Hofvijver november 2021: ‘Ambtelijke dienst te politiek’

maandag 29 november 2021, 13:00

DEN HAAG (PDC) - Ambtenaren zijn te ver doorgeschoten in hun service aan de politiek. Om de bestuurscultuur in Den Haag te vernieuwen, is volgens voormalig topambtenaar Roel Bekker nodig dat ‘politieke sensitiviteit’ geschrapt wordt uit het gewenste profiel van ambtenaren. Dat stelt hij in het novembernummer van de Hofvijver. Bovendien zou de rijksdienst vaker ‘nee’ moeten verkopen aan de politiek: ‘De ambtelijke dienst moet stelliger zijn als het gaat om onuitvoerbare opdrachten.’

Ook besteedt deze Hofvijver aandacht aan de verruwing van het politieke debat. In een column gaat Leonie de Jonge in op het vraagstuk ‘hoe om te gaan met uiterst rechts’. Diana Marijnissen beschouwt de oorzaken, gevolgen en overkeken implicaties van het bedreigen en intimideren van politici in een uitgebreid interview.

Daarnaast is er voor ieder wat wils in deze editie van de Hofvijver. Zo analyseert Careljan Rotteveel Mansveld de rol van de leden van het koninklijk huis in de Raad van State in het licht van prinses Amalia's aanstaande 18e verjaardag. Joop van den Berg werpt een kritische blik op het recente gezamenlijke optreden van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, en de Nationale Ombudsman. En de recente overwinning van de sociaaldemocraten in Duitsland zet aan tot denken over de toekomst van de PvdA, de beschouwing van Bert Middel is daarvoor een uitstekend startpunt.

Dit en nog veel meer in de nieuwste editie van de Hofvijver.