Bundel 17: 'Zo kan het wél', Regioprovincies slimmer bestuurd: de casus Fryslan en Zeeland

bundel 17 cover groot

Zo kan het wél - Regioprovincies slimmer bestuurd: de casus Fryslan en Zeeland

De provincies Fryslân en Zeeland hebben veel met elkaar gemeen. Beide gebieden zijn gevormd door de strijd tegen het water en hun waterrijke karakter maakt ze tot een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en te recreëren. Beide gebieden kennen een sterke eigen identiteit. Friezen en Zeeuwen zijn trots op hun provincie en op de steden, dorpen en eilanden waar ze vandaan komen, zelfs als deze niet meer op de landkaart als zodanig te onderscheiden zijn.

De provincies lijken ook bestuurlijk op elkaar. Veel van de taken die we in Nederland regionaal hebben georganiseerd krijgen op de schaal van de provincie uitvoering.

Fryslân en Zeeland zijn geografisch gezien uithoeken van ons land en liggen daarmee ver verwijderd van het politieke centrum in Den Haag en van de belangrijkste economische hotspots in de Randstad. Die afstand zorgt ervoor dat beide provincies, gerekend vanuit het centrum van Nederland, een perifere positie innemen, zowel geografisch als economisch. De afgelopen jaren zien we dat deze afstand tussen centrum en periferie tot steeds grotere politieke en maatschappelijke discussies leidt.

In deze bundel kijken wordt er met een bestuurskundige bril gekeken naar uitdagingen en de kansen waarvoor Fryslân en Zeeland zich gesteld zien in het licht van de discussie over de relatie tussen centrum en periferie.

De auteurs van de bundel zijn prof. dr. Caspar van den Berg (Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, Leeuwarden en fellow van het Montesquieu Instituut) en drs. Herman Lelieveldt (Universiteit Utrecht/University College Roosevelt, Middelburg).

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Inhoudsopgave

Inleiding

Gelijksoortige provincies met gelijksoortige uitdagingen

Hoofdstuk 1

Hoe centrum en periferie steeds verder uiteenlopen

Hoofdstuk 2

Perifere regio’s: uit en weer in het vizier

Hoofdstuk 3

Wenkend perspectief

Hoofdstuk 4

Van one-size-fits-all naar bestuurlijk maatwerk

Conclusie

Wat nu nodig is

Nawoord

Fryslân en Zeeland staan open voor het experiment

2.

Digitale versie

Heeft u belangstelling voor deze bundel? Download dan de digitale versie van 'Zo kan het wél'

3.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Weijs, Montesquieu Instituut (l.weijs@montesquieu-instituut.nl of 070-3630105). Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels romdom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks.