Rechterlijke macht

De rechterlijke macht bestaat uit alle rechtbanken en het Openbaar Ministerie. Ze toetst of burgers, rechtspersonen en overheid zich houden aan alle wetten, verdragen en regels die zijn gemaakt. Het Montesquieu Instituut richt zich op de vraag hoe de rechterlijke macht, de politiek en het openbaar bestuur zich tot elkaar verhouden, en hoe die verhoudingen eventueel verschuiven.

De taken van de rechterlijke macht zijn vastgelegd in onze grondwet, en de rechterlijke macht opereert onafhankelijk van de politiek. In de regel mengt de politiek zich niet in zaken die onder de rechter vallen. Wel worden gerechten bij wet aangewezen, en bij wet worden ook de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de rechter bepaald. Daar komen de wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht dus samen.