Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

A.P.C. (André) Faaij

foto A.P.C. (André) Faaij
vergrootglas
bron: Andre Faaij

André Faaij is wetenschappelijk directeur bij TNO EnergieTransitie en parttime hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Faaij is vooraanstaand onderzoeker op het gebied van energievraagstukken. Dat gaat enerzijds over de technische ontwikkelingen op het gebied van energie, maar ook over wat die technieken in verschillende scenario's betekenen voor de maatschappij, en welke beleidsmatige keuzes daarbij passen.

spreker MI-activiteit

1.

Voornaam (roepnaam)

(André)

2.

Hoofdfuncties/beroepen

 • gastonderzoeker, Princeton University (V.S.) en King's College Londen (VK)
 • universitair docent en later universitair hoofddocent, Universiteit Utrecht
 • hoogleraar, Copernicus Instituut - Universiteit Utrecht, van 2008 tot 2013 (Energiesysteemanalyse)
 • wetenschappelijk directeur, Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling - Universiteit Utrecht, van 2013 tot 2014
 • wetenschappelijk directeur, New Energy Coalition, van april 2014 tot oktober 2018
 • universiteitshoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen, vanaf april 2014 (Energiesysteemanalyse)
 • wetenschappelijk directeur, TNO Energy Transition, vanaf november 2018

3.

Nevenfuncties

huidige
 • reviewer voor de ERC (European Research Council)
 • redactielid van diverse wetenschappeliijke journals
 • lid deskundigencommissie EFRO, SNN
 • lid Scientific Board Netherlands Energy Research Alliance
 • lid Supervisory Board RCGI (Research Centre for Gas Innovation, Universidade de São Paulo, Brazilië)

vorige
 • adviseur voor o.a. UNIDO, FAO, UNECE, UNEP, OECD, IEA, World Energy Council, World Economic Forum, Global Environment Facility
 • lead author / convening lead author voor verschillende IPCC rapporten
 • task leader IEA Bioenergy, van 2003 tot 2012

4.

Opleiding

academische studie
 • scheikunde en milieukunde, Universiteit Utrecht, van 1987 tot 1991

promotie
 • natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht, van 1991 tot 1997

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • benoemd als ‘’Young Global Leader’’ door het World Economic Forum, 2008
 • ontvanger van de Linneborn prijs voor buitengewone bijdrage aan de ontwikkeling van energie uit biomassa, 2015
 • Door Clarivate Web of Science gerankt als ‘’highly cited scientist’’; een van de meeste geciteerde wetenschappers binnen zijn veld wereldwijd.

6.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "A review at the role of storage in energy systems with a focus on Power to Gas and long-term storage" (co-auteur artikel, 2018)
 • "Integrated assessment of biomass supply and demand in climate change mitigation scenarios" (co-auteur artikel, 2019)
 • "Assessing deployment pathways for greenhouse gas emissions reductions in an industrial plant–A case study for a complex oil refinery" (co-auteur artikel, 2019)
 • en nog ruim 600 andere publicaties, waarvan 330 wetenschappelijke artikelen, 8 boeken en special issues, op de thema's rond energie (o.a. energiesystemen, energiescenario’s, energietechnologie, energietransitie, Biobased economy, CO2 afvang en opslag, hernieuwbare energie)