Raad van State: samenspel tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren moet beter

maandag 15 juni 2020, 15:06

DEN HAAG (PDC) - Kamerleden, kabinet en ambtenaren moeten zorgen dat hun samenwerking beter verloopt. Het samenspel tussen deze drie partijen is 'verruwd'; er wordt te snel gekeken wie 'de schuld heeft' in plaats van wat we kunnen leren van gemaakte fouten. Door deze 'afrekencultuur' is de werking van de ministeriële verantwoordelijkheid vertroebeld. Dat schrijft de Raad van State in een ongevraagd advies.

Volgens de Raad is het in crisistijd belangrijker dan ooit dat de overheid uitlegt wat ze doet. Daarnaast worden taken en bevoegdheden steeds vaker op afstand van de minister uitgevoerd, maar houden Kamerleden de minister er wel voor verantwoordelijk. Dat leidt tot overspannen verwachtingen van wat de overheid kan en mag.

De Raad van State doet in zijn advies vijf aanbevelingen:

  • verbeter de informatiehuishouding van de overheid; zo kan het parlement beter worden geïnformeerd
  • maak duidelijke afspraken over het contact tussen Kamerleden en ambtenaren, dat bevordert de transparantie
  • zorg voor een deskundig ambtenarenapparaat en laat ambtenaren niet te snel van functie wisselen
  • wijs niet te veel taken toe aan onafhankelijke instellingen, dit beperkt de mogelijkheid op democratische controle
  • Kamerleden moeten terughoudender zijn als ministers niet wettelijk bevoegd zijn op een bepaald terrein.

De aanbevelingen moeten een aanzet geven tot een debat over de werking van de ministeriële verantwoordelijkheid.

Bron: Raad van State