Nieuwe uitgave: ‘Het inreisverbod in vreemdelingen- en strafrecht’

maandag 24 januari 2022, 15:00

DEN HAAG (PDC) - Op 27 januari 2022 verschijnt het boek ‘Het inreisverbod in vreemdelingen- en strafrecht’, geschreven door Jim Waasdorp en Aniel Pahladsingh. In deze vierde, geactualiseerde uitgave worden recente ontwikkelingen op het gebied van het inreisverbod voor vreemdelingen binnen Nederland in kaart gebracht.

Stapsgewijs bespreken de auteurs de totstandkoming van wetgeving op politiek niveau tegenover de rechtspraak en de uitvoering van deze wetten met als doel om te komen tot een doeltreffend terugkeer- en verwijderingsbeleid ten aanzien van illegale vreemdelingen. Ook aanverwante instrumenten zoals het terugkeerbesluit en een aantal maatregelen in het kader van terrorismebestrijding komen aan bod, evenals nieuwe en aangekondigde regelgeving.

De presentatie van het boek in de vorm van een online symposium zal plaatsvinden op 27 januari. Tijdens dit symposium lichten de auteurs onderwerpen uit het boek toe en overhandigen zij het nieuwe boek aan prof. Monique Kremer, voorzitter van de ACVZ, en staatsraad mr. Nico Verheij, voorzitter van de Vreemdelingenkamer van de Raad van State. Aansluitend becommentariëren strafrechter Eric Druijf en advocaat Simon van der Woude de ontwikkelingen rond het inreisverbod en discussiëren, onder leiding van rechter John Bouwman, met de deelnemers. Aanmelden hiervoor kan via deze link.

Het boek wordt uitgegeven door Iustitia Scripta en is onder andere te bestellen via deze link.