Merijn Chamon

foto Merijn Chamon
bron: Merijn Chamon

Merijn Chamon is universitair docent EU-recht aan Maastricht University. Zijn onderzoek richt zich op het EU institutioneel en grondwettelijk recht alsook het recht van de externe betrekkingen van de EU.