Informateur Hamer presenteert eindverslag: minderheidskabinet meest voor de hand liggend

donderdag 2 september 2021, 13:45

DEN HAAG (PDC) - 'Er moet een informateur van VVD-huize komen die coalitieonderhandelingen gaat begeleiden om een minderheidscoalitie van VVD, CDA en D66 te bereiken'. Dat is de belangrijkste conclusie van informateur Mariëtte Hamer in haar eindverslag dat zij vandaag heeft gepubliceerd. Deze minderheidscoalitie zou vervolgens een 'constructieve en vruchtbare samenwerking moeten zoeken met de Staten-Generaal'. Deze samenwerking zou dan vooral met de ChristenUnie, PvdA en GroenLinks gezocht moeten worden. '

Over het verloop van de onderhandelingen onder haar leiding velt Hamer een vrij hard oordeel nu een meerderheidscoalitie uit zicht lijkt. Zij stelt dat het zeer onbevredigend is dat partijen nog steeds politieke blokkades opwerpen, terwijl die blokkades vanuit het perspectief van de inhoud niet nodig zijn. Zo blijven de VVD en het CDA een coalitie met de PvdA en GroenLinks samen blokkeren, en blijft D66 de ChristenUnie als partner verwerpen. GroenLinks en de PvdA houden elkaar op hun beurt nog steeds vast en zullen niet zonder elkaar in een regering stappen. Ook het conceptregeerakkoord op hoofdlijnen, dat door VVD en D66 in de zomer is opgesteld, heeft hierin geen verandering gebracht.

Over de betekenis van de impasse in de kabinetsformatie voor de Nederlandse politieke cultuur, is Hamer in haar verslag zeer bezorgt. Zij zegt hierover:

 

'Onze parlementaire cultuur heeft altijd bestaan uit de bereidheid van

partijen om toch maar, soms met hele lange tanden, aan onderhandelingen te beginnen (...) Dit heeft te maken met de start van de formatie, een beperkt aantal winnende partijen die de kar kunnen trekken, een gefragmenteerde Tweede Kamer en een veelheid van partijen die andere partijen dan wel personen uitsluiten al voor of tijdens de formatie. Hoe verklaarbaar al deze redenen ook zijn, opgeteld leidt het tot een situatie die het vertrouwen van de burger in de politiek niet zal vergroten.'

Met het rapport komt er een einde aan het informateurschap van Hamer, dat 71 dagen heeft geduurd. Het is aannemelijk dat Johan Remkes (VVD) haar opvolger wordt, maar daarover moet de Tweede Kamer zich nog uitspreken. Dat zal gebeuren in het debat over het eindrapport van Hamer, dat naar verwachting plaatsvindt op dinsdag 7 september.

Documenten

Bron: Bureau Woordvoering Kabinetsformatie