Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Veel nieuwe Europarlementariërs met academische achtergrond

dinsdag 9 juli 2019, 17:27

DEN HAAG (PDC) - Ongeveer een derde van de leden van het nieuwe Europees Parlement heeft een academische achtergrond als professor, onderzoeker of universitair docent. Ongeveer 13% van de Europarlementariërs geen politieke ervaring van betekenis. Dat blijkt uit onderzoek van VoteWatch Europe naar de cv's en achtergronden van alle nieuwe Europarlementariërs.

VoteWatch keek onder andere naar beroepen, politieke ervaring en studie. Qua studierichting zijn de geesteswetenschappen en sociale studies het best vertegenwoordigd in het Europees Parlement. Rechtse fracties hebben meer ondernemers en advocaten in hun midden, terwijl linkse fracties juist meer sociale en natuurwetenschappers en ingenieurs hebben. Er zijn maar weinig agrariërs lid van het Europees Parlement.

De biografieën van alle Nederlandse Europarlementariërs zijn beschikbaar op Europa-nu:

Bron: VoteWatch Europe