Eerste resultaten van 'Generatie aan Zet' gereed

donderdag 6 mei 2021, 14:15
Logo Rood

Het Montesquieu Instituut/Model European Parliament Nederland (MEP Nederland) werkt samen met het Debatbureau en de stichting BANEB aan het Maatschappelijke Diensttijd-programma (MDT-programma) Generatie aan Zet. Het MDT-programma Generatie aan Zet loopt tot november 2022 en is bedoeld voor jongeren die naar de middelbare school gaan, daar net klaar zijn, of bezig zijn met een vervolgopleiding.

Wat houdt het in?

Met Generatie aan Zet werken jongeren aan een beter Nederland door zich actief in te zetten voor onze samenleving. Jongeren zitten vol goede ideeën, maar het is soms moeilijk om die in de praktijk te brengen. Zeker als het gaat om het volgen van hun idealen. Generatie aan Zet daagt jongeren uit om juist dat te doen! Zij worden door een deskundig team geholpen en gecoacht en werken altijd samen met een of meer leeftijdsgenoten. Zij leren van elkaar en krijgen een eigen coach die hen gedurende het hele project begeleidt.

Hoe doen we het?

Alle projecten hebben een paar dingen met elkaar gemeen: ze zijn leerzaam, jongeren doen er waardevolle ervaring op, zij hebben écht wat in te brengen, werken aan de toekomst en dragen direct bij aan de maatschappij. De deelnemers krijgen trainingen van experts van Het Debatbureau en van jongeren die onder meer betrokken zijn bij het Model European Parliament Nederland.

En waar leidt Generatie aan Zet toe?

Het project leidt tot veel verschillende thema's en onderwerpen waar jongeren impact maken. Hier een kleine greep uit projecten die nu lopen of al zijn afgerond:

  • Daan, Nelene en Mathilde hebben de documentaire "Sonder" bedacht, geregisseerd en gemaakt en zo honderden jongeren aangemoedigd te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen en inzicht te geven hoe jongeren denken over hun toekomst. Zie het Youtube-filmpje.
  • Jonge MEP-coördinatoren hebben gezamenlijk een inspiratiedocument gemaakt om onder de huidige corona-beperkingen toch een inspirerende regionale MEP-conferentie voor te bereiden en te organiseren. Zo versterkt Generatie aan Zet ook het MEP Nederland als project, en stimuleren ze nieuwe initiatieven en ideeën.
  • Jongeren doen onderzoek naar de inzet van politiepaarden bij demonstraties en formuleren alternatieven waarmee politie, dierenwelzijn en openbare orde versterkt kunnen worden.
  • Jongeren stimuleren in het kader van klimaatverandering het belang van vegan aanbod in restaurants. Ze brengen stakeholders bijeen en stimuleren ondernemers en mensen om voor het klimaat te kiezen.
  • MEP op School is als try-out voor enkele klassen van een Utrechtse school georganiseerd. Een dagdeel voor en door jongeren waarin deelnemers gestimuleerd werden vanuit verschillende perspectieven met elkaar in gesprek te gaan over Europese vraagstukken. De try-out met 3 klassen was succesvol en wordt nu ook in andere provincies opgepakt en uitgerold.
  • Jongeren zijn in gesprek met experts op uiteenlopende onderwerpen om grensoverschrijdende Europese problemen in een vraagstuk te formuleren. Deze vraagstukken worden voorgelegd aan de jonge 'Europarlementariërs' die in september 2021 deelnemen aan de nationale MEP-conferentie.
 

Dit programma wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van ZonMW.

Word je enthousiast van het lezen van deze voorbeelden? Als je in de leeftijd van 14 tot 27 bent kun jij ook meedoen aan Generatie aan Zet! Neem dan contact op met Niek Blok, Aniek Zwemer of Liesbeth Weijs via 248@pdc.nl.

Andere vragen of opmerkingen om Generatie aan Zet nog beter te maken zijn natuurlijk ook welkom.