Hofvijver februari 2020: 'Geen ongecontroleerd politiek primaat'

maandag 24 februari 2020, 13:00

DEN HAAG (PDC) - 'Tegen onbegrensde politiek zijn checks en balances van rechters nodig', dat stelt prof. dr. Aalt Willem Heringa. In zijn column gaat hij in op het opgelaaide debat over 'politiek activisme' bij de rechter. Uit onderzoek van Caelesta Braun en Rowie Stolk blijkt bovendien dat dit strategisch procederen zich steeds meer tot een 'systematisch politiek-strategisch fenomeen' ontwikkelt.

In deze editie van de Hofvijver is ook aandacht voor het recente kritiek op ambtenaren en het ambtelijke systeem. Volgens voormalig secretaris-generaal en hoogleraar Roel Bekker is het 'prijsschieten op ambtenaren' onbezonnen en laf.

Prof. Dr. Caspar van den Berg trapt de nieuwe serie 'het Krakend Poldermodel' af met een artikel over de aanhoudende bestuurlijke populariteit van adviescommissies. Verder analyseert Alyt Damstra de media-aandacht rondom de PVV, gaat Erik Jurgens in op de staatsrechtelijke positie van de zieke minister Ollongren en is er aandacht voor twee parlementaire onderzoeken.

Dit en veel meer in de nieuwe editie van de Hofvijver.