Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Achtergrond: afschaffing Eerste Kamer zelden op Kameragenda

dinsdag 11 februari 2020, 8:16

De Eerste Kamer stemt vandaag over een motie-Van Hattem (PVV) over afschaffing van de Eerste Kamer. De motie werd vorige week ingediend tijdens een debat over de voorstellen van de Staatscommissie parlementair stelsel.

Hoewel vaak wordt gediscussieerd over het nut van de Eerste Kamer en er steeds partijen zijn die voor afschaffing pleiten, zijn er slechts weinig voorstellen in die richting gedaan. De laatste keer dat de Tweede Kamer over afschaffing stemde, was in 2008. Een motie van PVV'er Hero Brinkman werd verworpen met de stemmen van SP, GroenLinks, D66, PvdD en PVV vóór.

Tijdens de behandeling van de Nota Grondwetsherziening in 1974/1975 diende PvdA'er K.G. de Vries een motie in over afschaffing. Die motie kreeg toen alleen steun van PvdA, D'66, PPR en PSP.

In de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog leken ook de liberalen vóór afschaffing te zijn. Bij de behandeling van een Grondwetsherziening verwierp de Tweede Kamer echter met 46 tegen 38 stemmen een amendement-Marchant over afschaffing. In 1922 werd een initiatiefwetsvoorstel van Troelstra dat eveneens beoogde de Eerste Kamer af te schaffen met 60 tegen 29 stemmen verworpen.

Om de Senaat af te schaffen, is bij de tweede lezing in beide Kamers een twee derde meerderheid vereist.