Hofvijver maart 2022: ‘Nauwelijks versplintering in gemeenteraden’

maandag 28 maart 2022, 13:00

DEN HAAG (PDC) - De groeiende versplintering van de gemeenteraden is een 'Urban Myth': een fenomeen dat zich vooral in de grote steden voordoet. Zo schrijft politicoloog Simon Otjes in het maartnummer van de Hofvijver. Uit zijn analyse blijkt dat de waarneming van "grootste versplintering ooit" onvolledig is. Otjes' conclusie: "De versplintering van gemeenteraden is het grootste deel van Nederland bespaard gebleven".

Naast de gemeenteraadsverkiezingen is er in de nieuwe Hofvijver ook aandacht voor de constitutionele toetsing van wetten. In een column pleit hoogleraar Aalt Willem Heringa voor de opruiming van het grondwetsartikel dat de toetsing verbiedt: 'Het is mijn overtuiging dat door rechterlijke toetsing en controle het vertrouwen in de overheid kan en zal toenemen.'

Ook besteedt de recente editie ruim aandacht aan de oorlog in Oekraïne. Wouter Hins schrijft over de verhouding tussen het Europese uitzendverbod voor Russische staatsmedia en grondrechten. Verder bespreekt Stefanie Massink de herbezinning van het Nederlandse buitenlandbeleid als gevolg van de invasie in Oekraïne en gaat Eleni Braat in op de (gewenste) focus van Nederlandse inlichtingendiensten. En Jan Werts analyseert het Europees beleid naar aanleiding van de jongste bijeenkomst van de Europese Raad.

Bron: De Hofvijver