‘Dit is geen studio Aalsmeer, dit is gewoon een parlement’

maandag 25 februari 2019, 13:00

Kamervoorzitter Khadija Arib corrigeert op 14 februari kamerlid Farid Azarkan [Denk] die de venijnige woordenwisseling tussen de PVV’er Machiel de Graaf en zijn fractiegenoot Selçuk Öztürk wil ophalen.

Het Denk-Kamerlid Selcuk Öztürk en PVV’er Machiel de Graaf hebben een stevige aanvaring in de Tweede Kamer gehad. De twee botsten op 7 februari tijdens een Kamerdebat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders.

Tijdens het debat zwaaide Öztürk met printjes van mediaberichten waaruit zou blijken dat De Graaf fraude heeft gepleegd. Dat schoot de PVV’er in het verkeerde keelgat: “Zwijg daar eeuwig over, want ik zal je najagen. Dan ben je van mij!”, riep De Graaf het Denk-Kamerlid toe, gevolgd door: “Afgelopen, klaar, en nou in de hoek!” Toen De Graaf even later het spreekgestoelte verliet, riep Öztürk hem na: “Ga lekker naar huis!”

Een week later, op 14 februari, wil Öztürks collega Farid Azarkan er op terugkomen. Kamervoorzitter Arib grijpt in.

Bron: Tweede Kamer