Van Juncker naar Von der Leyen, de macht van de Europese Commissie

1.

Transcriptie

Welkom namens democratie in debat en samenwerking van nieuwspoort probleem als filmhuis en het montesquieu instituut

Mijn naam is steven alonso ik werk hier in den haag voor nrc handelsblad ik was hier voor uw correspondent

We gaan het vandaag hebben over de loodgieters

Namelijk de europese commissie

maandag was frans timmermans hiervoor de wel een stijn lezing en hij haalde daar in balance time i had namelijk ooit gezegd de europese commissie bij zijn eigenlijk loodgieters en nou ja timmermans zei toen letterlijk

We zijn niet degenen die ons eentje bepalen wat er gebeurt wij zijn dienend aan de lidstaten en aan de andere instellingen

Nou dat is een beetje thema van vandaag van in hoeverre klopt dat is dat goed is dat niet goed bij dat soort vraag gaan we beantwoorden met dit prachtige panel we wachten nog op anne mulder maar die komt zometeen binnenstormen

even kijken

Ik wilde al vast even iedereen introduceren want de heer vyse fiets gaat zometeen een inleidend verhaal houden maar ik wilde eerst even wijzen naar anke truien europa directeur bij nieuwsuur waarin waarbij ze zich recent nog vast bij het in de brexit

autocross moment ook daar kunnen we ook elkaar ook een beetje van en daarvoor zat ze jarenlang op de balkan ook geloof ik en ook de drijvende kracht achter de podcast café europa een van de beste europa podcast die er is omdat het eigenlijk de enige is die er is ja

Ja maar hij is echt heel goed met mathieu segers uitstekend lijsten de podcast bas eickhout ja niet no introduction weekend past hij koud niet

ja

nou ja

nou ja europees parlement duidelijk

Gevreesd door lobbyisten eigenlijk scheikundigen en en milieu wetenschapper maar koos toch om onbegrijpelijke redenen voor de politiek heeft daar heeft zich vooral onderscheiden met de strijd tegen f-gassen met het europese systeem voor emissiehandel allemaal hele complexe technische dingen welkom was

en dan tot slot de heer gijs de vries ja

hoeft eigenlijk ook geen introductie maar ik zeg het toch maar even momenteel

gastdocent senior

Wisseling fellow aan de london school of economics

Zat ook jarenlang het europees parlement echt al heel lang geleden

De toen nog namens de vvd ja sorry

ik zat toen nog op de middelbare school

Even kijken

even kijken toen ja wat staat ook in de conventie over de toekomst van europa die zou uitmonden in de later gestrande europese grondwet wat weer het verdrag van lissabon werd et cetera et cetera maar we kunnen hem vooral ook als een staatssecretaris van binnenlandse zaken in de tweede kabinet-kok de tweede paarse kabinet en als de een uur coördinator terrorismebestrijding

en ik ben ongetwijfeld een hoop vergeten

Het woord is aan uw verdelen vis ja fijn hartig dank wat leuk dat u allemaal komt voor en het dicteren mooie

moment van de overstap van de oudercommissie jonker naar een nieuwe commissie van te leiden

wat kunnen we daar van verwachten

Daar wil ik iets over zeggen en ik wil eigenlijk beginnen met misschien even terug te kijken naar hoe wij in nederland in de politiek tegen de loodgieters aankijken het bad over de commissie in nederland is de afgelopen jaren namelijk aanzienlijk van karakter verandert heel lang heeft nederland de europese commissie gezien als bondgenoot

De commissie was de hoedster van de verdragen en die moest ervoor zorgen dat de regels en de procedures werden nageleefd en dat de kleine lidstaten werden verdedigd tegen de grote in europa was de macht van de grote landen voor het eerst ingeperkt door het recht en dat was ons belang dus wij stonden paul voor een sterke goal van de kom is

dat is niet langer zo de afgelopen jaren is de toon in de haagse politiek geleidelijk kritischer geworden en dat komt opvallend genoeg van links tot rechts bij sommige partijen gaat het alleen om de commissie

Maar bij veel partijen gaat het om europa als geheel brussel

Zo is de kritiek heeft u veel noten op de zang en dat gaat ten koste van nederland en de andere lidstaat

Bijvoorbeeld de sgp wil dat de bevoegdheden en het budget van de europese commissie fors verminderd worden

Ik kom over de vvd mochten spreken

De christenunie

ging met de sgp vorig jaar de europese verkiezingen in met als motto samenwerking ja super staat nee

opvallend genoeg bijna dezelfde slogan als die van de sp in 2014 super staat nee

Samenwerking ja

de sp die al veel langer aangifte tegen de superstaat ga trouwens een stap verder schaf deze europese commissie af laten we kop op de partijen website en dat gaat de pvv niet ver genoeg in het pvv verkiezingsprogramma staat kort en duidelijk nederland weer onafhankelijk dus uit de een forum voor democratie is het er mee eens de ecu de open grenzen en de euro daar moeten we vanaf

D66 de partij van de arbeid en groenlinks zien dat anders

D66 wil een rechtstreeks door alle een burgers gekozen voorzitter van de commissie

Partij van de arbeid wil dat het europees parlement het recht krijgt om eurocommissaris een huis te sturen en groenlinks wil europese kieslijsten met de kandidaten voor het commissie voorzitterschap te op en de commissievoorzitter moet ook de voorzitter worden van de europese raad

En de andere partijen zitten daar zo'n beetje tussenin de vvd wil dat de europese commissie wordt gehalveerd na 14 commissarissen

Dat is alweer iets anders dan in 2009 toen europa nog blij toen de vvd nog blijft een voor halvering van de is begroting

Het cda voeren onder de laatste ja die laatste jaren onder sybrand buma en eurosceptische koers bevoegdheden en wetgeving mix van brussel terug naar lidstaten die manier op het vrij verkeer van arbeid en diensten aan banden te leggen en vond dat het nog slechter ging in de ecu dan hij aandacht

en de partij voor de dieren wil geen verdere overdracht van nederlandse bevoegdheid aan een bureau

Of het nu gaat om de commissie of om de unie als geheel duidelijk is dat de toon in de nederlandse politiek aanzienlijk scherper is geworden en dat heeft gevolgen die woordkeus klinkt door in het regeringsbeleid

Geschrokken door de uitslag van het referendum in 2005 stuurde het kabinet balkenende een brief aan de kamer

Het kabinet zo schreven minister verhagen en staatssecretaris timmermans wil een beter europa dat niet het beeld oproept van een super staat dat democratische en slagvaardiger is met afgebakende taken

en europa dat niet het beeld oproept van een super staat hier neemt de regering zonder blikken of blozen het frame van de sp over

If you can't beat them join de

Een tweede frame dat van een een uur die haar macht tegen de wil van de burgers sluipenderwijs uitbreidt is intussen omarmd door een parlementaire meerderheid

Vorig jaar nam de camera motie aan die de regering oproept

Via een verdragswijziging de zin hun steeds sterker verbond te schrappen uit het verdrag voor dank zal voor goedkeuring van het verdrag bovendien

Van een nieuw verdrag bovendien in beide kamers het cda de meerderheid nodig zijn voorstel van der staaij aangenomen door de tweede kamer met steun van de vvd

Vorig jaar werden door de eerste kamer verworpen en daar stemde de vvd tegen

Hoe dan ook je zou verwachten dat deze toon die aanzienlijk scherpe is geworden voortbouwt op een even scherpe nieuwe opstelling onder de bevolking

Maar in de opiniepeilingen

klinkt eerder hollandse nuchterheid doen

in 2019 zij

77 procent van de nederlanders zich burger van de u te voeren

81 procent steun euro en 86 procent zij een referendum voor het lidmaatschap van de een uur te willen stellen

over de macht van de uw

Zijn nederlanders verdeeld

46 procent vindt dat nederland te veel macht heeft overgedragen aan brussel

20 procent vindt dat niet en 34% heeft geen mening

Tegelijk wil 74%

een grotere rol van een u op terreinen als defensie en veiligheidsbeleid

De politiek lijkt dus kritische dan de bevolking

tot zover de meningen

Hoe gaat het verder feitelijk met de europese unie

En wat kunnen we verwachten in de overgang van jonker naar van de lijn

Vijf jaar geleden stond europa er slecht voeren

Terroristische aanslagen kosten meer dan 150 slachtoffers in diverse europese landen

De banken crisis en goede naam en hoge werkloosheid teisteren zuid-europa

een miljoen vluchtelingen en migranten met grote spanningen de gevolgen

het verdrag van schengen werd tijdelijk opgeschort als er ging om grenscontroles

Geen wonder dat frans timmermans in 2015 sprak van het perfect storm

Never before he has seen such a little common ground whitley naar member states zijn jeanne-claude jonker en jaar later in zijn steeds over jullie je never before he van word zo manier leiders pico leeftijd domestic problemen met yoram management olie en pasen

en in datzelfde jaar besloot het verenigd koninkrijk theo te verlaten

dat is de achtergrond waartegen jonker probeerde de unie nieuw elan te geven met zijn slogan van een politieke commissie is dat gelukt

Je moet zeggen dat in een opzicht jonker wel degelijk een belangrijke verandering heeft doorgevoerd namelijk vermindering van het aantal wetsvoorstel

het aantal nieuwe wetgevingsvoorstellen is gedaald van 500 in de eerste vier jaar onder barroso

Naar een kleine 400 in de eerste vier jaar van de commissie donker en ook de wetgeving die door het europees parlement komt is gedaald

Daar staat de belangrijke onderdelen bij zoals de privacyverordening

Maar jonker heeft er ook voor gezorgd dat er handelsakkoorden kwamen met canada en japan een europees fonds voor investeringen dat meer dan 400 miljard euro opleverde en europa voorop loopt in de strijd tegen de klimaatverandering

en barnier is het tot nu toe in geslaagd te voorkomen dat de een door de brexit uit elkaar werd gespeeld maar er waren al halve successen en hele mislukkingen

op uw gratie gebied is frontex versterkt met 10.000 mensen

Maar een echte eerlijke verdeling van asielzoekers in europa bleef uit de bankenunie bleef onvoltooid

En de raad beleefd doof voor de pleidooien van de commissie en het parlement om de rechtsstaat

In polen en hongarije te verdelen

Jonker heeft ook fouten gemaakt zoals de benoeming van zijn kabinetschef selma je tot secretaris-generaal

de betrokkene is intussen verbannen naar de hoofdstad van de vergane glorie toch had de meeste kritiek op jonkers koers andere oorzaak

Het verwijt de politiek te zijn betrof vooral de rol van de commissie in de eurocrisis

Griekenland italië portugal en spanje verweten de commissie dat ze in zuid-europa hardvochtige

En schadelijke hervormingen afdwong en daarmee de nationale parlementen eigenlijk monddood maakte

in de migratiecrisis probeerde de commissie in de eerlijke verdeling van asielzoekers over opa te bereiken maar hongarije tsjechië en andere landen vonden dat de commissie daarmee haar bevoegdheden te buiten ging

en in polen en hongarije

Met de de pleidooien van de commissie om de rechtsstaat

over en te houden

Af geweest

nu hebben die critici een punt

Het is waar dat het optreden van de commissie in elk van deze gevallen het hart geraakt van de binnenlandse politiek

Begrotingsbeleid

toelating van vreemdelingen

Het functioneren van de rechterlijke macht het zijn essentiële onderdelen van de nationale soevereiniteit en geen wonder dat de brusselse bloei en dus dus hier tot verzet leidt maar daar staat tegenover dat

de nationale regeringen zelf hebben besloten op deze gebieden soevereiniteit te delen

Bovendien vinden ze lang niet allemaal dat de commissie hier haar boekje te buiten ging ons eigen land nederland heeft in elk van deze gevallen de commissie krachtige steun zo principieel is het haagse verzet tegen de brusselse een super staat dus ook weer niet

Intussen is jonkerweg staat europa door beter voeren op het eerste gezicht wel de economie herstelde het vertrouwen in de u nam toe de banken zijn gezonder nu gratie is terug op het niveau voor 2015

Maar schijn bedriegt

De eurocrisis en het migratie vraagstuk zijn niet opgelost

Terroristische aanslagen blijven en gevaar

De erosie van de multilaterale orde is niet tot staan gebracht en we missen nog altijd een overtuigend antwoord op de assertiviteit van amerika en china

Dat europa aan de rand staat van de afgrond zoals president macron vorig jaar zei is de scherp uitgedrukt maar de waarschuwing snijdt hout

tegen die achtergrond treedt nu koers hula van de leggen aan

u wilt eigenlijk maar 10 minuutjes maar dat maakt niet uit nu praat zo mooi dus ik later nog even doorgaan

Ik had al gehoopt dat u het niet gemengd iets had

van der leije

Die wil een geo-politiek commissie

Oppas

geopolitiek bedrijven is een regering stakende commissie is niet de regering van de europese unie

Dat europese unie in de wereld de geopolitieke rol te vervullen heeft is duidelijk maar dat is primair de verantwoordelijkheid van de raad en niets van de commissie

Termen als een geopolitieke commissie zijn bovendien koren op de molen van de pen

Jouw land worden en andere samenzweringstheoretici

Oppassen dus met dat bazuingeschal

Maar intussen is het werk van de commissie wel degelijk politiek

Dat hebben de lidstaten zelf zo gewild

Wat zegt het verdrag

De commissie ervoor dat het algemeen belang en neemt daartoe passende initiatieven

Dat hoewel binnen de grenzen van de commissie bevoegdheden en tussen die taak die breed is en die bevoegdheden nu beperkt zijn zit een spanning

Daar moet de commissie elke keer opnieuw in evenwicht vinden tussen te veel en te weinig maar dat licht hangt af van de omstandigheden

en die zijn radicaal veranderd in tweede in 1957 hadden wij een europese gemeenschap draaide om landbouw en handel

die wereld is verleden tijd

Amerika toen ons anker is van anker geworden tot waar ligt

China werd van ontwikkelingsland

het tweede land ter wereld

Duitsland werd van het zwakste land in europa tot het sterkste land

De unie breiden uit tot 28 en nu 27 lidstaten

De omstandigheden zijn veranderd

Hoe reageert de commissie

Ik denk dat we heel kort dat kunnen samenvatten in een paar punten en daar sluit ik meer af

Die nieuwe commissie even terug naar het vorige plaatje die nieuwe commissie

Krijgt natuurlijk erfenissen van jonker te verwerken rek zit dat kan nog wel eens tot grote spanningen leiden

Ik denk dat de belangrijkste en moeilijkste besluiten nog komen de meerjarenbegroting

blijft dat iets over van het plan om

financiële

Voorwaarden te om politieke voorwaarden te stellen aan het geld zodat landen alleen geld uit brussel krijgen als er de rechtsstaat overeind houden

blijft er voldoende geld voor vergoeding voor zaken als veiligheid en onderzoek

Of wordt het weer een spelletje zwarte pieten

over het netto betaler schappen

De bankenunie

is onvoltooid

In de migratie en grenscontrole wacht nog veel werk en de commissie zal op twee terreinen nieuwe initiatieven moeten nemen in de uitbreidings discussie

Ten eerste over de balkan waar nederland frankrijk en denemarken de toetreding van albanië en macedonië blokkeren en turkije

De nieuwe initiatieven zijn dat denk ik vier de green deal daar zal was het nog wel over hebben de economische concurrentiekracht in de wereld met digital software en team

Veiligheid

waarbij denk ik erg belangrijk wordt het nieuwe defensie fonds en misschien voorstellen inzake de rechtsstaat

Voor alles is de europese unie en rechts gemeenschap en de minachting van polen hongarije maar ook servië voor de rechtsstaat legt de bijl aan de wortels van de europese unie

De commissie kondigt daar een papier aan over democratie als het mij dat papier blijft is de nieuwe commissie bij voorbaat mislukt ik ga u toch zo onderbreken want anders die sturen om een voor mijn conclusie ja is deze

Je hebt en de politiek gezeten of niet

De commissie moet uitkijken

niet teveel te willen dan commissie die naast haar schoenen loopt loopt zowel de raad als zichzelf voor de voeten oppassen dus met die geopolitieke ambities maar een commissie die in haar schulp kruipt nu over geslagen door de nationale politieke ondernemers die haar gebruiken als kop van jut zo'n commissie doet zichzelf en europa tekort te sterk is niet goed de zwak is nog slechter de commissie moet maat houden haar critici ook hartelijk dank

Meneer müller u

heeft

vorig jaar een rapport aangevraagd bij clingendael over het functioneren van de commissie

Dat was een heel interessant rapport ton een aantal hele interessante

Die conclusie in kunt u nog je uitleggen waarom je dat rapport nodig vond en welke conclusies in het rapport u het meeste aanspraken

ik dat ik ga eerst graag zeggen dat ik blij ben hier te zijn

die je hebben als lid wordt europees parlement of was vertegenwoordig van de commissie te maken met europa we zijn hier allemaal bezig of hebben dat in het verleden gedaan europa beter te maken dat dat is daarom vind ik het plezierig om hier weer van gedachten te wisselen u bent van harte welkom dag dan maar het is zo ik zie je bijvoorbeeld voormalig nederlands anders deur van in albanië in mij altijd bestookt over albanië en dat waardeer ik oefen ik dat het helemaal eens ze zijn wat is goed om die gedachte wisselingen te heb dus zou zijn we allemaal bezig europa beter te maken dan dat rapport hij was kamercommissie europese zaken en up wordt gevraagd hebben kennis budget over de europese commissie waarom om te kunnen ja

Ze zijn

Hallo wat ga ik nu doen wat is de europese commissie wat is dat precies hoe werkt dat hoe is die zo gegroeid welke taak heeft commissie heeft zich dat in in in loop der tijden ontwikkeld dus het was voor onze kennis agenda om beter te begrijpen hoe de commissie werk en dan komt de aantal conclusies uit dat europese commissie dat dat vak mensen zijn dat we blijkt uit het onderzoek je ziet ook dat de europese commissie machtige wordt met die folteren omdat lidstaten

Wat zwak zijn geven ze ook graag bevoegdheden aan de europese commissie om hun problemen op te lossen hier het europees parlement dat ook de europese commissie stimuleert om om ambitieus te zijn voelt als commissaris worden benoemd geeft het europees parlement met buurman dan ook nog graag wat eisen mee en wat de commissie moet gaan doen dus daar komen die ambities van daan nou zo krijgen we een beeld van europese commissie een zeer vakkundige club

Ambitieus mede gevoed door de door het europese parlement

Ja er is nog veel meer over zeggen maar dag wordt ja oké prima maar ik als ik het me goed herinner stond er in dat rapport ook dat

dat kom eens je eigenlijk terug moest naar een soort toezicht houdende taken he dus en zich minder politiek moest analyseren daar was niet volgens mij ook wel heel erg mee op tot ja de vraag is is de commissie houdt de machtig of niet als vvd zegt er vaak ook andere partijen een kamer de commissie moet ook en vooral een onafhankelijke het toezichthouder zijn als het gaat om een stabiliteits en groeipact als het gaat om de boel of lol en dat moet de commissie doen en dan moet je oppassen dat je niet een geopolitieke commissie wordt die bijvoorbeeld om de eenheid van europese unie mate bewaken niet de vinger op de zere plek legt gaat om stabiliteits en groeipact en bijvoorbeeld polen dat gebeurt te weinig in voert ja je kan een stevige achteraan ja het is wel degelijk een discussie gevoerd van moeten we naar polen aanspreken terwijl we eigenlijk een eenheid moeten zijn dus laten we vriendelijk doet tegen elkaar om maar sterk te staan in de buitenwereld helder ja dank trouwen

mevrouw zou ik zeggen

U heeft jarenlang rondgelopen daar in brussel

in de jonker tijd had ik nu het gevoel derde toen en meer politieke commissie werd zeg maar had hij het gevoel dat dat er he dat er vanuit de commissie meer als een soort regering werd gekeken naar europa

Het gevoel dat ik aan de jonker commissie heb overgehouden was juist een beetje het richting lozen

wat vanuit kommetje uit ga maar dat kwam ook omdat we gewoon dat de commissie vooral bezig was met crisisbeheersing

Ja economische crisis vluchteling reactief

reactief aanslagen in parijs heel erg reactief waardoor inderdaad het team punten de team plannen van jonker die jij wilde uitvoeren bij het aantreden gewoon niet echt van de grond kwamen hier en daar zijn inderdaad wel wat dingen gerealiseerd maar wat ik me vooral er en er is crisis

Beheersing en juist ook dat landen dat naar zich toetrokken dat zag je met migratie chris denk aan de turkije deal je en ook werd net al genoemd eh de whisky van de commissie om toch die verdeling van van vluchtelingen door te duwen dat totaal niet werkte

Ja dus hij zal rechts bijna dat je averechts is jouw zag ook een hele worsteling en bij de europese raad en europese commissie om te zoeken naar een aanpak ja oké

bas eickhout europarlementariër

Natuurlijk regelmatig met

De commissie en te maken

ja is het inderdaad een beetje de de de machtsbeluste moloch die we ervan maken hey ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat dat toen de nieuwe commissie aantrad toen was een van de nieuwe uw komst zijn valse spanje het kan jette die zouden zich over klimaat gaan buigen er de groenlinks was daar heel erg bezorgd over van de man had oliebelangen

dus dat het gaf een enorme discussie en ik kan me ook nog heel goed herinneren dat hij in een later stadium eigenlijk heel goed met een kon samenwerken bijna verdacht goed dus dus dus wat we wat gebeurt daar dan ik bedoel hebben wat wat voor wat voor instituut

Hebben we mee te maken

Wat bedoelt u met verdachts bijna zou ik zeggen ik heb geen oliebelangen laten we dan maar meteen duidelijk maken oké nee genoteerd ja is genoteerd

Dat ik kom eens iets zijn gewoon mensen wordt dat het gedaan alsof brussel vol gebouwen staat dat is ook zo en vaak inderdaad lelijke gebouwen maar daarin zitten mensen die proberen beleid te maken en bijna al het beleid dat de commissie maakt wordt komt ergens vandaan wordt of door lithstraat gepusht of inderdaad door het europees parlement het de commissie kan helemaal niet uit zichzelf

Macht naar zich toe halen als je het hebt oh en er wordt altijd gezegd ja er wordt markt naar brussel wat bedoelen we daar mee in de verdragen staat van heel duidelijk waar de commissie over gaat

Yes dat dat zij kunnen niet in een keer zeg maar laat het hier over hebben want die macht hebben ze gewoon niet dus altijd maar dat beeld oproepen dat er een soort zeg maar dat de ambtenaren zitten die zitten 's morgens uit het raam te staren en te denken welke markt zal ik vandaag eens weer gaan naar mij toe trekken

Ergens dat zijn gewoon ambtenaren vaak gewoon hele goede juristen die goede wetten maken op basis van die onderwerpen waar ze over mogen praten

En tuurlijk probeer ik dan ik ben politicus ik ben groenlinkse probeer ik op mijn thema's te zorgen dat die commissie dan meer op mijn thema's mijn kant op gaat dat heet politiek ja nou ja dat zou ik het zo dat als ik mij altijd heb afgevraagd de is in hoeverre nou

het succes

Uw succes in zeker zin afhangt van de persoon met wie je te maken heeft en want je het is altijd een soort tombola van je weet nooit precies wie d'r uit welk land eurocommissaris gaat worden de dorst daar zit heel veel politieke machinaties achter die die we niet altijd precies kennen en je kunt ook de pech hebben dat er op klimaat en de totale onder knuppel zit en daar moet je het dan meedoen vijf jaar dus is is het heel erg afhankelijk van de persoon met wie je te maken hebt uiteindelijk ja omdat het is ook een mensen ding is is het uiteindelijk er wordt vaak een complot tegen dag uiteindelijk is het heel banaal vaak welke mensen zitten er en op welk moment zitten die erg en dat is ongelooflijk belangrijk om maar even heel oneerbiedig te zijn de afgelopen vijf jaar dus dat er niet de sterkste eurocommissaris op milieu en dat is een understatement zat om het bijna het niveau wat jij net zijn daar is dus heel weinig gebeurt op klimaat hadden we kan jette waar je het over had dot dot dot daar was ik ongelooflijk kritisch over maar het is wel een politicus ja en die heeft dus wel meteen nadat we die moeilijke hoorzittingen hadden gehad met flink wat confrontaties je ziet daarna wel naar mij toe gelopen oké

Zand erover dat was toen en nu moeten we politiek bedrijven ja want en ook al heb ik veel die had ze nog middelstum het vuur aan de schenen gelegd tijdens die hoorzitting ja omdat rijden hij had gewoon door hij had gewoon belangen in oliebedrijven en en ja een man met oliebedrijven op klimaat zitten vond ik niet echt het aller sterkste ja d goed maar daarna gingen jullie toch bijna hand in hand maar klimaat toppen en zo ja door ja

Ook dit moet ik toch weer misschien iets minder romantisch maken maar nee goed kijk uiteindelijk wat kon interessant is dat was wel een politicus die het gevoel had van na oké ik ga nu op klimaat en de enige manier om een beter dan succes te hebben is door op klimaat meer te doen ja dus heb ik met hem kunnen wielen marshall het maar dat is gewoon politiek bedrijf omdat er een goed politicus zit wel uit een totaal andere politieke hoek maar wel iemand die politiek begrijpt ja maar dat heb je wel nodig om advocaat dus je hebt nu eigenlijk heel veel geluk van muziek timmermans daar ja absoluut ja een uur en dat is dat hij is dat een verbetering ten opzichte van carrière of iets

ja omdat hij hoger in de pikken worden zit dus hij kan in principe nu ook andere commissarissen aanstuur juist ja maar daar zit ook nog gewoon heel veel verzet ja the green deal de kunt heel lang over hebben maar dat is tot nu toe niets anders dan een aankondiging wat wel een nieuwe wind lijkt te laten waaien maar het verzet in the dg is het is wat eigenlijk ministeries zijn word je zo niet mag noemen daar zitten landbouw daar zitten de energie belangen daar zitten gewoon de oude transport belangen dat is niet in een keer helemaal weg neus timmermans wordt nog wel aan de markt ranken meneer mulder even even terug naar u

ja ik heb ik drie deal dat is natuurlijk dat is gewoon de enorme ambitie dat het klinkt hartstikke goed we gaan voorop lopen in de wereld et cetera

Wat kunt u daarop tegen hebben

Ambitie is goed het eerste belangrijk is klimaat dat is een grensoverschrijdende problemen en het is ook een veel van nederland en en zorg dat is typisch iets wat je op het europese niveau moet zien zien op te lossen met alle lidstaten samen dan moet je ook ambitieus zijn dus dat is op zichzelf goed

een ding met klimaat moet je oppassen dat geldt ook in nederland je moet wel zorgen dat de mensen mee kunnen als je mensen angstig maak van ja u gaat in één keer een dubbele energierekening krijgen binnen een paar jaar

U moet uw levensstijl opgeven dan krijg je de mensen niet mee want als je aan mensen vraag wilt u wat doen aan het klimaat aan de klimaatverandering zeggen ze ja wilde meer voor betalen zegt een meerderheid nee dus die balans gaan zoeken dat je de mensen mee krijgt dat wordt grote uitdaging maar het is typisch onder nepperd je op europees niveau moeten plegen ja

absoluut ja heel graag mag ik interessant vond en hier ook al even naar van der leije te gaan wat je in december bijvoorbeeld zag van de lijden in dat heel graag the green deal prominent onder de aandacht brengen dat doet ze ook zelf die geplaatste niet alleen een timmermans over dat wil ze graag ook zelf doen

maar je zag ook juist omdat de commissie daar zo'n vaart achter zetten kon de europese raad lees ook de nieuwe voorzitter michel niet achterblijven en moest hij dat agenderen op de europese top wetende dat er drie landen zijn die toch wat moeite hebben met die nieuwe plannen en dat vond ik wel interessant om te zien

En misschien is het al hebben we moeten zien hoe dit allemaal uitpakt maar ze zijn al uit de startblokken nu de ja dat je ziet is dat de commissie ook een soort van aanjager is precies om leds op een hoger niveau te tillen en europees politicus natuurlijk vaak wie het eerste

nee ik bedoel dit is vaak een kwestie van het het terrein bezitten zoals in een nederlands diploma toroid woorden hoorde zeggen ik vond het een hele mooie uitdrukking maar dus dat dat dat sluit hier goed bij aan

meneer de vries ik vraag me toch af waar ik altijd

Huiverig voor was toen ik een uw correspondent was was dat ja

Jonker begon natuurlijk ook met heel veel ambitie heb ik kan me voor ik weet nog dat ik dat ik barosso was net weg en ik had toch het gevoel van opluchting van nauwe die is weg en nu komt er iemand met een beetje raar gevoel voor humor niet iedereen begreep hem en zo maar het was wel een bijzondere figuur in alle opzichten dus dus ik ik ben ik ik had iets van da's best goed en en na drie jaar komt toch een beetje de teleurstelling van van het het lukt op de ene manier het komt natuurlijk ook een beetje er migratie kies maar goed mijn vraag aan u is toch van in zijn altijd uiteindelijk die grote ambities zijn die uiteindelijk niets

is dat toch niet heel gevaarlijk wat de commissie nu toe met de green deal wij bijvoorbeeld hè

ja en nee

Kijk als je politiek te hoog mix en dus erg laag uitkomt dan stel je mensen teleur en dat werkt contraproductief iemand dan zeggen mensen kijkt waar heb je politici weer die ons niets komen verkopen en het niet waarmaken ja de bakt er niks van aan de andere kant heb je ook instanties nodig die het lef hebben om voor de troepen uit te lopen leiderschap te tonen dat is ook politiek

Iets durven zeggen wat nodig is toen werd het nog niet algemeen is aanvaard heeft anne mulder denk ik volstrekt gelijk als hij zegt ja maar dan moet ik niet meer blijven dan moet je wil werken aan draagvlak

Denk dat het absoluut waar is maar in de taakverdeling tussen de commissie en de regeringen hebben beide daar een rol de regering in hebben de commissie

Aangemoedigd om europa te helpen mondiaal leiderschap te laten zien op het klimaat dossier dat is gebeurd ja je kunt daarbij plussen en minnen maar europa loopt daar wereldwijd voorop ja rutte ook en de lidstaten de commissie dat hebben gevraagd te doen vervolgens moet de commissie wel uitkijken dat die lidstaat en ook wel weer mee blijven lopen

Dus je hebt die beide nodig maar ik denk dat dit nou bij uitstek een terrein is waarop europa een taak heeft in de wereld waarbij je moet oppassen dat je niet aan micro wetgeving doet en de lidstaten dus vrijheid graden laat maar wel moet zwijgen jongens als we iets afspreken dan gaan we dan ook doen ja maar nu zullen de lidstaten natuurlijk zeggen er is leiderschap want de europese raad waar de regeringsleiders in samenkomen

De criticus een stuk machtige geworden in de afgelopen jaren die heeft er de de eurocrisis naar zich toegetrokken de migratie peace tot op zekere hoogte ook kortom zij zullen zeggen van ja maar er is wel degelijk leiderschap want we zitten hier in een club met de club leiders en die nemen beslissingen maar een beslissing die hem alleen maar er een

Een headline oplevert

daar heb je niet veel aan je hebt 2 dingen nodig je hebt het politieke besluit nodig om iets te gaan doen en dat komt tegenwoordig van de europese raad europese raad heeft de motor functie van de commissie

Overgenomen als het gaat om de belangrijke initiërende rol maar tegelijkertijd moet het zaad je dan nog wel worden vormgegeven in wetgevingen en begroting ja en dat is ondankbaar werk dat is vaak technisch werk dat is vaak minder zichtbaar werk maar zonder dat werkt gebeurt er geen klap ik snap dat is waar de commissies en tractie uit mijn ja ik houd heel bedenkelijk knikken hierbij teken ik moet zeggen het was echt een heel mooi verhaal wanneer de vries dus dat dat nog geen speld tussen te krijgen maar ik vind hier het iets te makkelijk omdat de raad is zelden eensgezind ook we moeten niet zo praten alsof die instituties een zijn de raad is hopeloos verdeeld op ongeveer alles

En wat je dus heel vaak ziet is dat er landen zijn die willen dat er iets gebeurd dat dat niet lukt en dat het dan inderdaad de commissie is dus die motor is een haperende motor of wordt zeg maar twee linker wielen willen wel maar directe willen niet de commissie zorgt ervoor dat die hele auto gaat rijden en dan ben je de soms die uitvoerder maar soms ook die aanjagen en dat moet de commissie ook bij de zijn dus ik vind het uh simplistisch om te doen naar de raad stippelt het uit en dan volgt de commissie omdat die raad dat gaat alle kanten op vind je dat simplistisch of ben je bang dat het zo is nee het is niet zo ze missen het en dat is even het wassen met jonker ik ben uitermate kritisch op jonker omdat wat hij precies verkeerd deed was grote woorden gebruiken dit is de commissie van de laatste kans ja nou dan denk je na de komt de wat het was de alarm is die scherm vervolgens kwam er bar weinig uit ik word heel mooie voorbeelden die de heer de vries noemde privacyverordening is gestart om de barroso

Canada japan frame ons gedrag gestart onder bureaus hoopt de romin

Roaming gestart om de barroso klimaat de klimaatdoelen afgesproken in 2014 voor jong tech kwam echt waar op bijna al die fronten

Heeft jonker niets geïnitieerd waar je het heeft gedaan is inderdaad het investeringsplan

Maar dat was veel minder ambitieus dan wat er uiteindelijk gebeurt en

Bij de migratie het verdelen tot de verdeling vraagstuk en daar is hier helemaal op pad gegaan dus ik vind de erfenis van jonker uitermate teleurstellend omdat de juiste grootte woorden heeft gebruikt maar niet heel veel de achter heeft gedaan wat je nu zitten dat is een nieuwe wind van van de leie is dat ze jaar ze gebruik grote woorden maar ze willen ook met een programma komen of dat gaat lukken

Dat is nu dat is nu de vraag maar we zien wel weer een commissie die niet alleen in woorden maar ook met ideeën ieder val iets nieuws wil ja ben ik me nu mulder wat er wat is je eerste indruk van uw sola von der leyen

En wat van de derde het zij heeft zich maar de de naar de politieke commissie van jonker hebben nu de geopolitieke commissie ze blaakt van ambitie durf ik wel te stellen wat wat wat wat wat voor gevoel krijgt u daarbij ik heb ik vind europa ze enorme geslaagd project hebben om het continenten althans in de landen die nu de een zijn hebben we geen oorlog meer gehad zijn enorm handels blok maar mijn zorgen dat heb ik net al laten blijken is het draagvlak en gijs de vries noem een aantal onderzoeken ik kan uit die onderzoek van het sociaal en cultureel planbureau dat de nederlander wil waarbij de europese unie zijn en maar dat is heel saai pragmatisch bijna want we zijn economische beter af we zijn in de wereld als een blok beter af zijn ook een beetje bang voor rusland en china het midden-oosten

Brexit heeft de europese unie ook weer wat populaire gemaakt maar het houdt niet over

Anders willen niet meer betalen het als de meeste aan europese unie ze willen geen uitbreiding van de europese unie

Dus ik ben aan kijken van wat moeten we grensoverschrijdend oplossen en hoe hou je de bevolking daarbij

Want brexit daar maak ik me zorgen over want een land heeft toch gezegd we stapten uit ja toch een week op kool zijn voor al te grote ambities en dan moet je concentreren op grensoverschrijdende problemen klimaat veiligheid als ik kijk naar de agenda van verval van de lijst gaat doen om minimumloon dan denk ik ja is niet typisch een europese taak moet je misschien ook niet willen concentreren op de zaken die echt grensoverschrijdend zijn en blaas ook niet te hoog van de toren zodat je de mensen bij je houdt wel het lijkt mij de kunst bent u ook bang dat dat hij noemt het minimumloon waar natuurlijk toch een soort vorm of ja dat is gewoon sociaal beleid

waarom de ene u zich niet verleden niet echt mee bezig hield bent u bang dat dat soort dingen vaker

Boven komen drijven door het vertrek van de britten ja dat weet ik wel zeker die hadden dit tegen die dit accepteert en de komt gelijk je minimumloon en dan gaat het over sociale of europese ww stelsels de bevolking in nederland gaat af haak en dat is mijn angst voor dit soort grote plannen dat je juist het tegenovergestelde bereikt wil namelijk een europese unie die problemen oplost maar het blijkt op een door denderende trein ondergaan mensen aan de

break hangen zoals in 2005 maar ook bij het oekraïner even rennen en mijn zorg dan even ingrijpen

We moeten ingrijpen nee omdat er is heel veel ontevredenheid over europa en het klopt nederland heeft een redelijk pragmatisch

Zeg maar liefdes lozen relatie met europa over het algemeen maar de kritiek ook die kritiek gaat weer vele kanten op maar sommige mensen zich ergeren aan te veel regels zijn er juist ook weer andere kanten die vinden dat europa niet sociaal genoeg is die kritiek komt van twee kanten

En het is prima om een politieke discussie te houden over welke europa wil je dan maar ga niet doen alsof er een soort een mening is over dit is waar nu de kritiek van komt en daarom moeten we dat een bepaalde kant op dat je een politiek kijk dat een vvd'er zeg ik op niks hebben van dat sociale beleid op europees niveau snap ik maar ik als groenlinks wil juist dat europa een interne markt heeft gemaakt waar bedrijven optimaal van profiteren maar nu te vaak juist op de werknemers tegen elkaar kunnen uitspelen dat europa daar ook een meer beschermende functie dat is een ander europa dat is de politieke discussie maar doen nu net niet alsof wij precies weten wat de nederlander als kritiek heeft op europa en dat was mijn kritiek op jonker wederom die had ook dat nogal vvd achtige idee nou weet je wat we gaan verwijderen dat is een verwijt

maar ik denk dat de ene helft van de zaal de tot prima doorhad

dat het de better regulation

Dat was gewoon een deregulering th agenda 310 bedrijfsleven heel graag wilde zien ja daar waren wij heel erg kritisch op nou ja dat is de politieke discussie die we moeten hebben wat voor europa wil je en later dan wegblijven van dat we het precies weten wat de nederlander als keeper heeft op het huidig europa met meneer de vries

we ja dus eigenlijk komt het erop neer dat we de de de kiezen van ons uit vervreemden zijn met overmatige ambitie maar om wel een eigenlijk meneer alonso

Hou je zijn wat er sorry dat veronderstelt dat en hun kiezer is die iets vindt maar er zijn veel kiezers die veel dingen zin ja en soms vinden mensen ook wel eens tegenstrijdige dingen zo heb ik net geciteerd dat er nogal wat nederlanders zijn die vinden dat de europese unie niet machtig moet worden maar die tegelijkertijd meer europese veiligheid en defensie samenwerking weer

Wij zijn denk ik allemaal reuze voor hoge sociale voorzieningen voor een goed niveau van onderwijs sociale zorg cultuur en dergelijke in ons land en tegelijkertijd willen werkt liefst toch wat minder belasting betalen

De kiezer met hun mening bestaat niet het is waar dat je moet oppassen zeker als het gaat om gevoelige dingen als grensoverschrijdende samen weer ging dat je mensen niet nodeloos van dat project vervreemd door de indruk te wekken dat het een denderend de trein is die met gesloten deuren en zonder machinist op weg is naar een onbekende bestemming

De moet wel een rem zitten op dat systeem die is er overigens ook maar gelijktijdig moet je werken aan draagvlak bij die mensen die zeggen maar we moeten wel een aantal dingen ook staan we oplossen en dat mis ik een beetje in het betoog van veel nederlandse politici die hebben het wel over wat europa niet moet doen en spreken daar verstandige dingen over maar ik hoor eens er zo verdraaid weinig over de dingen die europa wel moet doen en waar nederland dus ook beste is wat ruimhartiger en wat positieve over zou kunnen zeggen dat brengt me op mijn volgende vraag aan mijn vrouw te trouwen

Sorry

maar

u hebt natuurlijk in brussel gewerkt in het hier gewerkt ik kan het een beetje vergelijken van hoe er de hoe de discussie daar is en hoe die discussie hier is en wat valt hij dan op

Ik was er even denken want om nog even aan haken op leerde schiess dat mag ook ik denk dat

Brexit wat dat betreft kansen biedt het is brexit is eigenlijk het alternatief voor lidstaat die gewoon niet blij zijn in de een gonna uit dat is een de uitgang ja en we hebben gezien hoe dat afgelopen drie jaar is gegaan en het word ik natuurlijk nog heel spannend maar ik denk dat is al dat heeft de een uur denk ik nou ja wakker geschud en ik denk dat dit ook een moment is om na te denken

Ja waar moeten een u dan op focussen het is niet zo dat we de ontevreden britten het dat we daar heel mogelijk naar moeten luisteren waar waren zijn er ontevreden mee maar dat we duidelijker moeten kiezen en ik denk dat dit jaar ook met de onderhandelingen over het meerjarig budget dat je daar hele duidelijke keuzes in kan maken van waar zitten de prioriteiten hoe kunnen wij juist hebt voor europese burgers filmen gaan betekenen duidelijke zijn waar we hier voor zijn ja wat dat dit plek zit ook builder is en geen enkel land zo veel debat gevoerd over wat de europese unie naar inhoud als in het vk ja maar maar u zegt het terecht dat dat brexit in zekere zin een soort week op goal was hem maar heb je er ook iets van geleerd en dat snap ik de vraag is namelijk de je hoort ook vaak het verwijt van ja dewi is wel heel erg koppig in die onderhandelingen en nou ja ik bedoel of of misschien had hij u dit moment moeten aangrijpen om bijvoorbeeld wel te gaan praten over het vrij verkeer van personen en dat soort zaken die gewoon de hebben van mijn zegt dat die de britten naar de uitgang hebben gestuurd

Vindt u dat daar ook meer een debat over gevoerd zou moeten worden zeca alleen het wordt al heel snel als zwakte gezien juist omdat er nog in de onderhandelingen zitten kunnen we nu niet gaan zeggen niemand jou gaat zitten en dan moeten ze wat aan doen dus het is misschien nog te vroeg ja maar wat je wel ziet is een soort van nieuwe dynamiek te britten zijn er uit dus ze moeten nieuwe coalities gevormd worden landen moeten elkaar opnieuw gaan opzoeken nieuwe landen die misschien een paar erg hey nog niet zoveel met elkaar wat op hadden en

ik denk dat ook dus nieuwe

Ja die dynamiek rond staat om te kijken van waar moeten de prioriteiten er waar kunnen we meerderheid voor vinden om bepaald beleid echt van de grond te krijgen en ik denk daar eens brexit

Een hele goede les project zit als kans ja ik zag meneer mulder net bedenkelijke kijken

Ik vind de brexit daarna heeft een land niet aan de noodrem getrokken die zijn er gewoon afgeschaald ja gewoon uitgestapt ja dat is dan de reactie zie als ik hem weer een heleboel ambitieuze europese commissie is dat dan het juiste antwoord dan komt er een conferentie over de toekomst van europa nou hoe dat gaat eruit gaat zien moet nog blijken maar speechen kandidaten transnationale lijsten zitten mensen daarna op te wachten ik heb in de dat iets te veel mensen in brussel denk een mooi de remmen zijn vaste dienst zijn weg nou kunnen we door en dan heb je precies verkeerd begrepen en dan loop je het risico dat het draagvlak en de ben ik weer voor de europese unie juist afneemt

Ze zitten mensen daar helpen op te wachten meneer de vries u hebt natuurlijk al eerder in de in de conventie

Of gezeten destijds lang geleden ook weer maar het gaat nu weer zoiets gebeuren om maar eens even bij het recente verleden te blijven ja ik heb ook een tijdje in oxford gewoond tot voor kort eigenlijk en dat hele debat over de brexit dus in engeland op straat meegemaakt

en één van de lessen die ik daar trek om uw vraag te beantwoorden hebben we voldoende geleerd

is dat we niet genoeg geleerd

Want een van de belangrijkste redenen waarom het in het verenigd koninkrijk is misgegaan

is omdat britse politici van meerdere partijen decennia lang hebben geweigerd

om uit te leggen waar de europese unie voor was de mensen de indruk gegeven dan alleen ging over een beetje handel en wat vis en wat landbouw en dat voor de rest het verenigd koninkrijk zijn eigen gang kon gaan en de eigenlijk verder niet veel meer te maken had daar kwam toen het probleem van de rie gratie overheen maar blair fouten heeft gemaakt maar dat kunnen we later nog maar de les die niet geleerd is is dat je als nationale politici moet werken aan je draagvlak voor europa en dus niet alleen moet uitleggen wat je niet wilt maar ook wat je wel wilt en waarom en om de van plaatste een voorbeeld te maken

Nederland is voor meer europese defensie samenwerking binnen de navel

Daar werkt defensie ook aan maar ik hoor daar den haag zo weinig over spreekt daarover dat sluit aan bij de wens van nederlanders om meer europese veiligheid en defensie samenwerking te krijgen we kunnen de meteen een den haag vragen wat wat wilt u meneer mailde haar even het ik begrijp ik begrijp wat hier de vries echt heel veel britse politici hebben kun je heel veel van zeggen over bourges nationaal is kun je veel zeggen want ze nog meer hebben genomen pas op voor de politicus die komt zeggen ik kom het hier nog een keer uitleggen

Ik probeer dat altijd te vermijden en waarom eigenlijk dus is het niet eh even te zijn volksvertegenwoordigers ook omdat je dan omdat je is al is het niet een beetje dat dit de taak van een faxen tegenwoordig ook om aan het volk uit te leggen hoe het zit en en wat er moet gebeuren zeker maar je moet oppassen als je lijdt moeten de mensen ook nog je rug kunnen zien en als je te ver vooruit bent dan verlies je het helemaal en dan europese defensie ja maar ik zie allemaal heerlijke ik vind het een leuke zaal en mensen die een heel expressief

Daar bijvoorbeeld

dus pas op mars mogen geen wonder eerste draad en dan europese defensiesamenwerking die gebeurt al hebben we werken samen met de belgen met met de britten en dat kan nog een stuk beter want ja maar de gebaar heel veel verschillende waardesystemen dat kan een stuk maar u zult toch nog een chirurg mijn punt wat wat meneer de vries maakt want vorige week als op een foto johannes haar hier op bezoek om over de uw begroting te praten en ja ik kan niet anders dan constateren dat inderdaad iedereen alleen maar aangaf wat het niet wilde

tijdens het gesprek in de tweede kamer het was een vrij negatief ingesteld het gesprek ik hoorde niemand zeggen van ja we hebben we de toekomstbeelden wij bij hebben van de eeuw is dit in dat of wij willen meer aandacht voor dat

iets van zeggen jij er in nederland hebben het gebruik dat als je extra geld wil uitgeven dat je ergens anders bezuinigd ja heeft europese commissie doet dat niet die laat eigenlijk de agenda van de jaren 80 met college in landbouw voor een heel groot deel in stand ja en de tegelijkertijd hebben nieuwe prioriteiten migratie veiligheid klimaat voor extra geld maar je kan dat doen door op het ene te bezuinigen en het aan de anderen uit te geven maar dat gebeurt niet een introductie van beneden van dit aan de nederlandse kiezen uitgelegd ja we gaan bezuinigen op zorg sociale zekerheid omdat europa niet wil bezuinigen dat is een lastige boodschap

Hey maar wat niet allemaal tegelijk zondag zo vriendelijk dat we allemaal het beste willen voor europa wat ervaren maar pas op hoor want die al niet we dat draagvlak en ik zeg het is niet vanzelfsprekend

Meneer de vries al wat wat aan de mulder zegt is waar maar niet waar genoeg

is waar want inderdaad wil de europese commissie vaak niet bezuinigen op alle mogelijke activiteit dat is waar maar pas op het is niet voldoende waar want een belangrijk probleem in de europese begroting en waarom het dus heel moeilijk is om te schuiven tussen verschillende groepen uitgaven bijvoorbeeld van landbouwbeleid naar defensie is omdat de lidstaten hebben afgesproken dat er binnen die begroting nationalen

envelops zijn maar bij elk land van te voren bepaald hoeveel hoeveel centen ze terug willen krijgen dat is het grootste deel van de begroting dat is en het landbouwbeleid en een groot deel van het regionaal beleid en daarom heb ik een probleem met de insteek van de nederlandse regering op dit moment in die begrotings discussie de nederlandse regering wil twee dingen en die zijn moeilijk te verenigen nu de eerste is wij willen eigenlijk graag rackets ermee eens meer geld voor zaken als onderzoek en ontwikkeling

Daar ligt de europese toekomst daar moeten we onze concurrentiekracht meer vergroot

Maar vervolgens echte nederlandse regering ook maar het totaal van de europese begroting hoek naar beneden en dan bezuinigen we graag op landbouw en regionaal beleid wat belang is belangrijk is voor andere landen

Wat zeggen die andere landen dan oh

Als jullie willen bezuinigen op wat voor ons belangrijk is dan bezuinigen wij graag op dat voor jullie belangrijk is namelijk onderzoek en ontwikkeling je kunt dus die twee standpunten moeilijk met elkaar voor enige daar mis ik dus een moedig beleid waarbij den haag slecht wat belangrijk is in de huidige tijd is een aantal prioriteiten volgen zodat europa sterker staten de wereld economisch politiek en in de veiligheid

En dan kom ik toch even terug om mijn de vraag aan mevrouw truien over het verschil tussen brussel en en en en en den haag

het debat in den haag is dat erg wennen als je terugkomt uit brussel

Ja ik vind het heel lastige vragen

sorry

De makkelijker zijn om

in de sims je bedoelt dat op een andere manier maar gedebatteerd en gekeken naar ja

de omgaan met journalisten laten we daar over hebben hoe was de omgang met journalisten bij die nederland hebben wij het vrijmaken want die hem niet in elk land bijvoorbeeld dat er voorafgaan aan het europese raad in de tweede kamer wordt gedebatteerd over de inzet ja nederland dus dan wordt het al duidelijk waar en hoe ver de premier kan gaan in de europese raad en andere landen veel dan heb je dat niet dus ik mezelf soms wordt dat dan wel heel gaat het lang door over een onderwerp terwijl vaak op europese raad te gaan veel belangrijkere dingen staan en vaak wordt zodra het ook moskee over weer overheerst door het actuele nieuws wij als media dan graag vooral of springen waardoor eigenlijk veel andere belangrijke punten weer een beetje ondersneeuwen

Dus dat dat moet ik toch wel als als positief tot nederland dat goed heeft geregeld dus dat je best wel ook kan kijken van hoe partijen in den haag in een in een europees dossier staan en met wat voor opdrachten minister dat hoef je in frankrijk niet te proberen de slash ja oké dus dat is positief ook eens goed door jou frankrijk hoeft maar kon niet eens naar het parlement en macht er niet uit komen hij wachtte niet komen zelfs ook heerlijke baan heeft ja en wereld niet toe

maar goed in ieder geval ik vraag me toch een beetje af ik hoor veel geklaag over jonker

ik denk dan toch al snel van heeft iemand dan echt alles fout gedaan

Ik ik ik ik wil dat misschien toch een paar dingen uitleggen die ik zelf wel interessant vond en misschien dat dat mini hij houdt daar dan iets over kan zeggen maar haven't u toch er doet de blijft in dat white paper over de toekomst van europa heeft die bevochtig produceert waarvan de lijn nu op aan het voortbouwen is in zekere zin dat hij en en dat zijn goede ontwikkeling toch of of ziek het fout

Weet jij de vijf scenario's nog een trap nee ja heel veel samenwerk nemen met nemen en ze samen weer hema nee sorry

Wil je kunt het altijd over de toekomst hebben maar ik vond dat whitepaper naar niet echt dat was bedoeld om de discussie op te roepen dat is niet gebeurd ik ben zelf trouwens ik we moeten iets discussie voeren

Ik heb ook mijn twijfels over zo'n toekomst conferentie je bedoel dat dat had dat is heel leuk vinden jullie jullie elkaar ja maar dat echt meer te maken dat dat het heel erg ingestoken is door mark roon die denkt daarmee een soort europadebat

Te en kalmeren in europa ja ik heb daar wat twijfels over het wel ik vind wel dat het moet gebeuren maar we hebben nog niet de juiste manieren wat je nu weer ziet is die mechanisme dat het toch weer een beetje dezelfde

Uw professionals zijn die gaan proberen daar over te discussiëren dat lijkt mij niet de beste manier dus hoe kunnen we niet op een betere manier die toekomst van europa bediscussiëren en wat ik toch even terug naar die tweede kamer absoluut gelijk dat dat de tweede kamer en samen met in denemarken zweden dat soort landen eigenlijk de beste controle hebben over wat bewindspersonen in brussel zeggen dat geeft dus veel te denken hè want we weten nog heel vaak niet wat de bewindspersonen zeggen zelfs niet de de nederlandse bits personen maar ik vind inderdaad dat het debat in de tweede kamer als je die kans hebt het is ongelooflijk defensief

Ja kom nou eens met een positieve agenda en durft aan mij want je hebt het al na over het

draagvlak maar draagvlak is ook om eerlijk te zijn je weet dat nederland uiteindelijk meer zal moeten betalen dan dat ze nu inzetten dit is een verliezer strategie die de die de tweede kamer samen met de kabinet inzet ja en als je dat al weet en je weet dat de mechanismen bij die onderhandelingen zijn omdat elk land veto heeft het zo belangrijk bij die meerjarenbegroting onderhandelingen heeft elk land een veto

27 landen moeten het eens worden dat is een drama

Dat betekent koehandel wees nou eerlijk over dat is cool alles gewoon echt banale koehandel

ja wat is je prioriteit dan nederland en dan is het een keus nu te doen alsof je kan zeggen wij willen en moderniseren en minder is een leugen je zal moeten kiezen wil je modernisering of wil je minder en nederland kiest ook in brussel gaan ze echt dat moderniseren is voor de bühne hier want in brussel zet nederland vooral in op minder ja wees daar dan ook gewoon eerlijk in en by the way je gaat hoe verliezen

Oké

dit lijkt me dan na een goed

al goed moment om

wat vragen te gaan stellen en heb ik het vriendelijke verzoek om geen betoging af te steken dat is verboden

Staat een bordje bij de ingang en maar dat u dus vooral ja je mag natuurlijk wel en een klein heel piep klein betoog je houden maar dan moet wel echt leiden tot een vraag d'r moeder vraagt bij zitten want anders dan wordt hij deed jaar dd hebt gelijk

ja de spijker gaat met de microfoon rondlopen ik zie daar in didier van de europese commissie

Ja

goede

Goedemiddag

die die hebben er ik ben de permanente vertegenwoordiger van de commissie hier in nederland en het zou moeilijk zijn om geen betoog te houden want dit is zo veel gesproken over de commissie dan over europa dan over de toekomst van europa maar ik zou hem graag vijf kleine aan tekeningetjes

Maar heel snel domme

politieke commissie

Ja wat is het alternatief een bureaucratisch commissie

Helder dan ja goed

Jongeren zijn mijn politieke commissie is common sense ja als je voor oost 3 tijd bent jaag je de eurosceptici in italië tegen tegen jou in als je voor expansieve politiek de politiek bent jaag je de oh sterren politici in het noorden tegen jou in hoe kun je de kerk in het midden van het dorp laten

Common sense

solo gaan politieke commissie

Nee niet alleen

of minder

Big one big smile ons mol bij de re college

Raadplegen

wat zijn de grote thema's

Impactanalyses

En dan hoor ik pas zeggen nee er is helemaal niks dat is de nederlandse methoden polderen

impactanalyses en dan op een goede informeerde basisch

De beslissingen

de voorstellen maken en dan het parlement en de lidstaten inderdaad laten beslissen zonder in impact analyse te maken op de amendementen die zij voorstellen

derde element geopolitieke

Veel politieke commissie of politieke commissie

Ja moet europa zich alleen maar bezighouden met zichzelf of moet het af en toe vragen stellen als er hulp gegeven wordt aan afrika en afrika dan in de wereldhandelsorganisatie

Tegen de positie het voorstel van europa stemt of helemaal meer werd aan de terugkeer politiek

Geopolitieke commissie

Van de leijer

aankondigingen

Punt 4 ja wat is het alternatief

Stukje bij stukje

voorstellen maken

Specifieke wetten of eerst het god de god de het grote plaatje tonen en dan en dat zou erg zijn

komen met specifieke voorstellen en by the way arne in force mijn

voor hey ik gisteren was margarethe vestigen daar zijn ze zegt niet dat hij interesse heeft voor beleid maar ze zegt in force moet

Toepassing is dat geen nederlandse aanpak

Doe wat je voorgesteld hebt

crisisbeheer

Laatste puntje laatste puntje

sorry crisisbeheer

Ja maar investering spullen investeringsplan

Jonker zij moest het niet gelukt zijn dan zou ik dit jonker plan geweest zijn

Het is gelukt 450 miljard en verstenen in plaats van 300 dan is het het europees investeringsplan

Laatste vraag waarop ik niet zal antwoorden

Voel ik hier een defensieve paul en die fancy verhouding ten opzichte van europa

Vraagtekentje misschien wel nu ik heel interessant ik voel een boel

Voeden bij de europese commissie

En ik denk dat het een hele goede zaak is je kan me niet herinneren dat ik vertegenwoordig van europese commissie zich zo openlijk in debat meng de en veel dank daarvoor

Wil iemand hier wat op zeg want jullie zijn allemaal aangesproken min of meer ja ja nee ik vind het hartstikke goed dat dat natuurlijk om om en jonker en van de leie te verdedigen

het snap ik maar ik denk dat er wel een verschil is tussen die twee en volgens mij als mijn als mijn indruk was bij van de lijn van dat ik daar kritisch of was ik zei alleen we moeten het nog zie

Maar da's een feit in die zin ben ik blij met haar aankondigingen en ben ik blij dat we nu weer iemand hebben die plannen neerzet voor een toekomst en eigenlijk naar een economie van de 21e eeuw wil maar dat was met punt om de schat het verzet niet dat in het instituut en in de landen zit en dat wordt dan een hele strijd en dat dat wordt nog interessant en dan jonker kijk talks daar zijn we gewoon over oneens

Daar ben ik wel degelijk rietjes op en dat heeft helemaal niks met die impact assessment te maken het ging erover dat de better regulation vooral over sociale en milieuwetgeving ging de eerste acties van timmermans toen over een stimulans heeft ook een evolutie doorgemaakt in die vijf jaar die die ik zie je toen je uit bepaalde

Zijn eerste actie was in vijf jaar was om een luchtkwaliteit three klein tegen te houden om circulaire economie tegenhouden en dat soort zaken en hij heeft later ingezien dat het misschien toch wel nuttig is maar de eerste acties waren wel degelijk allemaal milieuwetgeving

Want dat is het hele punt

als je u zegt bikkel big and small een smal iedereen eens maar wat voor u dik is kan voor die mevrouw smal zijn en vice versa dat is dus politiek beter om dus pas op een dat t jonker teveel met een soort abstracte kretologie het politieke debat eruit halen en dat is juist olijk omdat het politicus weet je dan ook eerlijk in wat uw big noemt kan een andere politiek politicus small noemen en vice versa laat dat een politiek debat zijn wat je big noemt ik wil graag een vraag zien

Dat probeer een beetje kort houden

weet het was veel discussie over waar initiatief allah moet komen van is tief met raad is die fruit de commissie en ik vraag me eigenlijk af eigenlijk en gele pijl zal van is er nu tijd voor een nieuw verdrag en initiatief bij het parlement wie ben je nou leuk

Wij zijn daarvoor maar

dat dat betekent straks wijziging inderdaad een kijk op dit moment

Snap ik heel goed dat wetgevend initiatief recht bij de commissie ligt omdat die wetten dat dat dat vergt wel wat dat moet juridisch goed in elkaar zitten het kan natuurlijk bij ons parlement niet over het algemeen hebben wij die kennis natuurlijk veel minder waar door jou laten we daar eerlijk over zijn het dat ver ik nog wat er om een wet juridisch heel kloppend te maken dat is niet even wat je zo doet daar zul je dan ongelooflijk veel in met daar heeft het daar heeft de commissie heel ambtenarenapparaat voor daar kan jij als politicus niet tegenop boksen

Bij jullie hebben we de eerste houd hier vooraan keek ik zie lobbyisten ik heb ze niet

Dus dus deed ik het

nogmaals ik ben er dus op termijn voor ik zeg alleen dat op dit moment zoals het is vormgegeven er is op zich best wel over nagedacht theoretische de raad de politieke lijnen uit en de commissie vult dat in met wetgeving en daar komt het initiatief en het parlement en de raad gaan het dan proberen een goede kant op te buigen op dat is hoe het in elkaar zit

Dat is allemaal niet eens zo heel slecht doordacht

door iemand daar nog op een reageren offeren nee oké mijn vraag daar ja ja ja

geef hem al even door maar willen wel graag terug zeker terug rudolf van hasselt ook europese commissie bemoeien ons waardoor je als altijd met het debat of en zo altijd oké

Maar mijn vraag gaat over dat geopolitiek commissie van de lijn heeft zich uitdrukkelijk geafficheerd en ze geopolitieke commissie

geopolitiek buitenlandse politiek daarin opereert de commissie met de handen op de rug

Waar ziet het panel de mogelijkheden voor de commissie om daadwerkelijk geopolitiek te gaan opereren in de komende vier jaar

Welke prioriteit zet nederland daarop in wat is dat een geopolitieke commissie

Dat zijn mijn vragen meneer de vries

Engelse zo zeggen beauty is in the eye of the beholder in paren een paar mogelijkheden en we zullen zien waar ze dan uiteindelijk meer komen als ik het het

Het programma van van der leije bekijk dan springen ook nog een paar punten uit het in het oog

Wat betreft de economische kant kijken ze naar het vraagstuk van de afhankelijkheid van europa van de grootste digitale platforms die in amerika zijn gebaseerd

Ja en die ook als een stofzuiger onze persoonlijke gegevens opzuigen

Is dat iets wat wij willen in europa hebben we daar misschien een antwoord op dat is een belangrijke vraag in het kader van een geopolitieke europa

Dan is er de vraag van het industriebeleid wij zijn enorm afhankelijk bijvoorbeeld in de auto-industrie

Als die elektronisch moet worden van batterijen die worden voor een belangrijk deel gemaakt in china

Willen wij onze auto-industrie afhankelijk hebben van de wensen van de chinese overheid zo niet dan moeten we nu investeren in het bouwen van fabrieken die batterijen in europa maken dat gebeurt is nu dat gebeurt is nu duitsland en frankrijk neem het initiatief dat zijn een paar voorbeelden in handelspolitiek kun je denken aan bescherming tegen bijvoorbeeld extra territoriale sancties niet amerikanen nu op bedrijven opleggen ook buiten amerika hebben we misschien instrument om ons naar weet wat tegen te verdedigen hoe zit het met subsidies

Die buitenlandse overheden aan hun bedrijven toekennen en die wij nu onvoldoende

Kunnen het tegenhouden dus er is een heel aantal vragen die denk ik onderdeel uitmaken van die meer economische slagkracht hij er ook maar zou moeten hebben

To volume loop ik begrijp die over economische slagkracht hij als het altijd met wordt geopolitiek hoor dan denk ik ja gaat dat gaat dat nou lukken als je kijkt naar het optreden van de europese unie in libië verdeeldheid

De fransen hebben een andere koers dan andere landen als het gaat om opzichte van rusland hebben paul en frankrijk ook weer een andere koers

Dus ik moet nog zien ik moet economisch kan ik mijn militair ik moet het nog zien en ook met mijn god ik heb een vraag over ook is gesteld daar als frankrijk nou echt serieus werk wil maken van europese unie de moet je ook zeggen de franse zetel in de veiligheidsraad moet je een europese maken ze heel interessant zijn als frankrijk daarmee zo zou komen ik heb een om liefde niet niet gehoord dus ik denk eerder dat als militair gaat dat het kleine groepjes landen zijn die gelijkgestemd gaan die samen naar de straat van hormuz gaat me echt een geopolitieke militaire kracht ik denk dat europa daarvoor de verdeeld is ja en mag ik hier nog aan toevoegen dat frans timmermans maandag ook de green deal

Geopolitiek noemde in zekere zin omdat het omdat het het het ging om heb volgens hem om de had ik goede begrepen om de de dyade het het het het eerlijker maken van de toegang tot hulpbronnen er en als je dat niet doet dan creëer een soort disbalans in de wereld en nee dat heeft allemaal gevolgen ik waren voor zeer heel slecht misschien de passen beter kan nou nee ligt nog geen ik niet dan timmermans zeker niet maar nee maar het is altijd grappig dat is dat ze mij vvd denkt meteen aan militaire als het gaat over geopolitiek

Het is zo'n ouwe definitie van geopolitiek en bedoel echte handel genoemd ja nee maar daarom volgens mij het klopt dat dat op g op echt het geopolitiek het het zwaar met een het klassieke buitenlandbeleid is europa nog zwak en dat moet sterker worden over is dat is weer zo'n voorbeeld waar eigenlijk heel van nederland en altijd vinden buitenlands beleid zou europa spijker in moeten worden maar dat is niet makkelijk kijkt naar iran en dat soort zaken dat is niet het eerste punt waarbij ik zou zeggen nou laten we daar nou eens even de hulp van de commissie vlakte dat ze die geopolitieke koers varen dat moet heel rustig aan gewerkt worden maar die geopolitiek moeten we juist veel meer en dat is wanneer de vries op zijn de industriepolitiek wat dus heel erg aan die kring delissen krabbelt hoe gaan we om met de grondstoffen in de wereld dat is industriepolitiek en europa is jarenlang super naïef geweest waarin de hele wereld voert u geopolitiek met energiebeleid en al dat soort beleidsterreinen

Europa heel lang niet ja en dat we dat nu eindelijk inzien dat dat geopolitiek keurige moet worden dat lijkt mij heel verstandig en daar kan uur open juist ook echt slagkracht hebben we hebben nog tijd voor twee piep kleine vraagjes

Kleintje

was over de circulaire economie wij hebben de kennis om zeg maar in de bouwsector

Die co2 en materialen te halveren die kennen sister maar die wordt gewoon door dominante partijen tegengehouden wat kan europa

doen wat wat kunnen jullie in brussel doen

van alles maar dit een in mij daar gaan we namelijk nogal de details in een vos mij moeten dat nu niet doen maar dit dit bedoelde ik een bingo nou niet in deze discussie maar wel in beleid het punt is daarom dat ik het erover had the green real is heel goed qua aankondiging

Maar in het beleid dan gaat het echt nog wel over dit soort max factoren die doorbroken moeten worden en het idee van en dat wordt soms wel eens onderschat ook door nederlandse politici die nu roepen ja europa klimaatneutraal in 2050

dat is in 30 jaar

Dat is morgen

dat betekent echt heel ander beleid op heel veel terreinen en dat is weer die eerlijke politiek iets zo hard nodig is want je hoort ook de vvd zeggen ja klimaatneutraal

Maar de we moeten europa niet teveel laten doe ik verder gaan en die klimaatneutraal worden dus je zal een keuze moeten maken wil je naar een klimaatneutraal maar dat betekent ook wat in transport in landbouw in industriebeleid in energiebeleid de hele leuk maar wees daar eerlijk over ik zie daar nog achterin en vragen van mevrouw

En als het kan de geen vraag voor bas eickhout

nee ik had een vraag van hoe kijkt u aan tegen de afhankelijkheid van malta met betrekking tot de verkoop van hun paspoorten

In relatie tot hun bruto nationaal product want ze zijn er enorm afhankelijk van

dit is een nogal

Is ook heel politiek is ook al geopolitieke vraag ja nee

is niet goed moeten europese commissie achteraan ja dus geen paspoort er bier nee dan die geen ze daarvoor paar ton een paspoort kan kopen en dan toegang heb tot europese unie ja baby heb dus nog meer mis mis of mantel nederland doet het ook hoor ik leerde hij moet ook doet geldt als malta ja we zijn er iets minder succesvol in

Oké ik wil het hier graag verlaten

Maaike maaike gaat het de afsluiting doen dus nog even op hun plaats blijven zitten

Hartelijk dank

heel veel dank dat dit er vandaag

Heel veel lang natuurlijk vandaag allemaal was heel veel dank aan de panelleden ook moet nog heel even naar de

andere slides want dit was het eerste evenement van democratie in debat in 2020 heel fijn dat u met zoveel mensen hierheen bent gekomen

Hier ziet u de komende evenementen en

Napraten mag op eigen gelegenheid in de societeit aan de andere kant van de hal en ik zie u graag de volgende keer weer dankuwel graag nog een applaus voor de gasten was een eikenhout anne mulder anke trouwen