio

Omdat dat een ook een opdracht is om het begrip gemeente en vooral het begrip gemeenschap opnieuw te doordenken

Want we hebben het lokale bestuur geregionaliseerd

het provinciale bestuur door mijn de bos in laten verdwijnen

en nu zitten we met alles wat niet scherp gedefinieerde ik hecht heel erg aan kleine gemeenschappen om dat dan nog andere dingen aan de orde zijn die de overheid ook van belang vindt als werden decentralisaties in het sociaal domein doorvoeren

Dan doen we dat natuurlijk met een onterecht

Geformuleerde en onderbouwde bezuiniging maar we hebben dat gedaan omdat de overheid het alleen allemaal niet meer kan en omdat we ook een grotere mee de verantwoordelijkheid van de burger voor de eigen leef woon en

werkomgeving willen dus de zullen het democratisch gebouw opnieuw moeten neerzetten en doordenken op zijn implicaties

En dat moet je doen door ook over gemeenschappen na te denken wat wat in democratische zin kan betekenen over inspraak en zeggenschap en maak dan ook gebruik van de initiatieven die uit zoveel gemeenschappen nu komen vooral pleinen om die voorzieningen die ze nog hebben overeind te houden en daarvoor privaten middelen in te zetten dus het wordt in die gemeenschappen en ongelooflijk boeien om de opdracht voor nieuwe gemeente om publiek en privaat betrokkenheid en zeggenschap te organiseren en regel het democratisch fundament ten volle

Op regionaal niveau benoem daar de voorzitters van de besturen zijn van de gekozen burgemeester ook af

Eerst even ervoor dat soorten een vraagje altijd ook aanmerking op je ja ik had een vraag mijn naam is christiaan van nispen maar dat doet niets ook de zaken en ik ben ja uitleggen maar ik had wel een vraag en dat met ook beperkt kennis die ik heb mijn crew over regio's spreken en dat werd nu al toegelicht

Maar in mijn werk en cia en regio de kan klein zijn of groot zijn dus is een provincie bijvoorbeeld niet gewoon een naam voor een bepaalde regio of een gemeente een naam voor een bepaalde regio mens dat verschillend m daar kijkt om een jaar in ede

wil ik zelf bij beurs interveniëren omdat wat ik het hele vervelende vent van al die decentralisatie

Dat is dat die formeel naar de gemeente

Toe gaat maar door vervolgens bij zeggen maar je dat kunnen jullie toch niet en dus onder dwang en zelfs dwang regio's worden bedacht in den haag voor een groot deel waarin gemeenten moeten samenwerken

ongeacht of ze daar om gevraagd hadden en waardoor een tussenlaag ontstaat tussen de geding om de democratisch gecontroleerde provincie en de democratisch gecontroleerde gemeente in regio's waar helemaal niks gecontroleerd door

En waar bovendien

heb ik zeggen besloten bord in vader in je meestal van wethouders

als het begrepen hebben tenminste wat dat is ja neem hem voor wethouders in veel gemeenten gaat het over hele complexe uitvoerings taken waar ze praktisch gesproken vertrouwen op de ambtenaar de die die hele besluitvorming voorbereiden dus

dan mag ik denk ik toch beleefd vragen waar de democratische verantwoording en controle is gebleven in de tussentijd

dat

En dat je dan jack ja dat kan eigenlijk alleen maar dat stond ook in het regeerakkoord 2012

Als gemeente van 100.000 inwoners ontstaan dan denk ik hef dan de gemeente helemaal op

Wat heb je nou mijn gemeente van 100.000 inwoners hebben doen zeeland is er zelfs te klein voor doel dan mag me niet pom manier is burgemeester van zeeland worden want aantal 100.000 niet

kan je dan nou ja goed

dan

is het ook niet meer mogelijk om relatief

gemeente en gemeenschappen zoals jan franssen terecht zegt aan elkaar te verbinden dat wil niet zeggen dat je elke regionale samenwerking moet afwijzen of opblazen maar je moet je natuurlijk wel afvragen wat je in in democratisch opzicht aan het doen ben en niet vreemd opkijken als voortdurend wethouders en raadsleden tegen de bevolking twee jaar gaat er eigenlijk helemaal niet meer over wat dat gebeurt er ergens in de regio dat er dan politieke groeperingen ontstaan die zeggen nou wij gaan het gewoon weer in de gemeente doen als u het niet erg vindt

En dan beginnen we te kruiden of het populisme en over lokaal chauvinisme

terwijl ik denk dat mensen komen gewoon op voor hun eigen plek ik vind het een leuk bruggetje naar de derde stelling want ik wil toch even met die stelling in nog en ik hoop dat u allen daar ook evenwicht zal ik met de derde stelling heeft beginnen die derde land past nu al in het het aantal provincies kan kleiner worden door de vermindering van het aantal gemeentes vier tot vijf provincies is voldoende het moet meteen denk aan plasterk die probeerde toch ook met die super provincies en dat is om een reden niet doorgegaan

Om welke reden

dat we verliezen waar je naar refereerd het regeerakkoord van 2012 heel erg kwantitatief ingezet 100.000 is een aantal inwoners mini een aantal gemeenten en ik dacht 7 landsdelen waar het dan toe zo moeten lijden en die discussie

dat volgens mij wie er een van het aantal precies

maar de discussie is spaak gelopen maar jan fransen was daar op het niveau van de provincies intenties bij betrokken dus hij moet maar aanvullen

door dat er geen duidelijke opvatting was over wat heb ik dan voor ogen aan taken en bevoegdheden

Wat is dan wat zo'n nieuwe grote provincie zou zou moeten anders en beter zou kunnen en moeten doen dan de huidige provincies en persoonlijk vond ik dat die hele discussie veel te veel met het blauwdruk denken was door deze

Want zoals ik net ook zei we zijn een klein land naar zijn verschillende regio's probeer ook eens te kijken met wat meer definitie actie wat meer maatwerk van wat hebben de verschillende delen van ons land nodig welke goede democratische initiatieven vinden daar al plaats welke bestuurs

Invulling past daarbij en probeer niet vanuit den haag te zeggen dit is de blauwdruk daar moet het hele land aan voldoen hij weet dat er twee snoeken verzele zijn in de morgen tegenstelling

Ik ben daar dus tegen tegen de sellingen nee ja ik heb ik heb ik heb ik heb dan nog een vraag of het makkelijk u zit muziek in het overleggen

Maandelijks overleg is volgens mij met alle provincies en met alle commissarissen en limburg heet het een gouverneur de slechtste kom het water is dit onderwerp van gesprek want u zegt het moet het moet geen blauwdruk van uit den haag en comfort stevige zelf kan ook over nadenken van hey het is de beperkt wat er nu is

Noemen dit het is natuurlijk onderwerp van gesprek van maar dan meer vanuit de inhoud aangevlogen in de zin van wat zijn hier gezamenlijke

uitdagingen waar we nu voor staan als provincies is net het voorbeeld van de vluchtelingen' genoemd nu hebben natuurlijk discussies over klimaatakkoord

Het is nu een ontwerp maar als dat straks en dat is nu al op provinciaal niveau ook een rol vraagt van de provincies van hoe zorgen we dat we dat samen doen en dat is niet omdat den haag dat zegt maar omdat de provincie zelf al een energie agenda hebben en een klimaatagenda daar hebben we natuurlijk met elkaar discussies over waarbij je ziet dat er

Dat we elkaar juist verrijken door ook de verschillende manieren waarop we het agenderen in de provincies omdat in de ene provincie is het effectieve dat een centrumgemeente in de regierol pakt en in een andere provincie vragen de gemeente alsjeblieft provincie zet ons op tafel pak de rol faciliteren ons helpen ons want we kunnen het niet alleen die discussies hebben we en dat vind ik zelf de goede volgorde van wat zijn de inhoudelijke uitdagingen die nationale ook regionaal spelen en welke rol pakje en word je ook gegund en dan journaal van de provincie vanaf 1945 tot nu twaalfhonderd gemeente weer terug te brengen tot 355

Mooi of niet mooi maar zo is de werkelijkheid

Je krijgt provincies die op zes gemeenten tellen zoals flevo

Of als ik me niet vergis 8 in drenthe en op dood en ja nou dat mee en

dat is me ook nog goed

Groningen is iets dergelijks gaan dat moet je in alle ernst afvragen of je wat we gedaan hebben het aantal provincies moet uitbreiden zoals buurt is van alice na 12

en ook als je in flevoland komt er heel snel achter komt dat je denkt deze provincie bestaat eigenlijk helemaal niet ook in het bewustzijn van gemeente niet die zijn in hun samenwerkingsvormen helemaal niet op de provincie georiënteerde uur van niet dat er nu toe maar op raspberry amsterdam of halen wij een mond zwolle dat kan ik ook heel goed voorstel nu ik heb je dan inderdaad in alle ernst die al die twaalf provincies nog nodig om een aantal provinciale taken te regelen waarbij dan nog komt dat bijvoorbeeld ondersteuning functie van een provincie voor kleine gemeente steeds minder nodig is het aantal waterschappen waarop toezicht moet worden uitgevoerd tot een minimum is gereduceerd

Ik zal niet zeggen dat de provincie niks te doen heeft het is onzin maar dat het met ietsje minder zal ik ga een even naar een vraagje de zaal ja mijn naam is arie de jong en kijk het knutselen aan de bestuurlijke organisatie is

iets dat we al vele jaren lang als hobby hebben en het gaat meestal niet goed maar deze stelling is kletskoek

En in feite door de discussie die we de net tot nu toe ook hebben gehad

Er wordt terecht

goed weergegeven dat op het niveau van de regio zich de maatschappelijke vraagstukken afspelen en de akte worden aanwezig zijn van woningcorporaties tot ziekenhuizen van ambulancevervoer tot hoger onderwijs camera na dat betekent dus dat daar inderdaad een groot gat zit dat gaat zich niet bij de provincies die naam moet je gewoon het bewaren die moet je gebruiken om op het niveau van wat we dan regio noemen regionaal bestuur democratisch te organiseren

Zeeland zit goed in zijn vel en behoren dus in de rest van nederland te maken dat dat kwalitatieve en gelegitimeerde de regionale bestuur niet alleen wat meer handelen voeten krijgt maar als je dat ook een identiteit sloten provincies doet als zuid-holland en noord-holland ik doe ik ben net als jan franssen ervaringsdeskundigen

In zuid-holland en ik kan u verzekeren dat is een onvermijdelijk technocratische provincie met veel te veel spanning met de rotterdamse en de haagse regio dat vol op te lossen in franse

Ik ben het niet eens met de stelling

Omdat ik maar niet omdat ik tegen

Vermindering of zelfs afschaffing zou zijn nee maar mijn

mijn probleem is dat met een enkelvoudige ingrepen in het aantal provincies het probleem niet opgelost wordt en dat is ook tegelijkertijd de grote fout die de vorige minister van binnenlandse zaken in mijn ogen heeft gemaakt en was met het regeerakkoord van het tweede kabinet rutte op dit punt niets mis

alleen de volgordelijkheid waarmee de minister de problemen is gaan aanpakken

Maakte dat die vermeed een fijn duidelijk was dat de problemen zou kunnen ontstaan want het is zoals mijn buurman zegt als in groningen

Hulde aan groningen die heel planmatig en systematisch in samenspraak met de gemeente en herindeling operatie is begon je nu leidt tot het terugbrengen van het aantal gemeenten in groningen tot 8 en

In de oorspronkelijke plannen zou dat zelfs 6 in friesland is in het noorden en in het westen de provincie heringedeeld

alleen in het oosten rond heerenveen en drachten moet nog het een en ander gebeuren ook daar komen uiteindelijk tussen 6 en 8 gemeen taart in drenthe daar hebben ze 15 20 jaar geleden en herindeling doorgevoerd zelfs een commissie onder leiding van oud-minister van ardennen heeft hij voor werk voor gedaan en die commissie die zij het uitgangspunt van de herindelingen drenthe dient te zijn de versterking van de hema gemeente

Soort historisch besef nog leuk voor hem hou

Hoogeveen en meppel assen

De versterking zou betrekking moet hebben op die 4 gemeenten

Het eindresultaat was dat alles gebeurde behalve dan

En nu zijn we m gemeente die voor de opgave waar ze nu voor staan nergens ergens een middelpuntvliedende kracht hebben dus ruimte zit in wezen met een stevig probleem en de kamer had toen dat hele wetsvoorstel terug moeten sturen door te zeggen u heeft zich niet aan uw erg uitgangspunten gaar worden en men heeft deze niet in dingen die je goedgekeurd

Overijssel is heel goed gegaan omdat men dat in een operatie

Toen heeft verpreid maar ik ben dus voor eerste gemeente ja en de gemeenschap kijk wat willen we daarmee dan blijkt daaruit dat regio

het het vertrekpunt is en dan is een

blijvende noodzakelijke schakel tussen

gemeenten gemeenschap en de regio en het rijk waar nodig maar ik betwijfel gegeven' toch beperkte politiek bestuurlijke slagkracht van het provinciale bestuur of daar de politiek-bestuurlijke omgeving voor nodig is of dat je bijvoorbeeld ook met gedit ons brillen rijksdiensten zou kunnen we gaan heel heeft kruisstraat chanten optie aan de zaal vragen wie is er voor deze laatste stelling in de handen in de lucht die ze hebben een slanke zo zeggen

Helemaal niemand

van eerlijk zijn de camera staat op uw rug alleen is het maakt niet uit dat dat mee en de tegen de rest

Kids

nou het is helaas het is zo snel gaan de tijd het is half 7

Ik wil u alvast hartelijk bedanken alle panelleden heel erg bedanken ik zeg even het woord geven aan maaike

Ik hoop dat u alle wat geleerd heeft over het vak ik in ieder geval wel ik dank u hartelijk en geef het maar ik nog even dorp dankjewel

Hier staan even de komende evenementen voor deze maand in de reeks democratie in debat raak ook van harte aan

En verder wil ik graag even uw aandacht voor het feit dat u kunt ook kunt helpen bij de provinciale statenverkiezingen in de hal straks kunt u meer informatie krijgen over het voorzitter zijn plaats van het voorzitter zijn bij stembureau of het tellen op de dag na de verkiezingen dus in de hal staan zo meteen twee dames die u meer kunnen informatie kunnen geven en waar u zich kunt opgeven

En dan rest mij alleen de jeugd dank u voor uw komst naar praten mag in het restaurant te gaan bij de zaal op opruimen en heel erg bedankt graag tot de volgende keer