Hofvijver november 2020: ‘Slager keurt eigen vlees’

maandag 30 november 2020, 13:00

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer had het onderzoek naar de toeslagenaffaire bij de belastingdienst niet zelf moeten uitvoeren. Tot die conclusie komen Frits van der Meer en Gerrit Dijkstra, hoogleraar en docent aan de Universiteit van Leiden, na afloop van de reeks verhoren door de parlementaire onderzoekscommissie. In het vandaag verschenen novembernummer van de Hofvijver kraken zij kritische noten bij de verhoren van de parlementaire commissie van vorige week: ‘Een rechter die dit type vragen stelt, zou gewraakt kunnen worden.’

In de nieuwe Hofvijver maakt prof. Aalt Willem Heringa zich bovendien zorgen over het rechtsstatelijke gehalte van het VVD-verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hij noemt het programma qua rechtsstatelijkheid ‘schandelijk en hypocriet, en een aantasting van de rechtsstatelijke waarden waar we anderen ook aan (willen) houden.’

Verder bevat de Hofvijver een analyse van partijenkenner Gerrit Voerman over rechts-populistisch leiderschap, n.a.v. de crisis bij Forum voor Democratie. ‘Radicaal-rechts populistisch leiderschap verdraagt in feite geen partijorganisatie – en al helemaal niet van democratische aard,’ is zijn belangrijkste conclusie.

Het novembernummer van de Hofvijver heeft daarnaast aandacht voor bijvoorbeeld het recent verschenen Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2020, voor de gedragscode digitale verkiezingscampagnes, en voor de herindelingsverkiezingen van afgelopen maand. De Hofvijver sluit af met een beschouwing van oud-minister van Financiën Onno Ruding over de overheidsfinanciën in tijden van corona. Over de aankomende formatie zegt hij: ‘Er moeten tijdig budgettaire keuzes worden gemaakt, ook in de huidige coronacrisis’