Europa Special van de Hofvijver: ‘Europa in de overgang’

maandag 16 december 2019, 13:00

DEN HAAG (PDC) - Het decembernummer van de Hofvijver, de maandelijkse uitgave van het Montesquieu Instituut, is traditiegetrouw een Europa Special. Hierin maken we de balans op van de staat van de EU. 2019 was voor de EU een jaar van verkiezingen, de verdeling van de topfuncties, de slepende brexit en een nieuwe Europese Commissie.

De Europese Unie staat in 2020 voor drie gigantische uitdagingen: brexit, de Europese klimaatwet en de financiering van de EU in de jaren twintig. Ook het ‘urgente’ vraagstuk van de migratie zal veel aandacht van Brussel vergen. Die onderhandelingen zijn stuk voor stuk zo ingewikkeld en zo met elkaar verweven dat gerekend moet worden met vertragingen. 2020 zou daarom wel eens een overgangsjaar kunnen worden.

De Europa Special gaat in op deze grote uitdagingen en maakt per Europees orgaan de balans op. Daarnaast is er aandacht voor de Green Deal, is er een jaaroverzicht van Europees nieuws, en wordt ingegaan op het D66-voorstel om de EU in de Grondwet op te nemen.