Ollongren komt met wetsvoorstel om integriteit bestuur te bevorderen

vrijdag 5 juni 2020, 15:31

DEN HAAG (PDC) - Wethouders, gedeputeerden, bestuurders van waterschappen en BES-eilandgedeputeerden worden verplicht bij hun benoeming een VOG te overleggen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Ollongren over het bevorderen van integriteit in het decentraal bestuur, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Met het wetsvoorstel komt de minister tegemoet aan de vraag van lokale en regionale overheden om bij bestuurlijke problemen en integriteitskwesties meer mogelijkheden te hebben. Verder worden de regels met betrekking tot belangenverstrengeling en nevenfuncties verduidelijkt. Ook wordt de informatiepositie van de commissaris van de Koning door dit wetsvoorstel uitgebreid. De CvdK's krijgen hiermee het recht om besloten vergaderingen bij te wonen en geheime informatie in te zien.

Na advisering door de Raad van State zal het voorstel binnenkort bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties