Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Motie-Van Rooijen over meer zeggenschap Eerste Kamer bij coronaregels verworpen

dinsdag 27 oktober 2020, 15:04

DEN HAAG (PDC) - Vanmiddag heeft de Eerste Kamer de motie van Van Rooijen (50PLUS) over het voorleggen van spoedeisende ministeriële regelingen aan de Eerste Kamer via een zware voorhang procedure verworpen. FVD, Fractie-Otten, SP, PvdD, PVV en 50PLUS stemden voor.

Het ging hierbij enkel om (spoedeisende) ministeriële regelingen bij de tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Dit houdt in dat de Eerste Kamer - anders dan de Tweede Kamer - geen invloed zal kunnen uitoefenen op de ministeriële regelingen die voortvloeien uit de Covid-19 wet.

Bron: Eerste Kamer