Diversiteit in de politiek, tijd voor verandering?

1.

Transcriptie

Welkom allemaal bij dit montesquieu debat nog in nieuwspoort zeg ik toch nog een beetje liesbeth kijken p van in jou want eind dit jaar zat dat laatste keer zijn voorlopig

al tot zomer volgend jaar nog dan gaat de verbouwing ook echt hier van start zal ik maar zeggen de binnenhof verbouwing dat u dat vast even weet en uiteraard lichten wij in tegen die tijd waar we dan onze debat te gaan hebben en voor wie het niet weet mijn naam is een vaak uit en ik mag deze debat dat het doen samen met onder andere kees boonman en marleen de roy hem

half half zeven gaan met afronden ik ga gewoon mijn eigen klok je in de gaten

En we gaan het hebben over diversiteit in de politiek

Vraagteken is het tijd voor verandering ik las gisteren tom jan meeuws greenfee niets toevallig hebben gezien en nrc

Onder de kop ze komt dichterbij de vrouwelijke premier

toen dacht ik is dat nou winst of niet dat we zoiets anno 2009 10 lezen en is het toeval of niet dat het daar vandaag over gaan hebben ik weet het niet maar het is wel we zitten wel in de tijd zal ik me zeggen kloppend hebben gaat over niet alleen hebben over man vrouw gender ook over culturele achtergrond daar zou ik heel veel manieren waarop je divers kunt zijn met elkaar zal ik maar zeggen

maar ik heel blij mee ben is dat we een hele goede inleider hebben als het gaat over dit onderwerp en ook een heel divers panel

En dat was nog best even zoeken moet ik er eerlijk bij bekende maar we hebben een divers panel en dat kan toch ook niet anders als je het over dit onderwerp hebt en wat ik wil doen is de panelleden leden even kort aan u voorstellen

Dan gaan we de in leider ali sauter

Het woord geven om het een en ander te vertellen en ook wij ook misschien wel van te leren van hoe zit het eigenlijk met diversiteit in de politiek en zij zal eindigen met twee stellingen waar we het met elkaar hier over hebben maar gaandeweg ga ik ook u erbij betrekken voor wie wil vragen opmerkingen

Daar is ook ruimte voor

behalve wanneer het half zeven is want dan besluiten wil af

Julia magneet bij jou beginnen julia bouterse bent de adviseur strategisch communicatief

M bed lang dat ook geweest eigenlijk voor lodewijk asscher beginnend in amsterdam blogger toen die wethouder was en toen het rina den haag kwam kom jij mee naar binnenhof bij die vicepremier werd een minister nu voor jezelf bezig en misschien ook wel het meest bekend inmiddels als de vrouw die opkomt voor vrouwen in de politiek we dat is wat je bij een soort activistische rol gekregen heeft ook te maken met het boek dat je hebt geschreven

En ja dat ik me afvroeg is als je dan zo'n tom-jan meeus ziet

Vrouwelijke premier komt misschien dichter bij wat je daar dan blij bang

ja ik moet hem aanzetten nou

ik probeer altijd gewoon heel optimistisch zijn anders het bordje heel snel heel depressief als je heel erg in dit onderwerp vast bij het dus ik probeer altijd alles als een licht politie en mij valt gewoon op dat als je de krant van dag tot dag open slaat dat er eigenlijk in alle in

Als je alle kanten bij elkaar in elke kroon in elke dag al in uw krant een artikel staat over de positie van de vrouw en soms meerdere krant tegelijk te vallen dit weekend

Mona keijzer die goed van zich afbijten over de kroonprinses en dus het is gewoon een onderwerp wat steeds meer op de agenda staat en steeds meer

mensen realiseren zich steeds meer dat het dus niet vanzelf gaat en dat er wat duwen trekkracht nodig is dus dat vind ik winst en heb jij dan ook dat boek en zijkant van de machten overs voor mensen die ik denk welk boek dan zijkant van de macht en leuk leuke naam ze speling binnenkort speling

Heb je dat dan ook geschreven om politieke partijen duidelijk te maken het moet anders op zeg je nou dus een best veel partijen en denk aan de partij van de arbeid die om een om vrouw een man op de lijsten die het al best goed doen nou ik vind dat de geen een partij een land het goed doen tussen ik was er op de weg hierheen een leuk boekje op het lezen van het

en jim

Nederlands instituut voor multi

party

Democratie hier verderop zitten die en die de die vrouw die dat boek had geschreven zei ze ja

Seksisme is links en rechtshandig

Dus ook progressieve partijen maken zich er schuldig aan dat ze blind zijn voor de patronen die ze herhalen die in het nadeel van vrouwen zijn

dus het is ik heb wel eens gezegd dat de christenunie de meest feministische partij van nederland is omdat zij wel een vrouw meenamen naar de onderhandeltafel en al die partijen die van zichzelf roepen dat ze feministisch zijn of zo voor gelijke rechten zijn of het de of of minderheden warm hart toe te zijn zolang het niet uit je daden blijkt ben ik er niet van onder indruk

Nou ja de maden ze ook wat zich hier als witte oudere man eigenlijk precies verkeer te krijg je zo een compliment met wist ik neem aan dat het als compliment see ya nacht het micro wel even aanzetten

het is verrassend misschien toch of niet dat wist u dat al ja nou ja ik ben ook vaak op aangesproken dat wij inderdaad van al die mannen aan tafel die dit kabinet in elkaar hebben gesloten regeerakkoord het tweede enige vrouwen het leverde maar het aardige is dat carola daar niet staat op basis van een vrouw zijn waar basis van in hoge kwaliteit

Ja daar wordt er dan geklapt maar er zijn heel veel vrouw met enorme

Inhoudelijke kwaliteiten die hier niet zaten dus ik word altijd een beetje een soort ik geef je eerst compliment wordt meteen weer afdragen

Ik word er altijd een beetje pissig van ja ik weet wat je eigenlijk zegt is dat er niet zoveel vrouwen zijn met inhoudelijke kwaliteiten en de christenunie de leuk nee heb ik niet deden ze dat ik doe ik ga even ingaan nu al de discussie begin had ik al een beetje gewacht met het ik gaan we toch houden voor zo meteen gelukkig ben jij de nog alle rust hiernaast hebben pan zo altijd precies

En mijn kansen bij menga

woonachtig in eindhoven zeg ik even dat je daar ook lang raadslid bent geweest voor d66 dus daar zit jouw politieke kleur zal ik maar zeggen he christenunie mag ik heb p van aan om of is dat ik naar wel oké goed je en en d66

en je was tot heel verkort volgens mijn vorige week dus ik had het eerst het nog staan als je beleidsmedewerker diversiteit aan de universiteit van leiden dus hebben we een expert ook hier naar als panellid mijn middels heb je weer een andere stap genoeg is het omdat je diversiteit niet meer zo belangrijk vindt

Jawel het is heel belangrijk maar je moet blijven ontwikkelen ik zie een partijgenoot

nee je moet je blijven ontwikkelen dus het een gaan doen wat doe je nu sinds een week wat ik zeg de nieuwe baan vol hi ik ben nu coördinator van de regiegroep ongedocumenteerde in amsterdam en ik zeg er een keer dat eindhoven

Nee maar dus gewoon beetje dichtbij dus nog even herhalen wat je doet en dan ooit iedereen en ik ben coördinator er van de regiegroep ongedocumenteerde

In amsterdam

en iedere keer krijg ik de vraag van wat dus een eindhovenaar in amsterdam na ontwikkelingshulp

Gazon rotterdammer wel weer leuk moet ik zeg ja ik wel goed en dank je wel voor nu ik denk dat het geen tijd is om ali zo deed wordt te gaan geven zij zitten en zeg ik even heel

Beetje huiselijker met een club mensen vanuit de serre ben je eigenlijk altijd bezig al om diversiteit in bedrijf te doen ze het heeft echt vooral heel erg linken met het bedrijfsleven hoewel jullie ook voor

overheidsorganisaties

Bezig zijn en je bent vooral eigenlijk al heel lang betrokken bezig gepassioneerd over die diversiteit en die inclusiviteit van zaken wordt dat erbij hoort maar komt het uit van daenerys

ja dat is eigenlijk goede vraag ik weet het niet ik ben altijd zeer geïnteresseerd geweest in

In de ab mensen die niet zijn zoals ikzelf en benieuwd naar andere culturen naar andere mens en ander leven stijlen

Dus misschien is het dan ook niet zo moeilijk om de voordelen van het verschil en van diversiteit dus om die te benutten

Zo zie jij het els voerde ik het wel ja ja ik zou zeggen ga je gang en ik geef je ook even een eigen microfoon maar dat is denk wel zo fijn

Kijk of die doet ja en praat goed in de microfoon zodat het allemaal genoeg om hoor ik het graag als het niet duidelijk is

Nou dank voor de uitnodiging

Het is echt een hele eer voor mij om hier te staan en welkom

Fijn dat ik hier een verhaal mag houden ik kreeg niet zoveel tijd dus ik steek gelijk van wal

We gaan het vandaag hebben over een heel relevant maatschappelijk vraagstuk namelijk diversiteit in inclusie en in bijzonder hoeveel grote we diversiteit in de politiek

Ik zal in deze korte tijd een stip van de sluier oplichten een tip van de sluier oplichten als het gaat om de inhoud van dit vraagstuk

De meerwaarde van diversiteit voor de politiek

Hoe ziet dit landschap uit maar dat kan maar heel kort natuurlijk en hoe dat lijkt met meest interessante hoe komen we tot een inclusieve de politiek

Nou zoals u weet montesquieu heeft de basis gelegd voor het opdelen van de macht in wetgevend rechtsprekend en uitvoerende macht vandaag gaat het niet over het opdelen van de macht maar over het verdelen van de macht en dan wel specifiek in het politieke domein

Centraal staat de vraag hebben alle bevolkingsgroepen

Toen toegang tot de politiek en nemen zij ook deel aan de politieke besluitvorming

We gaan of discussieer

om deze vraag goed te beantwoorden is het wel van belang om het begrip diversiteit helder te stellen het is namelijk niet zomaar een kwestie het is niet zomaar een modewoord

Maar het is om het in engelse termen te zeggen een wicket probleem en een wicket probleem betekent dat er geen oplossing is het is een dusdanige komen sociaal complex probleem dat je het wel kan men het je mijn kant nooit oplossen

Dus we gaan ook niet nu toewerken naar een oplossing maar we gaan wel toewerken naar de verbetering van het

Van diversiteit als zodanig in dit geval in de politiek en als je tegenwoordig kijkt naar als men praat over diversiteit

Dan heeft men het ook al heel snel over inclusie beide begrippen zijn eigenlijk naast elkaar zoals we daar een gevleugelde uitspraak van mevrouw mij is hebben staan daar versity is beinvloed het in de party

Nou je kan het is eigenlijk een feestje maar je kan ook denken de politieke party inclusie is being als student en daarmee we mijn aangeven dat als het om diversiteit gaat dan gaat het eigenlijk een beetje om koppen tellen en van wat voor verschillende profielen zitten nou eigenlijk in de groep waar je het mee doet of in je team of in je partij

En als je kijkt naar na inclusie dan gaat het eigenlijk over een inclusief klimaat

hoort die ander daar wel echt bij is er ook ruimte voelt ie zich thuis en voelde zich veilig in deze groep om een bijdrage te leven

Dat is eigenlijk een beetje de de hoe zeg je dat paren dicht maar wat op dit moment over heersma zelf vind ik het vind ik het uit niet toereikend genoeg want wie zet altijd de muziek op wie bepaalt de toon voeren we met elkaar een klompendans en vinden het geweldig als iemand anders daar aan meedoen of is er ook ruimte voor andere

Tonen muziek en of dansen en dat is maar zeer de vraag in nederland als je kijkt naar de cijfers dan weet je dat nog geen twee procent van de mensen in besturen raden waar u wellicht ook allemaal aan deelneemt

Of op het in de top van het bedrijfsleven of in de top van de publieke sekte nog geen 2% heeft een niet-westers allochtone achtergrond

dat is het bijzonder weinig dus in hoeverre staan wij heb bieden wij ruimte aan de ander

Diversiteit in bedrijf is dus zoals even al zei een initiatief van de stichting van de arbeid en wij kijken dus primair naar de arbeidsmarkt en als je kijkt naar de arbeidsmarkt en je is dan de vraag stelt of er sprake is van inclusie dan krijg je vragen als kan iemand uit de kast komen zonder dat u bang hoeft te zijn om gepest te worden of zijn er simpelweg voorzieningen voor vrouwen die zwanger zijn of net een baby hebben dat zijn alle vragen die daarbij horen

Om grip te krijgen op het vraagstuk diversiteit hebben wij ervoor gekozen om toch vijf dimensies te duiden

Natuurlijke

Vragen diversiteit om juist te ontschotten dus niet om categorieën te maken maar om er grip te krijgen en om vorderingen te maken heb je toch ook weer nodig om bepaalde categorieën te maken van waaruit je kan denken en die categorieën zijn in ons geval gender

En arbeidsvermogen leeftijd lhbt de seksuele oriëntatie en culturele achtergrond

En dan zeggen wij dat wij en anderen slide misschien dat die denken iets terug en kenia die ja dankjewel

Dan hebben het hier dus niet over doelgroepen het gaat niet over lhbt juf of over mensen met een migratie-achtergrond nee zeker niet het gaat het zijn dimensies op het moment dat bijvoorbeeld de dimensie culturele diversiteit op de agenda staat dan is de witte meerderheid net zo goed doelgroep als de mensen met een andere culturele achtergrond het gaat er vaker om wat zijn de ongeschreven regels ze binnen het team of is er sprake van inclusief leiderschap of is er ook weten de mensen de zit in de meerderheid wel wat hun vooroordelen zijn dat zijn de vraagstukken die er ook zijn terwijl

natuurlijk je de in de een wisselwerking is maar het gaat er niet meer om dat je je alleen focust op een specifieke doelgroep je hebt dus echt over dimensies

Nou zijn hier best wat senioren in de zaal en de kan ik me voorstellen dat u denkt god dit staat nu al zo eindeloze op de agenda warm schiet het niet op moeten we het een al weer over hebben snap ik word mij ook heel vaak gevraagd maar het is ook een complex problemen is geen oplossing zoals ik al eerder zei dus logisch dat we het steeds weer voorbij zien komen want er moet in het blijvend goed managen en ik vind toch dat we nou zoals jullie al zei positief moeten zijn en we kunnen best een aantal hele belangrijke kwalitatieve sprongen waarnemen

Bijvoorbeeld nu staat brede diversiteit op de agenda dus de zijn niet meer alleen bezig met bijvoorbeeld vrouwen te laten doorstromen of mensen met een andere culturele achter en te laten instromen neven combineren allerlei vraagstukken die allemaal te maken hebben met diversiteit

Na het feit dat u hier zit zie je ook dat er belangstelling is omdat vraagstuk te verdiepen en binnen ons werk hebben nu ja dat gebeurt dan eigenlijk volgende ik woensdag de de 200ste bedrijven charter diversiteit getekend en dat betekent dat ze heel concreet een plan schrijven ieder bedrijf hij heeft een plan of het nou een gemeente is of postnl of abn amro ze schrijven een plan hoe ze daadwerkelijk

Die werven personeel aantrekken en een inclusieve bedrijfsklimaat

Gaan realiseren

hi te snel

Nee is het oké

een andere belangrijke stap voorwaarts is dus wat ik kijk al eerder even zijde is dat inclusie er aan toegevoegd is voorheen dachten we nog wel van vertrekken vrouwen aan we trekken mensen uit etnische minderheden aan en dan is het punt maar wat we nu doen is het bedrijf ook centraal stellen ik weet nog een tijd geleden waren heel veel trainingen voor jongeren met een migratieachtergrond over hoe je een hand gaf tijdens een sollicitatiegesprek of je een pet opzetten of hoe je ging zitten en nou dat ging echt in detail over hoe gedraag je je om naar binnen te komen en de norm was heel bepalend

Wat je nu ziet is dat mensen en god wij willen eigenlijk een

Een jongere of niet hoeft niet in jongeren te zijn medewerkers kandidaten met een migratieachtergrond aantrekken maar dat doen we niet omdat we die kleur mooier of anders vinden dan gaat niet om kleur nee het gaat om competenties die mensen brengen iets in een andere invalshoek culturele intelligentie een netwerk met etnische minderheden die waar wij wij niet over beschikken

En die meerwaarde daarom willen we die mensen binnenhalen na dan vraag ik me af waarom ik dat nooit terug zie in de vacatures we moeten ook scherp zijn of een wel benoemen wat we eigenlijk zoeken en dat ook in het kwaliteitskader plaatsen waarbij we mensen wie waarmee we mensen weer beoordelen of ze nou binnenkomen of doorstroom in het bedrijf of in de politiek natuurlijk

de laatste voordeel wat voortgang in wat geboekt is is dat we voorheen heel erg vanuit de alleen vanuit de achterstand dachten dus het is was een beetje het helpen van de vrouwen aan de bak koffie dan ook te mensen met een arbeidsbeperking

En nu denken veel meer vanuit dat het een voordeel is voor de bedrijf of voor de partij om verschil binnen het team te hebben en om over dit voordeel te spreken is het nou een modewoord of is het een businesscase wat is diversiteit nou dat is de centrale vraag van deze dag of eigenlijk deze middag

ik denk dat beide het geval is

Ik denk dat het een modewoord is omdat we de krapte op de arbeidsmarkt maakt dat iedereen zo graag personeel wil politiek betrokken mensen nodig hebben die vaak niet te vinden zijn dus nou dan ga je ineens kijk heden zijn nog andere groep ik kan niet doen wat ik altijd deed nee ik ga het anders doen waardoor ik nieuwe pool van talenten aan kan trekken in dat opzicht is het een beetje een modewoord of is het heel conjunctureel gevoelig absoluut maar dat is niet het enige ik denk met name voor de politiek dat het van grote en blijvende meerwaarde is ik denk dat de politiek moet kunnen anticiperen op spanning in de samenlevingen moeten they tend in ze in kaart kunnen brengen en dat kan je alleen maar doen als je weet wat er speelt in de haarvaten van de samenleving en diversiteit onder politici is de sleutel om deze kennis en contacten te ontsluiten en ik weet dat de politici ronde tafel conferentie houden hoorzittingen

en die zijn allemaal heel relevant maar het blijft ook heel belangrijk om gelijkelijk met de mensen aan tafel te zitten die de verschillende perspectieven binnen brengen en daarmee ook mee wegen

Een ander voordeel is de legitimiteit van de politiek en de acceptatie van besluitvorming en van maatregelen als burgers zich kunnen niet kunnen identificeren met politici dan zullen ze eerder gaan stemmen en eer de politiek actief worden

En tenslotte en dat is misschien wat de belangrijkste businesscase de besluitvorming ik denk dat diversiteit substantieel bijdraagt aan kwaliteit van de besluitvorming we gaan er later nog over spreken dus ik hou dat hier heel kort maar ik vond een en voorbeeld uit het boek van julia heel sprekend bij de totstandkoming van obamacare was in dat plan waren eigenlijk mammografie en allerlei veel voorkomende gynaecologische ingrepen waren niet meegenomen dus het weet nodig zat republikeinse

Een en democratische vrouw en allianties smeden om te voor te zorgen dat dat gerepareerd werd en niet vergeten werd in dat hele verzekeringsstelsel

Er zijn vele voorbeelden die laten zien dat je op die manier de kwaliteit van de maatregelen en de wetgeving verbeterd

Ik heb niet op de ploeg gekeken eva moet ik de cijfers overslaan de keer bent te lang het woord een beetje wel een beetje wel ja nee ik zou ik probeer het kort oké ik ga niet in op hoe divers is de politiek omdat ik denk dat u daar een best wel een duidelijk beeld van heeft dit zijn wel de partijen die in hun partijprogramma heel duidelijk hebben aangegeven dat ze binnen een aantal dimensies voor inclusie zijn dus die springen de wat dat betreft wel uit na christenunie zit aan tafel kan er nog toelichten

Maar er zijn toch wel rare dingen die ik even weer gezegd hebben ik bedoel waarom zitten er nog minder vrouwen in de tweede kamer dan bijvoorbeeld in 2003

Ja we niet een vijf dimensies heel specifiek op cultuur ik miste bij denk heel veel invalshoeken

Ja dat is toch raar dat we dat we in 2019

Minder vrouwen hebben dan in 2003 en tussen tussentijd was het best wel gestegen nog geen 28 procent van de vrouwen voor en van de gemeenteraadsleden is vrouw nou ja dat even de gemiddeld tijdens niet per haat het geen landelijk gemiddeld ik in al een hele simpele verklaring daarvoor

is omdat pvda zo klein is geworden al deze en niet omdat ik had vind dat is feitelijk zo die hebben we al heel lang dat supermodel ja als die val in de tweede kamer van 38 zetels naar 9 gaan als geld dat is heel veel vrijer

Ja maar dit is zijn we niet alleen helaas niet alleen de tweede kamer vloeren

Als het gaat om culturele diversiteit dan vind ik het toch ook wel opvallend dat van de mensen met een migratie-achtergrond 58% gaat stemmen tegenover 83% van de mensen met autochtone nederlanders dus daar zit groot verschil in nou dat zou best verband kunnen houden met dat ze men zichzelf niet herk je het in politici of in het politieke bedrijf

maar dit mag ik allemaal niet zeggen de staat

een brave

Vreselijke

en dan ten slotte de belemmeringen die spelen want we hebben eigenlijk de businesscase hebben de voordelen gezien dan weet je eigenlijk verbaasd over dat in een dat kan ik wel zeggen dat als je het goed analyseert dat er eigenlijk van diversiteit heb geringe sprake is zeker mensen met een arbeidsbeperking inkom 8 miljoen nederlands hebben dat zijn in de politiek echt heel moeilijk te vinden nou zo wie zou je hier niet nog verder op door kunnen gaan maar neem van mij aan dat diversiteit in geringe mate aanwezig is en wat zijn dan eigenlijk de belemmeringen die spelen in de politiek zijn drie belangrijke zaken ten eerste politici beschouwen diversiteit

Toch als een tijdelijk issue en zijn vooral gefocust op kieslijsten

En kandidaatstellingen en vinden het dan belangrijk en laten het vervolgens weer gaan

Ten tweede ze zien diversiteit als een op zichzelf staand vraagstuk dus er is misschien wel iemand voor de diversiteit

Terwijl het is gewoon een integraal onderdeel van iedere maatschappelijke kwesties als het klimaatbeleid niet duivels die proef is en dus niet effectief mannen vrouwen lhbt mensen met een beperking minderheden et cetera bereikt is het geen goed klimaatbeleid

Dus je kunt het niet weg zitten als een op zichzelf staand iets moet het overal bij betrekken of het nou een sport cultuur is of klimaat en tenslotte zoals de politiek nu georganiseerd is sluit het ook slecht aan bij de leefwereld van diversiteit groepen en dan voelen zij zich niet aangesproken om actief deel te nemen dit vraagt om nieuwe vormen van netwerker waardoor veel meer groepen worden ingesloten en dan een voorbeeld om dat te illustreren in de bbc had men ook geconcludeerd dat het eigenlijk bestond uit wit de britse verslaggever journalisten et cetera men wilde dat heel graag veranderen maar men zei steeds ze zitten niet op de school voor journalistiek dus ze zijn en niet dus we kunnen niet veranderen het ging om culturele diversiteit in dit geval nou dat was dan de het excuusje zijn en niet totdat men de zaak ging om vormen en ging kijken waar er is meer waar vinden we nu wel mensen met een migratie-achtergrond de journalistiek actief zijn en dat bleek in de regionale en lokale omroepen dus de bbc heeft zich zodanig omgevormd dat ze de alle lokale en regionale omroepen aan zich hebben verbonden waardoor ze dus ook een toegang hadden tot heel cool aan talenten van andere mensen en ook weer nieuwe hun perspectieven binnenbrachten op nieuwsgaring en berichtgeving

Nou dat voorbeeld denk ik is inspirerend om te betrekken bij de politiek en zo denk ik dat er nog heel veel goede voorbeelden te halen vallen bij zowel de politiek als bedrijfsleven als de publieke sector

En ik denk dat we met die die lessen die ervoor moeten zorgen dat we met elkaar creatief gaan nadenken over de wegen die we kunnen bewandelen om meer diversiteit in de politieke gremia te realiseren

Dankjewel al eens ja ik was even benieuwd want je hebt je een ticket verdiept speciaal voor nu in de politieke politieke partijen en hoe ze uw is die afspiegeling

Twee wat meer al in emmer bedrijven vooral bezig was ben je nou geschrokken of zeg je oude politiek doet en pest het bril ik hoor je zeggen doe dat niet zo goed maar doen ze het dan ten opzichte van de bedrijven toch nog wel vrij goed of ook niet en je kan het niet over een kam scheren denk ik ik denk dat het in gemeenteraden is het ook weer zo anders dan op centraal niveau en per partij is het anders ja dit dit vraag niet om een macro antwoord je moet gewoon kijken in bepaalde nou wat al werd gezegd binnen de pvda heb je boer van genderdiversiteit zou je kunnen zeggen goh dat is een stuk verder dan andere partijen maar dan hebt als je dan kijkt naar mensen met een beperking of naar cultureel iv ja ik heb je misschien juist wel weer een vraagstuk dus ja je kan de als je het op macroniveau teelten heb je eigenlijk geen interessant antwoord en ook al zo onbevredigde is ook geen oplossing dus eigenlijk laat je ons een beetje

Nou handen in de lucht achter nee en met de handen aan het stuur ik denk je moet zorgen dat je wetende dat je jezelf niet hoeft af te rekenen op hun inclusieve politiek of en diverse politiek kun je zelf wel afrekenen opzetten we stappen in de goede richting manager we dit wel goed zijn met bewust neem het mee agressie oké we komen zo bij twee stelling ook van je maakt dat misschien zijn er wel aanvullende vragen of opmerkingen eerst eten en uitzetten er is geen oplossing ik vertaalde het voor het gemak maar even in mijn eigen straatje ik denk dat het nooit opgelost zijn heel veel oplossingen die heel succesvol kunnen zijn maar zodra je weer achterover gaat leunen is alle winst zo ver vervlogen omdat het heel dominant is dat de dominante groep dominant is ja continu proces dat is dat ze dat zou mijn vertaling dan zijn maar dus wel eentje er continu mee bezig ze hebben jullie naar aan lijn van verhaal nog vragen of opmerkingen

Ja daar met danser wat opmerkingen

Allereerst

wat je net al aangaf het gaat natuurlijk om om die meerwaarde in politiek maar volgens mij en en dat is denk ik waar waar ik denk waar we het over moeten hebben is natuurlijk van diepe die bepaalt wie bepaalt die die meerwaarde die je dan wel of niet hebt en en ik denk dat het daar al heel erg mis gaat en wie wie beslist in raad wie op die die plekken komt en in hoeverre ja wat is zijn of haar ervaring god wel en wat is de toegevoegde vrij en die bepaalt het vooral heel wat ik jou zeggen ja ik denk dat ik de eerste stelling al een beetje we die eens even bij pakken hebben de stelling maar 7 zien

Dit is overal een fijne om af toen nog eens even naartoe terug te gaan denk ik ja stel je een kunt alleen goede politieke besluiten weer te nemen is uiteraard langs de diversiteit smeet dat zijn gelegd over hadden omgedraaid toch dacht ik mijn staat ie hier nog anderson geloof ik ik zou eigenlijk mee te willen om draai de stelling ze even willen beginnen met twee ik kom zo bij je ik zie een vinger al in de zaal partij zullen werden kaal moeten veranderen om politiek talent met een andere achtergrond binnen te halen te manier waarop ze nu zijn georganiseerd zal er niet veel van terecht komen dat ik een beetje snuit denk een beetje aan op wat jij net in brachten we hebben hoe zorg je ervoor dat het op een andere manier wordt gedaan

Hoe doe je dat als partijvoorzitter bijvoorbeeld van een dan heb ik zag regering het partijen op dit moment ja ja nou kijk en eerst als je vrij van een vraag wat

je zegt in de manier op de partij in zijn georganiseerd komt het niet het niet tot stand

Wat is er een fout georganiseerd die partijen waardoor die tot stand komt en is het een organisatie probleem is het een institutioneel probleem of is het een cultuurprobleem

nnnn

ja

dat zal ik zo zijn maar als ik kijk naar onze partij op het gaat ik maak dat van dichtbij mee

wat belangrijk is is dat je er voortdurend van op gewezen wat is dat er ook mensen zijn in de partij ook vrouwen bijvoorbeeld als levend beperkte trouwen die vinger opsteken van wat gaan we doen met met vrouwen bijvoorbeeld meer voorbeeld

We zijn bezig met de verkiezingsprogramma commissie voor de tweede kamer verkiezingen van 2021 wat weer trok aan gewerkt waar de partij in dus wij ook

En dan heb je het over de samenstelling van

de verkiezingen kwam commissie de bemensing daarvan

daar ga ik dus ook langs carola

Maar ik ga ook langs medium bikker want we hebben ook een eerste kamerlid die vrouwens fractievoorzitter

Dus eigenlijk is de partijtop gaatjes zeges piet adema miriam bitter en carola schouten dus wat dat betreft heb ik fifty-fifty reilly verdeeld dat is ook de groep die daar die daar mee bezig is wat ga ik daar expressie plein chablis daar eens over nadenken die moeten we daar hebben die ook zodat ook een diverse groep krijgen en wat me af en toe wel eens alles opvalt in de discussie is

dat je wel een soort via met de belangen van vrouwen moeten goed verdedigd worden die moeten goed geborgd zijn en ik hier jullie zeggen natuurlijk en als je een obamacare kijk wat wat daar gebeurt is dat we schouten daar is niet goed maar de blaren gekeken

Maar ik zou dat niet voor op willen stellen ik zou voor op willen stellen de meerwaarde die het biedt de kwaliteit van besluitvorming wat van beter van los van of dat nou besluitvorming is die met minderheidsgroepen te maken heeft maar de inbreng van als je een divers gezelschap is de inbreng is gewoon anders de manier op naar die uitkijkt is gewoon veel breder het worden argument in gebracht waar mannen die de stil staan dus die meerwaarde vind ik veel groter nog dan alleen maar het opkomen voor de belangen van vrouwen want dat is wel het beeld wat ik ook een netwerk want loop een beetje hoor ik

ik respecteer dat en ik snap dat ook dat je als blanke man

De meerwaarde van wat het jou biedt vooropstelt nummer twee baby's ja maar de partij bestaat uit heel veel mensen die die misschien wel heel erg belangrijk vinden dat er hele specifieke belangen voor vrouwen of er

Ik dit al moeilijk om als vrouwen als het minderheidsgroep te praten want dat zijn we by far niet maar dus vrouwen en minderheden doe ik het andere plaats van andere minderheidsgroepen die het wel heel fijn vinden als hun belangen

Net zo belangrijk worden gevonden dus het is dus heel mooi voorbeeld wat nog voordat de christenunie aanschaffen aan de onderhandeltafel maar dat de groenlinks nog nee onderhandelen

De groep mannen die onder handen waren bijna allemaal ook vader

toch was het kathalijne buitenweg die in op die tafel en moet het niet ook helemaal over de verdeling van arbeid en zorg in je weet dat moderne ouders ook mannen daar ook mee worstelen

En toen zij dat zij vonden zij ook dat dat op het lijstje van de onderwerpen waar die in het verkiezingsprogramma we moesten terechtkomen ze hadden er alleen zelf niet aan gedacht

En toen de onderhandelingen ontstonden dus het was op de agenda gekomen was het toch altijd nog eventjes de sluitpost dus het was niet niemand was bereid om zich daardoor heel complot om te vechten omdat het niet belangrijk gevonden werd en daarom is het wel heel belangrijk dat er dingen die voor vrouwen expliciet belangrijk zijn of die voor minderheden heel belangrijk zijn en ik heb ook zelf mee ga ik otwin van dijk die zat de vorige periode in de tweede kamer

Hij zit een rolstoel ik weet niet waarom maar ik kan niet lopen en hij heeft zich dood gevochten om het onderste uit de kan te krijgen met de ruzie binnen zijn eigen partij omdat hij wilde dat ik gewoon die miljarden dieren nodig zijn om de toegankelijkheid voor mensen die niet kunnen lopen te garanderen

In de publieke ruimte en daar was het dat was een geldkwestie dat is heel erg duur om het allemaal uit en hij was bereid om erop te sneuvelen en dat is omdat huid voelt

is het want wat ik hoor is ook twee het dus het is het doelgroep gericht op de mensen gericht en dat vond ik wel een eye-opener voor mezelf van heb het nou niet over persé over doelgroepen me over dimensies of zeg jij je moet ook over doelgroepen hebben je moet dat eigenlijk voor doelgroep opkwam

doelgroepen alweer moeilijke ik ben ik voel me doc zoals vrouw het prettigst bij om het over vrouwen te hebben ook omdat de rechtvaardigheid van dat vrouwen vrouwen zijn ging doelgroepen zijn de helft en vrouwen zijn hoop dan met iemand van de andere culturele achtergrond abonneer dan wel hoe het groeit glimmer vrouwen weten ze ook een andere culturele achtergrond en andere seksuele geaardheid een andere

Gezondheid

maar we zijn de helften en dat is dus geen met de doelgroep denken is moeilijk het is gewoon

Politiek gaat natuurlijk heel anders dan het bedrijfsleven ik je als unilever meer vrouwen in de vroege heeft dan komen er geen andere koekjes door uitkomst van de poli weet ik niet dat ze de waag ik te betwijfelen dat vind ik meer chocola en zit denk je niet te denk ik zomaar opeens zeg maar maar vinden dat vind ik een ander punt want ze net kwam voorbij de afspiegeling van de tweede kamer van de samenleving dan neem ik dan heb je wel de gaan spul is principe volgens mij en dus op moment dat je dat de helft van de samenleving staat het vrouwen en andere helft het mannen en je hebt dat niet goed in en en meedoen dus politieke partij niet goed op lijkt dertig procent van de vrouwen die participeert in gemeenteraden nou bij ons is een beetje dat het 50 zou moeten zijn

Ja

gewoon omdat waarom niet maar kijk

Het afspiegelingsbeginsel is dat gaat over vrouwen en ik ben met je eens dat is meer een algemeen een algemene doelgroep waar alle waar andere minderheden ook weer in voorbij komen maar als politiek partij hebben natuurlijk nog veel meer zaken waar we mee moet houden snapt platteland

naar in ons geval is en ik wist ik partijen dus dat betekent ook een riet en psg pc's en dan weet je denk ik nee nee maar ik zou binnen ons bedrijf mm die van mbo serieus hoe dat ik dat wat nieuws leuk ja goed nieuws over dertig jaar hij zoeken versierde partijen winter

Zit ik nog geen een oude denken en stand het zou zo maar kunnen dat wij zeggen ja ik wil zeggen ik ben het volledig mee eens bedoel er is geen reden waarom er zo weinig vrouwen bijvoorbeeld in de kamer zitten

Nee als je vergelijkt met mannen het zal ongeveer fifty-fifty moeten zijn ik denk wel dat je verder moet kijken dan alleen maar inderdaad en vrouwen je moet natuurlijk ook kijken wat achtergrond van de vrouwen zijn welke sociaal-economische klasse van de man oké henkelman ook natuurlijk want want dan kan het ook nog steeds nou goed niet diep die werkzaamheid soort leggen maar daarnaast merk je dus dat zeker als er nu gesproken wordt over laten we zeggen minderheden die minderheden zowel heel groot groep

ik meen dat een vriend van mij heeft ik meen 2017 was dat een artikel toen geschreven over het feit dat er geen enkele afro nederlander er bijvoorbeeld in de tweede kamer zit dat is dat jullie je het q&q niet bij voorstellen we praten natuurlijk over de vrouwen die er wel of niet in zitten we kijken niet eens naar de achtergronden daarvan maar we praten alleen over vrouwen maar ook kijkt bijvoorbeeld niet naar de afgrond nederlanders nee ja nee maar ik ik zeg er dus we kijk niet naar de af nederlander naar christenunie had we natuurlijk een mooie kans om naar bijvoorbeeld een don ceder

In te krijgen als je iets hoger zou hebben gezeten dan wat hij niet het wel de enige in de trailer tweede kamer die er in zat dus ik denk een hondje dan dat een partij zegt hij dan sterker voor moet maken maar ik vind dat dat kijk als als als als je bijvoorbeeld stel je voor dat je een soort hiërarchie hebt dat je de ze eerst het kijken een man en een vrouw en dan misschien lhbt voor en dan komt nog de de minderheden maar ja er zijn er zo veel wie gaan we eruit pakken

dan zie je dus dat op zich wel heel de wereld als het cel ga je van verschilt niet lekker en dan zien jullie groot iedere keer dezelfde groepen dus wel of net niet halen of terwijl de groepen ik bedoel hij is als ik training van je vader en ik denk dat we daar eigenlijk aan voorbij moeten en sieraad is dat is wat de stelling ook zegt denk ik met arie kaal anders moeten kijkt dat we radicaal anders dan moet kijken maar dat we ook vooral moeten beginnen met ja wie bepaalt het ook wie bepaalt naar allemaal dat dat op die manier begint toch niet van nul hebben partijen hebben natuurlijk een structuur partijen hebben hun voorzitterschap we zeggen ze hebben en commissies hebben naar de commissies kan je dan wel daar begint het wel hè zeg hier hoe stel je je commissie samen die vervolgens kijk naar wie zet u wel of niet op de lijst bleven je telefoon aan en daar een telefoon uit dat de telefoon microfoon aan een telefoon uit rechts daar ben je eigenlijk bezig om op het moment dat er paar komt en dan in een lijnen kan het ook even bij je abonnementen te lijsten worden samengesteld dan beginnen beter denken moeten we ook niet wat vrouwen op die lijst een setje laat stijgen als meer laat me gevolgd om een in friesland ik kom gedeputeerde bent geweest en wat ik feliciteer de weg is ja en de hadden met laatste staat verkiezingen hadden we daar een lijst waarin de top 5 van de mannen

nou 3 series te verdelen dus in de top vijf mannen maar

En daarom zeggen ja da's niet goed wij willen dat wij willen geen vrouwen op de lijst

Wij willen dat vrouwen echt zich thuis voelen we de christenunie dat ze actief worden in de christien dat ze meedoen

Bij de christenunie en dat zou kunnen betekenen dat zijn plek op lijst krijgen maar het begint er die andere kant volgens mij en wat hebben we daar gedaan daar hebben wij een boot organiseert hebben alle vrouwelijke leden van de christenunie in friesland aangeschreven

Boottocht georganiseerd k beschouwd en met de boot als mooi rolmodel is fantastisch om om die vrouwen zijn maar in contact te brengen met onze politici met onze room modellen en om ook te kijken kunnen we misschien dat vasthouden die boot dat hij wordt nogal wat uit gemeente wel georganiseerd is het een boottocht omdat over de rauwe dan een boottocht echt heel leuk vinden dat zeg ik ben melissa denk dat vrouwen het heel leuk vinden om een middag met carola schouten op het water te zitten en niemand kan weglopen van het goed met elkaar hebben

Hij straalde geworden want je moet vreselijk lachen zie ik dat is waar ik ben wel heel benieuwd wat jouw binnenpret is die mag je bijten pret maken

Nou ik denk dat oké we kunnen er alles aan doen om mensen binnen te krijgen maar versluis ook een beetje aangestipt net moet ook kijkt naar cultuur en want als mensen eenmaal binnen zijn dan dan wil je ook daadwerkelijk dat ze wat te zeggen hebben dat is hij begint met dat ze zich dat mensen dat iedereen zegt de thuis voelt en dan en dan weer de volgende nee als er een eigenlijk tuurlijk tuurlijk maar maar je ziet je ziet dat dat er af en toe dat geprobeerd wordt dat er inderdaad gekeken wordt heel specifiek om mensen binnen te halen maar eenmaal dat ze binnen zijn ja en en en dan dan beginnen de de fricties als het maar ik zeg altijd politiek en diversiteit

Dat gaat heel moeilijk samen het is je eigen ervaring want dat vind ik altijd toch de sterkste

Verhalen sexverhaal archieven afmaken wordt houd deze universiteit dat dat gaat heel moeilijk samen om omdat politiek zeker tegenwoordig gaat over macht gaat over controle houden daar waar diversiteit juist veel meer gaat over en verschillende perspectieven en om dat te laten werken heb je dus vertrouwen nodig en dus het gaat bijna de bijna in tegen de manier waarop politiek wordt bedreven zijn weg in precies precies en en je ziet dat zeker op op landelijk niveau maar je ziet het ook steeds meer ook op gemeentelijk niveau dat er ook meer en meer ook fractiediscipline komt en en dat is een bepaalde lijn wat uitgezet wordt en dat moet u volgen nou het is eigenlijk veel ruimte is voor veelkleurigheid of misschien willen de tractie manier naar buiten toe

Nee ken ik denk dat zoals de politiek nu is vormgegeven het een bepaald soort mensen aantrekt dus ook de mensen die er divers uitzien

Maak een mooie bedden ton foto maar het vraagt van je dat je je helemaal aanpast aan de mores in de modus is heel erg masculien heel erg handig heel erg op strijd gericht om elkaar te overtroeven en af te troeven en misschien ook wel de vernederen en dat is iets waar heel veel mensen zich niet bij thuis voelen en veel van die mensen die zich daar niet voor bij thuisploeg is zijn vrouw omdat vrouwen geleerd hebben

Dat ze dat winnen lelijk is maar dat samenwerken mooie is een vrouwelijke kwaliteiten die worden die maar dat zijn heel veel mannen die zich daar ook niet thuis invoegen

en

dan heb je dus over een enorm dominerende het dominante cultuur zat maar zeggen en hij de en bij de media speelt ook nog eens mee dat

de vertaling van wat er in de politiek gebeurt naar hoe we het publiek het ervaart gaat via de pers

Dus de media bepaalt wat er in het 8 uur journaal voor clipje wordt en de de parlementaire pers is

vrijwel heel mannelijk en heel masculien als hij niet een mannelijk is dus de vertaling van wat er gebeurt ze ook altijd wie heeft er gewonnen

Niet wie heeft er iets bereikt maar het is dus altijd debat is ook altijd wie was de ander te slim af en heeft al er eigenlijk vernederd en niet die ik wil carola schouten zei toen ik er interviewde voor mijn boek en ik drie maanden gewerkt aan een meerderheid voor motie waar ik daadwerkelijk iets veranderd

En het enige wat het journaal haalt is wilders die iemand af blaft en dus dat maakt het ook nog terwijl de dus die motie die is wel gebeurt er duurt doorgaat deze ik iets verander waar we allemaal baat bij hebben maar wat je van wat je ziet is dat hele masculiene

En als je dan in die wereld komt en je vindt dat niet mooi en je wil dat anders doen dan wordt je langs het meet loodje gelegd van

Kan jij al wat je moet kunnen in plaats van goh wat kan jij eigenlijk dat niemand hier kan wat brengt jou hier bim voor wat alexander lk akkoord is daarin een waanzinnig mooi rolmodel want

om met die analogie die jij zegt van je wordt uitgenodigd op het feestje

Af wat je eigen hand komen dansen meter dansen vraagt om te komen dansen nee zij organiseert het feestje dus she's rewrite om de script zeggen ze zij geeft het een nieuwe vorm op een manier die zij wil doen en

Je zin de arm in nieuw-zeeland doet dat ook

En en dat is wat het echt vraagt en dan zie je ook dat er een hele andere groep opeens heel enthousiast wordt over de politiek maar dat besef is er niet

Kunnen ja is überhaupt ruimte om die feestjes te organiseren nou ja je zou wat ik zie want je komt niet aan bod dus de media is en je wilt er naartoe zo intens zou trein niet begrijpt hoe het werkt kom even bij jou want ik weet niet of je echt van denk bent of een hiervan yeah oké al je op vroeg je dat even af

Ja heel leuk van leuk dat je dat inbracht ik zit wel te denken 10 zou kunnen zeggen denk heeft zijn eigen feestje gecreëerd zeg van nou dan zijn we met elkaar maar de vraag is of dat die andere dimensies allemaal inzitten dat is dan wel weer een beetje dus wat jij zegt zo goed scoren ze ook niet op diversiteit te lisse ze zijn de enige partij die samen met de christie de sorry sorry dat komt omdat je naast zit met sgp u niet de

Obligatie nummer 2 een vrouw had dus het en in amsterdam hadden ze een lijst van vijf mensen waarvan een maar vrouw was

dus dat hij dus dat eigen sfeer te creëren dat werkt ook niet als het over diversiteit aan tempo vellen of moeten daar eerst wel van hebben werden mensen met de migranten achtergrond hebben allemaal om andere migrantenachtergrond maar er is een feit de helft van ze is vrouw en dus als je dat moet terug zicht ziet en je noemt jezelf zo divers dan ben je natuurlijk ook gewoon nog blind ik ga gewoon de zaal waar het engels heeft meerdere handen mensen die echt popelen om kom ook bij jou zo hard zie je ja je bent u zo je bent net geeft het fraaie akbar begon met ben ondernemer een politicus in 16 jaar ben en campagneleider geweest zijn leidschendam en pennen meeste partij cda en ik train ook potentiële politici om voor de tweede kamer in en gemeenteraad

die eigenlijk wil ik niet komen omdat ik vind een discussie in een dan discussie en gaande is en men diversiteit met alleen u heb een hele mooie barto gehouden maar dan denk ik op mijn ging dat heb ik eraan al die dimensie van benoemen maar zijn heel goed en constateren

Een constateren we zijn heel slecht in uitvoering het heeft te maken namelijk met de de francy kader van de witte mensen van daaruit is het vertrekpunt en alles wat daar afwijkt is anders week benoemen minderheden ik ben 68 jaar nederlanden mijn kinderen kleinkinderen maar die worden nog steeds oorlog toen minderheden aanrommelen

Uit zo gewoon al die mensen wat ik dus doe als ik een lijst samenstellen ik kijk naar kwaliteit in hun bedrijf gehad met 1800 ze toevallig waren daar 80% witte mensen kan ik niks aan doen want ik moet mijn bedrijf runnen dus je moet naar kwaliteit krijgen en wat wij moeten doen is gewoon naar de mensen kijken waardoor ze geschikt zijn en al deze discussies mee stoppen

Ik ben alleen maar komen omdat een van de oprichters men van prodemos

En discussie van leuk vind om dat te doen nee maat rechten niet mijn maar dacht je er nog eentje en traag zijn want vraagt het niet van want die kunnen kwaliteit kijk en toch weet ik het heel veel mensen en dan zal ik vast zelf ook een van zijn toch zonder dat je het in de gaten en ik onbewust

Met een bepaalde blik kijkt

ik kijk niet met een examen zeggen opgegroeid marokkaanse blik misschien wel nieuw-zeelands ben ik dan toevallig geboren maar dat is niet zo heel erg anders als in nederland dus ik dus ik denk dat het daar in zitten je kan van zeg ik zoek kwaliteit maar kijk ik niet dat toch per ongeluk te veel naar juist vrouwen die op mij lijken bijvoorbeeld van een dik dat moet wel een goede zijn nummer waar is logisch

Je als ik een hier ondernemers wereld keek als ik ga namelijk naar de ik heb heel nederland gebeuren als ik naar en ondernemerschap met nederland marokkaanse afkomst is 100 procent van die bevolkingsgroep dan ben je nu stage ondernemers ga 100% woning dus wij moeten namelijk niet krampachtig mee omgaan we moeten kijken waar heb je clip als ik in een directie zit ga ik kijken wie is in mijn omgeving die het binnen kan halen dat is een menselijk karakter maar wij maken een beetje een probleem diversiteit minderheden nadia en daardoor chrome zijn allerlei onder dan kom ik op wat hij wil ik alleen 7 vraag en julia wil ook heel graag dus ik kom bij ga je weer naar hun toe namelijk van dat het het beleid de kwaliteit van beleid van de wetgeving en de besluiten wordt beter hoor ik jou zeg al is als je daar heel veel verschillende dimensies noem ik het dan maar even en vertegenwoordigt hebt is dat dan ook echt aangetoond nou

kwaliteit is een heel subjectief begrip en toch ja ja ik bedoel wat is kwaliteit wat ik net zei ik ontmoet nogal wat bedrijven die zich al wij zouden heel graag mensen met een andere culturele achtergrond binnenkrijgen maar ze het lukt maar niet nou ja dan moet je ook eens kritisch kijken naar hoe werf je welke kanalen borie je aan wie ken je hoe formuleer je je je vacature of je positie maar ook welke

Ik een competentie zet je voor op want ze zoeken toch wel iemand die is wat meer kan vertellen over de gemeenschap van mensen oorspronkelijk uit suriname marokko of turkije want ze hebben daar weinig weet van misschien zitten er planten misschien de cliënten of misschien zitten daar vraagstukken je hebt al iets als een mooi voorbeeld verteld over het gaat over werving even heel concreets en toch en toch zo'n prachtig voorbeeld door de boten moet ik eraan denken en van een groot bedrijf dat heel veel geïnvesteerd dat in oké we willen echt mensen ook van andere kleur we hebben te veel willen andere kleur in bedrijf hoe zorg je ervoor dat je die werft hoe komen hoe komen ze binnen was allemaal gelukt he als dat ze hadden allemaal naar kandidaten zeg maar en tenzij ze gaan we gezellig een week lang geloof ik op een boot met elkaar

Ja ik dacht er nog aan ja dan kom ik er ook op wat dat ging helemaal goed wel eens met die boot nee die boot die is wel gegaan maar met de helft van de kandidaten want het was een boot met indra een hoop kratten bier en het idee van god we gaan vrouwelijk met elkaar een soort om boarding heet dat dan in bedrijfsleven

Week hebben ja de met name de meiden met een moslimachtergrond die zelf nog die me bijna allemaal nog thuis woonde nooit een nacht elders liepen die gingen niet mee dus er waren ze de boel weer kwijt dus ik heb er wel een andere discussie erover kwaliteit dat er is iets anders maar zo zie je dat je ook vaak de boel werden manieren en dat de heeft de politiek ook last van de manier waarop je de zaak gewoon concreet inricht

Soms ook de plank misslaat ik heb daar prachtig voorbeeld van een collega van mij man die werkt bij het oh en als de officier van justitie en zijn directe collega is van

Is nederland geboren maar haar ouders komen uit turkije

Zij is niet getrouwd maar heeft een man met een kind met een blanke man ze drinkt wijn krijgt geen hoofddoekje

Overduidelijk een hele seculiere turkse maar haar baas had een

En inclusiviteit training gehad

en de volgende dag had hij gesprek met haar en ging naar de vraag of zij zich eigenlijk beter zou voelen als er een gebedsruimte was bij het ook en

maar dus ook totaal ongevoelig dat zij wil helemaal los gevochten was maar natuurlijk wel door haar eigen gemeenschap als een afvallige gezien wordt dus hij sprak haar aan op een normerende manier over haar afvalligheid wat hij helemaal niet doorhad

En dan en dan merk je dus hoe roots mega complex het is dat je zelfs thuis goed van de diversiteit training en denkt van ik oh ik ik ga het label nieuw'

En dan weet je dat heel kort peter dan ga ik echt even hier naartoe en at ze heel veel mensen zouden reageren piet

want de vraagstukken weet je wel hoe gaan we dit dan naar je het oplossen manier van stap verder brengen we dat is eigenlijk wat alize ons vrij leermomentje van mezelf ja de politiek werd hem even gezegd dan lopen veel handjes rond overigens met die moosje carola ik denk dat elke politicus last van heeft als geert wilders het roept de pvv dat dan en jij mooi belicht komt dus ook mannen da's niet typische vrouwen nog minder hij is probleem werkelijk nodig haantjes

oktober hebben na een beetje ja

wat ik wat ik wel geleerd heb en

dat wil ik ook op gewezen en daarom zei god heeft met cultuur te maken wat chips zaken gewezen

Als je als je een lijst wilt samenstellen of je wilt mensen actief hebben een politiek je wat mensen betrekken bij de politiek en gaat ie heen kijken de mannetjes om zowel zijn die komen wel die stekende vinger op druk in de schouders wat tussen

mij

is duidelijk gewoon geleerd te zijn voor geleerd is

Kijk wij hebben toen binnenterrein hebben heel veel vrouwen wel in beeld die geschikt zijn zouden zijn voor politiek prachtig mooi er al zouden kunnen vullen

Mij is geleerd en heb ik ook geleerd dat als je dat wilt dan moet je daar op af stappen je moet ze vragen

Zo moet je het laten rusten

moet laten nog die komen te vragen en een oog die vragen ik denk dat ook om het maakt wordt jij zegt ja die vrouw die staan niet vooraan om in de politiek rode gaan spelen teweeg het haantjesgedrag vanwege

het scrollen gedrag en noem maar op ze willen gewoon een inhoudelijke rol spelen want 4 bij voelde caro dood is gewoon een hele sterke inhoudelijke politica zeg maar die wil gewoon inhoudelijke goede bijdrage kan hoopgevend dat ze wel door heel veel volgens mij op dit moment een nieuw en de samenleving als een voorbeeld goed voorbeeld hoe jas niet maar de betekenis voor ons als als als partijleiding dat je daar echt over moet hebben de heb ik echt geleerd dus op het moment dat wij wat ik ik ben ook nog bezig op dit moment om te kijken nou tweede kamer verkiezingen en daarna

Oude positie van voor vrouwen en ik ben nu al gesprekken aan het houden van mensen jij moet daar eens over na gaat denken en over maand 3 drink en weer samen koffie en een aantal keren en nou dan moet je investeren met elkaar wat heb ik wel geleerd wat anders kwam blinde man meneer en ik ga je naar jou toe

Nou het heeft niet alleen met het handjes te maken het komt gewoon als je daar de televisie kijk dan zie jullie lekker opeten mannen komt goed is het is als je een spiegel kijkt dan denk ik zie niet uit er niet uit als een politicus dat geldt voor jou en voor mij voor jou voor mij zij zien nog niet duitse politicus

Nou waar waar het voor mij een beetje om gaat wat ik hier mis over diversiteit is diversiteit in opleidingsniveau en opleidingsachtergrond dan heb ik het met name over beta's mensen met de ict achtergrond en daardoor zie je door dat deze groep ondervertegenwoordigd zijn zie je gewoon het stokken soms als het om bepaalde ict of

Dossiers gaat of technische dossiers in de kamer dat mensen het gewoon niet in achter groen missen om het echt goed kunnen begrijpen en dat zie ik hier niet terug terwijl ik denk van juist dat is ook heel belangrijk dat het niet alleen maar alpha zijn mensen met bestuurskunde politicologie geschiedenis achtergrond ja dat is eigenlijk precies wat ik bedoel te zeggen van natuurlijk vrouwen en het moet fifty-fifty maar kijk dan ook naar wat de achtergronden zijn van van die vrouwen dus een precies waar ik net wat ik net zei en ik denk dat wat er wat piet net zei dat dat dat ik maar enigszins daarin kan vinden ik zeg ook altijd je moet zorgen dat je die mensen op opzoekt scout op zoekt en vervolgens als eenmaal binnen zijn zorg ervoor dat je ze goed opleid

En vervolgens zorg voor dat ze ook opgesteld worden lijkt net als een een voetbal team weet je wel die doet dat ook en omdat hij weet dat een divers team is een winnend team dus en en en precies en en zo ze houden eigenlijk politieke partijen dan ook georganiseerd is als jullie hoor zing eens met de partij elke radicaal misschien wel zouden moeten veranderen om dit voor elkaar te krijgen maar de stappen daar naartoe zijn nog knap ingewikkeld

Probeer ik het even 's avonds wat zorgen ik wilde er om dat mijn stelling 2 toeristen bagdad maken en ik heb nog heel veel vragen

ik wat zit ze al lang ja ik ga eerst even duur bent nog niet zo heel lang dus ik probeer het en deze man wilde ook ik doe heel even kort en echte vragen oké dan mag jij even dat we ergens ook al heel lang ik vraag me eigenlijk af of de politiek niet een beetje tenminste de maatschappij een beetje tussen rechts is geworden te rechts en de politiek en media voorop en dat eigenlijk diversiteit in de weg staat want we zitten nog steeds over vrouwen te discussiëren als een minderheid nog steeds te weinig vrouwen terwijl dat gewoon 50% van alle bij ongeveer 50 cent van nederland zijn en

alles ik het terug zie op tv en noem maar op over diversiteit dan gaat het vaak alleen maar over vrouwen of lhbt nog wat sorry

En daar gaat de meeste over en als ze dan in jesse klaver bijvoorbeeld wordt gevraagd van hoe zit het met diversiteit onder min f mensen meer minderheden in in in het bedrijfsleven

Dan komt er geen antwoord meer mogelijk omdat die niet durft of om

Om op te rechts is jouw vragen heb je al in zwarte shirt en en opmerking ga ik vooral

Jas ik daar mag antwoorden dan nu wij vragen dus ieder bedrijf wat je een verklaring tekent dat die is voor meer diversiteit en inclusie om een plan van aanpak te maken als je die plannen van aanpak analyseert dan zie je dat de bedrijven en dan heb ik het ook over organisaties als een ministerie je dus publiek-privaat dat die het meeste kiezen om culturele diversiteit te bevorderen

Ofwel in het bedrijf de doorstroming van multicultureel stereo talenten bevorderen ofwel de instroom van mensen met een migratie-achtergrond dus dat kan ik kan het niet beoordelen over de politiek maar ik weet wel in het bedrijfsleven is en de komt binnenkort een serre advies wat daar ook weer over gaat is het vraagstuk wat ik in begin aan

Duiden dat er nog geen 2% van de alle top en alle bestuurlijke functies ingenomen wordt door mensen met een migratie-achtergrond plus dat ze in bedrijven te weinig vertegenwoordig zijn dat staat echt het nummer één op de lijst van dit soort vraagstukken maar is het dat beide partijen zou heel graag iets over de politiek aan toevoegen

Ik zou willen dat dat de oorzaak was wat dan konden we het heel makkelijk oplossen we moesten we alle links stem en dan werd het allemaal diverser waar ik heb zelf

Van heel dichtbij gezien hoe het bij partijen gaat die zichzelf

Vooruitstrevend noemen en die ik dus eerst

Feitelijk

er zijn minder vrouwen en ook minder zijn ook geen ik leer is ook minder kleur in de kamer omdat pvda zal klein is geworden maar als je dan kijkt hoe het in de pvda daar aan toe gaat

Dan mag je wel de wij zitten maar als je er dan zit moet je wel je mond houden en doen hoe het gaat en alle grote we alle grote beslissingen worden opeens uur genomen met met

Hetrosexuelen witte mannen ook nog in dezelfde economisch sociaal economische achtergrond

En dan is er nog dan dan dan want dan voel ik niet zo heet dat dan is er wel de techneut en de dit in de dat is dat ziet u dan de de al van de beter zit er dan wel aan tafel daar wordt dan heel erg op gelet

En niemand van de platteland en niemand van de stap naar de hebben we dat ook maar je moet er is een malletje waar je in moet passen en en hoe dichter je bij de mannetjes uit hoe makkelijker dat gaat dus ik heb ook wil ik 12 jaar gewerkt met lodewijk asscher die ik een en en een feminist en en feminiene mooi vindt maar ik zie hem dus elke keer als barbapapa in een bepaalde vorm gaan omdat dat het mannetje is waar je in moet dus helaas is het geen rechts probleem

Het je ziet waar ons allemaal hij deed de eer heb ik we hebben zowat verslikt toen toen alexander pechtold heel groot in de telegraaf stront alexander pechtold durk bitch ik ben een feminist dacht nou weet je hebt net die partij opvolging op zo'n manier of je persoonlijke opvolging op zo'n manier geregeld dat je weet dat er weer een witte man komt je zelf een feminist noemen ik ga denk dat ook dat je iets moet doen ja en bleek het ook bij de goed bedoelende mensen heel erg aan jullie en daarom is dat wil zeggen jedno de ja ja ik denk dat tom nog heb veel moet gebeuren voordat we echt met elkaar gaan dansen zonder meer maar als familie stick hebt toch wel moeite als wegen die druk je de vrouw in een slachtofferrol te doen het is vanavond de match voor mij is het te velde en het liefst ook nog slachtoffer van de rieten manden hij

Normaal

er is altijd een aspect die onder geschaduwd woont in staat jonkvrouw en dat zijn vaak kinderen van fanatieke families te

Die hebben misschien ook geen behoefte

Geen behoefte om de top schoten zijn in het op bedrijf met stukken haak laat niet ophoudt te lopen met daartoe het gewonde b ik zie dat wil verkeerde rolmodellen neelie kroes a priori

Niet de top zal van de rolmodellen

En dan de politiek bedrijf nou je moet het uit gewoon dag van houden wij hadden daar van terreur op op het ogenblik om de politiek in te gaan het gaat steeds meer mensen man en vrouw van kwaliteit van het leven

En dat betekent dat hij andere keus maken als ixina märklin te de dochters naar ook aan de aan jonge dames hij van ik begrijp wat ze bedoelen cc rand voor mij hoeft het niet toe niet op die manier in nieuwe generatie te wonen rewrite een script willen zelf het verhaal schrijven en ze willen niet daaraan formeren

Ik ben toch wel binnen de huidige politieke partij of moeten we die eigenlijk gewoon nu dood verklaard is niet zozeer het is niet een praktijk probleem maar het is wel een

de manier waarop het georganiseerd tussen de moet je hoezo moet er in een zaal

Geprogrammeerd worden dat je niets kan plannen plannen dat je een debat moet twee uur 's nachts begint dat je dat je op dinsdag de agenda bepaalt voor die weet dus dat je niet thuis kan zeggen dat wanneer je maag adriene en zwemmen wanneer de situatie dat dat is niet goed voor de vrouw dat is niet goed en ze goal nummer gamma er is niet makkelijk dan doorheen te slaan dan een glazen plafond

Grafisch gewoon iets als je genoeg tegenaan schoppen daar gaat ie dus wel kapot maar maar de vraag is normale

Willen mijn dat ik maak zelf altijd de onderscheid erg slachtoffer vol zijn en slachtofferschap

Ik denk dat vrouwen slachtoffer zijn van seksisme

Ik denk dat met u het een andere cultuur slachtoffer zijn van discriminatie

Slachtofferschap

is in je bed gaan mee laat me even afmaken slachtofferschap is in je bed gelicht huilen

Dus als je het niet als je vindt dat het oneerlijk is wat het is het is oneerlijk dan moet je opstaan en zeggen ik eis een plek aan tafel ik wil meedoen en ik erger me heel erg aan dat de huidige feministische generatie geen agenda meer heeft en allemaal zegt oh het is zo oneerlijk en het is algemeen en vind de politiek zo lelijk verander het dan daar ga ik wel goedkoop volgt laat het links liggen dat is mijn hebt van de knel een interessante optie over zat ik denk dat veel mensen dat pan doen van misschien moeten we daar gewoon helemaal i zijn maar die politiek hier wonen ik geloof nog steeds dat als je dingen wilt veranderen worden heel veel besluiten genomen als je dingen wilt veranderen dan is de politiek toch nog steeds de plek waar ie wel veel te sloten dan zou piet adema dan geef je wilt wat aanvullen en dan kom ik hier ben ik even op die op die mevrouw

toen

Toen arie slob als partijleider

Mij belde zeggen denk erover na om te stappen toen stond ik voor de taak om te kijken wie moet aan de slag bij vol en

Nou met veel mensen gesproken van alles

Een heel traject en de kwamen t mensheid gaat je segers en caro beschouwd

En

wij hebben daar enorm geposte bij de ik heb zelfs gezegd mag zelfs gewoon lijsttrekkersverkiezing komen als jullie beiden gaan doen dacht dat is bij de andere partij ook mooi uitgepakt nou ja bij onze partij hebben bij ik ben ik voorzitter werd hebben dat voorgesteld maar het is denk dat het congres van tafel geveegd omdat bij redelijk vertrouwen hebben die mensen hebben denken van door cruciate redelijk goed georganiseerd met commissies

We hebben er vertrouwen in dat het goed gebeurt maar ik heb toen op een gegeven moment

te kreeg ik een telefoontje van crohn in het proces gaat jou meer kolen waren zelf aan nadenken zijn je moet ook niet meer met elkaar gepraat te gaan en voor jezelf nadenken

Dit is de roeping die op je pad komt doen dringen broek op je om mee te doen wat denk je zo goed over na praten met je naast een over praten met anderen hoog en voor ons krijg je telefoontje van carolus goud gezet ik ga het niet doen

en die je dat ging niet over het feit dat zij als vrouw gevraagd was want ze wist drommels goed dat zal inhoudelijke kwaliteit was gevraagd als ik tegen kanalen houdt zou hebben gezegd ja we hebben we eigenlijk een vrouw daarnaast hebben dan had ze niet eens meegedaan

maar zij had hele goede argumenten om beetje bij de koud en om te zeggen ja ik wil dit gewoon niet

En je argumenten waren zeer steekhoudend

Dus dus hij uit het proces gestart dan moet ik met al die mannetjes meedoen niet lijsttrekkersdebat regelingen ritueel die had gestaan er was veel inhoudelijke want dat zij staat haar mannetje wel de geen probleem maar het gaat erom dat ze het hele goede argumenten bij mij om aan te geven waarom ze dat niet wilde doen dus ik ken en dan we hebben nog zo groot beroep waar gedaan om toch doen ze dat niet dan hele goede argumenten dus het kan ook zijn dat vrouwen ondanks het feit dat er roepen wat gaat toch zeggen ja ik doe het niet tess was een groot als negen maanden zeggen worden wel iets minder vaak denk ik meneer ja het valt mij op dat als je naar die stellingen 1 en 2 kijkt

Je praat over dat je toch graag een representatieve eerlijke maatschappij wil hebben waar iedereen in kan participeren

Dat dan het begrip macht daar wordt nauwelijks over gesproken en dat is dan ook het probleem want als je eerlijk wil zijn dan moet je dus macht met elkaar delen

En als je dat niet wil omdat je denkt

Daarvoor ik minder van en je bent slim en dan betekent dat dat je dus een voorsprong hebt op degenen die minder slim is en alleen echte eerlijke mensen die ook nog slim zijn die zullen dus de belangen van minder slimme mensen verdedigen

Maar ja wie doet dat als je alleen al binnen een gezin kijkt hoe dan ook machtsverhoudingen

Zich voltrekken tussen kinderen en ouders en tussen de kinderen dan kun je je voorstellen dat in een land als nederland wat dan macro is of op regionaal niveau of op gemeentelijk niveau die macht een enorme rol speelt en de vraag is nu hoe gaan we dus die macht eerlijk delen

En dat is een beetje naïef om dat te denken want mijn vader zei vroeger altijd kennis is macht

Maar karakter is meer

en daarmee gaf die al aan thuis van

We willen een beetje eerlijk zijn maar als je echt eerlijk wil zijn dan moet je dus al die belemmeringen die die eerlijkheid in feite kapot maken

die daar moet je wat aan gaan doen en niet vanuit inderdaad een slachtofferrol

Maar dan moet je dus gaan zeggen van hoe gaan we weer eerlijk met elkaar om

Heel moeilijk politiek probleem want het in lukt nog niet eens binnen gezien

nou ja er zijn wel mee begonnen jaar is om te zeggen oplossen zullen we het nooit het is een continu proces waarbij denk ik wel als ik u zo hoor mag ik heb ook een tijdje mogen rondlopen natuurlijk is macht hartstikke belangrijk in de politiek speelt dat heel erg en ook mensen die hem op een plek zitten wil natuurlijk ook vaak toch graag daar blijven vaak heel onbewust over is het is niet altijd zo bewust is bewustwording is daar denk ik ook wel een rol in heeft haar rol in maar goed ik ben helemaal geen daar onderdeel van debat eigenlijk maar de doet nu wel even merk ik maar goed we zijn toe aan een beetje het laatste

Laatste stukje dus ik erover te proef vragen noch jongens

hou het daar op en korte vraag als het kan mag dat jij niet hem vragen maar met jou ook wel een vraag dat mij eigenlijk opvalt is dat we een discussie voeren over hoe het zou willen structureren

Maar wil men het wel gestructureerd heb ik ben het heel erg eens met een vrouw en ik heb recentelijk ook gesproken met jeugd van waarom zouden jullie niet in de politiek willen waarom wil je niet politiek actief worden hun antwoord is ik de hebben geen zin aan de ik heb geen zin aan vier jaar lang in de gemeenteraad zitten maar wij hebben ze wel zit aan een project leiden waarvan ze weten dat ik na anderhalf jaar is afgelopen dus we zullen ons politieke stelsel anders moeten gaan inrichten en wellicht moeten nadenken over hoe gaan we veel meer projectmatig

Het land besturen of dat de gemeentebestuur waar ik dan zelf mee te maken heb als burgemeester

klopt en waarbij je dus op een heel andere manier de zaak gaat benaderen waarbij de gemeente en de overheid dus faciliterend worden aan de samenleving en niet meer gaan bepalen binnen welke structuren gaat iemand wel of niet aan de politiek meedoen maar gaan we laten we gaan faciliteren en ons passief opstellen waardoor de bevolking actiever wordt zand hij dat een discussie over diversiteit leidt tot misschien moeten wel heel anders politiek gaan bedrijf jij je partner hier kort

Die dimensies vond ik interessant

maar u begrijpt wel ik heb het even alleen over de culturele die mensen ja we je kunt niet alles includeren de zijn culturen binnengehaald ie helemaal niemand anders willen includeren en dat is een groot probleem zal de religie mij niet noemen maar 1 ding wil ik wel zeggen ik heb 40 jaar geleden in politiek gezeten 135.000 zwemmen voor de centen t

Doe een ding niet ga niet etnisch of cultuur een vloer langs beleid plegen want fleurons beleid per groep levert een gigantisch pruik vlak in de samenleving op en wat meneer tallis is het gebeurt het nog veel eigenlijk voor angst beleid voorkeursbeleid

Vrouwen vooral groepen voor de vrouwen wel en mag het dat moment moet het zelfs misschien wel meer woont houden maar als we hebben het over cultuur ja en dan zou ik geen pleidooi houden voor een voorkeursbeleid dan zou ik een pleidooi houden voor wat ik net zei de kwaliteit en de competenties die je zoekt om de besluitvorming de politiek of wat je ook doet te bevorderen en ik denk ook wat u net zei over nieuwe vormen ik denk zeker dat dat heel belangrijk is om via projectmatig werken of via andere vormen er zijn ook heel veel nieuwe platforms die helemaal buiten het zichtveld van politici opereren

Ik zou ook het accent willen leggen op de verbinding legt ook verbinding met dit soort nieuwe platforms met dit soort projecten en haal daar kennis en ervaring uit ik heb dat dat kan niet het enige zijn dat wil ik het toch aan toevoegen het is heel belangrijk om die verbinding te leggen maar je kunt niet de huidige meerderheid laten zitten en zeggen gooi die gaan zich op cultureel sensitieve trainen die gaan projecten bezoeken

Nee het is ook zo dat je als manager heel slecht kan verplaatsen in een ander ik kan mij heel slecht in een man verplaatsen

Dus het is heel relevant dat ik als vrouw ook geleidelijk aan tafel zit als er besluiten worden genomen dus wat mij betreft is het wel in in ik heb nog twee korte vragen opmerkingen en dan gaan we dit afronden ja hallo mijn naam is risico's er ik kan een vraag overwon wat raden jullie aan als die ruimte niet wordt gegeven als vrouw of andere minderheid wat er een wat raden jullie wel aan niet van het partij denk het maar vanuit een individu ik wil wat maar ik merk gewoon dat ik dat soort dominante cultuur is hier waar ik nou niet in gedijen zeg maar of ook niet echt mijn stem kan vinden of een plek kan vinden ja maar dan zou ik die aanmelden dat ik wist reunie wat zegt u aanmelden bij de christenunie zegt hij en zijn leuke dus als je politiek actief wil worden en je kunt je vinden de christie en bepaal wat zou jouw tips zijn er advies

Oké

ik ben er zelf natuurlijk ook politiek actief en je zult ongeacht of je nou vrouw man

huidskleur enzovoort zul je tegen allerlei zaken aankomen en voor mij is die niveau van belang dat je iedere keer blijft

blijf blijft geloven blijft weten

Maar waarom doe je het eigenlijk en waarvoor doe je het en en mijn antwoord is altijd ik doe het voor die mensen en of ik doe het voor het volk of ik doe het voor en en dat zorgde hoe dan ook voor dat welke tegenslag je dan ook mee te maken hebt dat je gewoon doorgaat en laat je vooral niet stoppen laat je niet ontmoedigen mij ook een heel mooi advies jij tot slot ja dankjewel

Ik ben hoe die zij in lid van de raad van openbaar bestuur adviesorgaan van regeringen parlement maar er is een persoonlijke mening die ik te zelf uren met jullie wil delen en een vraag ik heb kortgeleden een blog geschreven omdat ik het vind dat deze discussie ook eigenlijk ook tien jaar geleden werd gevoerd ze hoe zij hem dertig jaar geleden ik 30 jaar in leiden 50 jaren 70 jaar gelegd van grote radicale verandering ik vind dat we wettelijk vrouwenquotum

Meteen moeten invoeren en ik vind het verbazingwekkend dat geen enkel kamerlid dat initiatief ook neemt om een initiatiefwet in te dienen om lasten die politieke draagvlak mogelijk missen we kunnen ook kijken naar onze kiesstelsel we kunnen ook twee stembiljet ze gaat invoeren waarbij je voor een man en een vrouw moet kiezen dus ik vind dat we echt iets anders moeten doen dan hele mooie chartes 10 jaar geleden waren die er ook

Dus we moeten iets aan ons systeem gaan veranderen waar staat commies en remkes heeft ook goede adviezen uitgebracht

Ik vind dat het nu stoppen met pappen en nathouden en dat er een wetswijziging nu moet komen maar ik nodig de politieke partij voor geluid iemand moet het ook indien er ja ja nou wat de droevig is met aan de rondgang die ik begrijp wel alle mensen die ik geïnterviewd heb veel vrouwen die met precies wisten waar ons in de politiek gingen vaak ook een vrouw agenda hadden hadden na een paar weken dan wel maanden toch wel heel duidelijk te horen gekregen impliciet of expliciet dat niet de hele tijd daarover te hebben dat ze zich nu moesten verdiepen in de landbouw vissen of de visserij en dat ze als ze vooruit wilde niet de hele tijd de allochtonen kaarten vrouwen kaart en het altijd leuk

De want het is waar je moet niet slachtofferschap kan heel verlammend werken maar het is ook een stoplap om de iemand monddood te maken meteen duplo slachtofferschap en dan met andere woorden hou je mond

En dus wat je heel erg ziet ik zeg niet dat u dat doet door maar dat gebeurt heel veel

Dus heel veel vrouwen

en minderheden die de kamer inkomen krijgen te horen dat ze stil moeten zijn en daarom zijn brengt het niet wat je hoopt omdat er moet inderdaad ze moeten wel ook uitgenodigd worden om te dansen en dat hoeft niet de wiener walsen zijn het mag ook iets anders zijn misschien moeten we daar gewoon mee stoppen of een je nog wat zeggen want doe je ziet nog met de hand en de knop ja je kan het zeker beamen wat je zegt is wel heel belangrijk punt inderdaad

Instantie dan zit je er in vanwege naar je ervaring en en wellicht ook achtergrond

Want dat kan ook een belangrijk asset zijn dan vervolgens

doe je het heelal te veel over dat ene onderwerp herhaal bijvoorbeeld inderdaad terwijl dat ik denk van god het gaat er uiteindelijk om welke meerwaarde heb jij aan tafel en als jij mij en in mijn geval

Ik bad en deskundig in discriminatie migratierecht enzovoort enzovoort en als daar nooit over gesproken wordt aan tafel en ik kom daar en en ik ga daar iets mee doen dan is dat mijn meerwaarde in de gemeenteraad en ik denk dat je veel meer op die manier zou zou moeten kijken wat brengt iemand mee en en ga dan daar niet een eenheidsworst van maken dat mensen in een bepaalde kleur slaven in moeten passen maar zorg voor dat juist dat er ruimte is voor die diversiteit binnen zo'n dat je partner wat je dan vaak ziet gebeuren is dat jij binnen gehaald wordt en dat het jou verteld wordt nou daar ben je dus heel deskundige maar ga je eerst maar in gemeentefinanciën verdiepen dat is jouw portefeuille en als je dat kan

Dan mag je meepraten de rest en dat zie je heel vaak gebeurt mijn voorstel is om de enige witteman aan tafel het laatste woord te geven leek me dan toch leuk na al deze discussie dient dit een man in een blauw pak met de wit overhemd en auto van de politieke partij

Nou ik vind hier wel wat en zwartgallig beeld ontstaan hoor van dat iedereen een mond wordt gesnoerd

Ik eerlijk gezegd ik herken dat niet

nee nee nee

het het gebeurt gewoon niet ik vind dat het echt echt overtrokken is al zei kijk hoe die ons fractievergaderingen verlopen als ik kijken als deze mijn strategie zijn en hoe iedereen zijn inbreng heeft dan dat monddood maken op onderwerpen doe eerst maar als dit ik ben het in mijn partij en ik weet ik maar het hier in den haag mee eerst k maakt meer openmaken weet niet wat er altijd in fracties gebeurt er dus da's disclaimer

Maar ik maak het niet mee en ik ik ik heb ook ook zuchten piek en hoe kan het nou dat dat dat dat hier gezegd wordt ik heb niet herkend

nou ik denk ik er maar ik zou het kunnen dat je niet herkend maar dat er wel eens wat ik denk dat artiesten politicus waar ik het meeste van houd lodewijk asscher

is het ook meer gaan zien doordat ik hem er op attendeerde ik denk dat dat hij ook zo zeg ben met nou kom bij de pvda dag gebeurt dat helemaal niet we zijn heel divers en daar is we hebben we heel veel vrouwen en dat de oud iedereen mag ermee praten maar feitelijk werden dimbare diederik jeroen hans spekman en hij degene die alles besloten en zet het viel ze helemaal niet op nee maar waar ik kijk wat je nou doet wat je nou doet is de cultuur binnen en partij projecteren op de hele nederlandse politicus en politieke landschap dat is onterecht

Ik spreek met mensen van de partij van aardbei tjapko helpen met nastreven hij zijn we houden wel van mensen manier van onze eigen mensen we gaan als als vreselijke mensen van elkaar om in een partij ik herken het in mijn partij eerlijk gezegd niet en en nogmaals

Dat kan best bij partijen voorkomen ik weet ook dat het partijen zijn waar de politiek leider bepaald iedere prijs komen en en na het verzamelen van gegevens aan het gebeurt er onze prijzen dat is onafhankelijke selectiecommissie die er echt helemaal dat er is to date piet dat jullie hij gewoon skin meeloopt en kijkt of ze nog ergens op kan mijn schema weet ik weet ik weet het dit is echt omruilen in wist u niet gesproken ja ja dus ik denk je misschien dat het dan

dat de cultuur zo en toch nog niet goed genoeg is dat de dingen waar mensen wel nog last van hebben ter sprake komen ik denk alleen dat het wel beter is bij de christenunie omdat ze het verwijt veel sneller krijgen omdat ze niet zo'n geëmancipeerde partij zijn dus dat zou een ramp zijn handen

Nee ik sla ik snap dat je het macht en weet je ik heb ik tilde ik had er maar 1 die witteman nog het laatste vorm geven dat loopt dit totaal uit de hand zie wel meer die vrouwen die gaan ook maar door dus we moeten tal van happy horse het is echt het is echt geeft eigenlijk allemaal weer zo mooi aan hoe complex het is zij jou leven ls sowieso het onderwerp en al helemaal als het over politiek gaat van natuurlijk elke politieke partij heeft juist inzicht dat hij zich ook een beetje afbakent van andere politieke partij met japan waarom zou ik ja ik kan dan ook op alleen verschillende partijen gaan stemmen dus de christenunie zit op tijd naar bed en sta daar goed af en ik heb het idee dat ze inderdaad deze discussies to go heel hoeveel gevoerd en toch is het nog steeds iets wat onze geraakte lease is dat goed ja absoluut ik denk dat dan heel levendige discussie je er niet voor niks dus wat dat betreft zit er wel toekomst in de stellingen het we toch kijken van hoe gaan we nu voorwaarts

De blijven voor ruitschade dankjewel dank jullie wel allemaal voor het meedoen dan panelleden dan car lease

En nog even het woord en ja wees alsjeblieft

Nou bedankt aan het panel en even voor het interessante debat en dank voor uw komst de komende maand zijn er nog twee evenementen voor democratie in debat

12 september wordt de film dus alles of kabul getoond met na afloop ook een debat en op 24 september wordt er bij het politiek café teruggeblikt op de algemene politieke beschouwingen en dan is er ook nog 2 oktober werd volgende actualiteitendebat van het montesquieu instituut over het begrotingsoverschot dus

hopelijk zien we u daar

Dank u wel