Boek 'De zoektocht naar de feiten' van Luc Verhey aangeboden aan de Nationale Ombudsman

In een democratische rechtsstaat zijn feiten essentieel om tot goede besluitvorming te komen. Zonder een overheid en politici die transparant en integer met informatie omgaan, kan een democratische samenleving niet goed functioneren. Wat mag gelden als feitelijk waar is echter steeds vaker onderwerp van felle maatschappelijke en politieke discussie, zo schrijft Luc Verhey in zijn nieuwe boek 'De zoektocht naar de feiten'.

Op donderdag 16 december heeft Luc Verhey, fellow bij het Montesquieu Instituut, staatsraad bij de afdeling advisering van de Raad van State en hoogleraar staats- en bestuursrecht (Kirchheiner-leerstoel) aan de Universiteit Leiden, het eerste exemplaar van zijn boek 'De zoektocht naar de feiten' aangeboden aan de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen.

 

In het boek, uitgegeven door Boom Juridisch, maakt Verhey duidelijk dat de vaststelling en waardering van de feiten door politiek en bestuur in tijden van internet en sociale media een extra kwetsbaar proces is. Hij betoogt dat we daarom niet zuinig genoeg kunnen zijn op de instituties, organisaties en personen die elk vanuit hun eigen deskundigheid bijdragen aan de waarheidsvinding: de Hoge Colleges van Staat, de planbureaus, onafhankelijke toezichthouders, de wetenschap, de journalistiek en de rechter. Maar eerst en vooral komt het volgens Verhey aan op cultuur en gedrag: alleen een fatsoenlijke overheid en fatsoenlijke politici kunnen ervoor zorgen dat het vertrouwen in de democratische rechtsstaat overeind blijft.

Zoals Verhey zelf benoemt in het voorwoord van zijn boek is het ook, of misschien juist vooral, bedoeld als aanzet voor nader onderzoek, analyse en discussie over hoe wij in de democratische rechtsstaat gezamenlijk verder kunnen komen in de voortdurende zoektocht naar de waarheid.

Het boek, uitgegeven door Boom Juridisch, is te bestellen via deze link.