Medezeggenschap - boekpresentatie Wim Blockmans

Cover van het boek Medezeggenschap Wim Blockmans

Medezeggenschap: Politieke participatie in Europa vóór 1800.

Acht eeuwen lang is in Europa gevochten voor politieke medezeggenschap. De democratische rechtsstaat is hier pas in de loop van de twintigste eeuw formeel gerealiseerd, maar zeker nog niet overal ingeburgerd en in veel opzichten alweer uitgehold. Politieke participatie is sinds 1200 onder impuls van emancipatiebewegingen in golven verruimd en telkens opnieuw onderdrukt. Steeds trachten gevestigde elites, ook de nieuwe, zich met alle middelen vast te klampen aan hun posities. En ook nu woedt er een debat over de ‘crisis van de democratie’ en heerst er onbehagen over het politieke immobilisme.

Het boek Medezeggenschap: Politieke participatie in Europa vóór 1800 van Wim Blockmans bekijkt de geschiedenis van Europese staten vanuit de opeenvolgende emancipatiebewegingen en onderzoekt waarom ze telkens weer vastliepen, van Portugal tot Rusland en van Ierland tot Sicilië. Wat zijn de verklaringen van deze evoluties? Wat zijn de indicaties van continuïteit? Hoe kunnen we de huidige malaise begrijpen?

Op donderdag 30 januari 2020 werd het boek Medezeggenschap gepresenteerd op de Haagse Hogeschool in Den Haag. De bijeenkomst werd ingeleid door Mendeltje van Keulen. Wim Blockmans (emeritus hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Leiden), Rinus van Schendelen (emeritus hoogleraar politicologie aan de Erasmus Universiteit), Marjolein 't Hart (bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de VU) en Walter Pauli (politiek redacteur bij Knack) gingen met elkaar in debat.