Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Boekpublicatie: 'Populism and Democracy'

donderdag 2 april 2020, 12:45

DEN HAAG (PDC) - Op dinsdag 7 april verschijnt het boek 'Populism and Democracy', onder redactie van Sascha Hardt, Aalt Willem Heringa en Hoai-Thu Nguyen. In het boek staat de vraag centraal of liberale democratieën aan verval onderhevig zijn en wat de invloed van populisme daarop is.

Democratie en populisme verschillen per land en regio, maar ook vanuit verschillende disciplines bestaan contrasterende perspectieven op deze kwesties. Deze verschillende visies komen in het boek aan de orde door auteurs aan het woord te laten vanuit diverse achtergronden.

Om de verschillen tussen landen wereldwijd duidelijk te maken, bevat het boek meerdere landenrapporten. Hierin bespreken de auteurs het succes of juist het falen van nationale waarborgen tegen de negatieve invloed van populisme. Zo probeert het boek inzichtelijk te maken welke maatregelen overheden kunnen inzetten om hun democratieën te beschermen.

Bron: Boom Uitgevers