Hofvijver november 2019: tijd voor kritische zelfreflectie aan het Binnenhof

maandag 25 november 2019, 11:57

DEN HAAG (PDC) - ‘De rechterlijke besluitvorming komt noodgedwongen meer ‘tegenover’ de politieke besluitvorming te staan. Het is weinig reëel om als reactie kritisch naar de rechter te kijken. Waar behoefte aan bestaat is kritische zelfreflectie rond het Binnenhof.’ Prof dr. Alex Brenninkmeijer, voormalig Nationaal ombudsman en tegenwoordig lid van de Europese Rekenkamer, is kritisch op de omgang van de politiek met het stikstofprobleem en de gaswinning in Groningen. In de nieuwste Hofvijver pleit hij voor een kritische zelfreflectie van de Haagse politiek.

Prof. dr. Roel Bekker sluit zich in zijn column aan bij de woorden van Alex Brenninkmeijer: ‘Wat is er aan de hand bij de overheid? Het lijkt wel alsof het aantal fouten, mislukkingen en blunders de laatste tijd sterk toeneemt,’ zo vraag hij zich af. Hij pleit voor meer rust in het overheidssysteem.

Voorts gaat de nieuwe editie van de Hofvijver onder andere in op de moeizame politieke situatie in Polen en Spanje, de recent verschenen biografie over Wim Kok en de dubbele pet van senator Paul Rosenmöller.