Policy Paper 9: 'Decentralisatie, om de goede en om de verkeerde redenen'

Policy Paper 9

Na decennia van centralisatie sinds het begin van de twintigste eeuw, ontstond in de jaren zeventig in sommige Europese landen de behoefte om meer macht te geven aan lagere overheden, om de verzorgingsstaat lichter te maken. Maar "lang niet alles wat de overheid doet, leent zich voor uitvoering op lokaal niveau", aldus Joop van den Berg. In de policy paper 'Decentralisatie, om de goede en om de verkeerde redenen' gaat Van den Berg in op het waarom van decentralisatie.

Decentraliseren kan om juiste redenen maar ook om verkeerde. Wat zijn de goede- of juist de verkeerde redenen om te decentraliseren? En waarom zou je eigenlijk centraal geleid bestuur decentraliseren en in handen leggen van de lokale democratie? Wat zijn de voordelen van lokale democratie ten opzichte van centraal bestuur? Joop van den Berg geeft in deze policy paper drie goede redenen voor de decentralisatie van beleid, die als maatstaven kunnen dienen voor algemeen decentralisatiebeleid. Ook schetst Van den Berg de effecten van decentralisatie om de verkeerde redenen. Zo wordt vaak gedecentraliseerd vanwege de illusie dat schaalverkleining grotere doelmatigheid bewerkstelligt. Decentralisatie is kortom geen panacee.

Wie niettemin wil bezuinigen, zal moeten omzien naar andere en betere instrumenten dan decentralisatie. Daarom worden tot slot suggesties gegeven over hoe decentraliseren en regionale samenwerking in zijn werk moeten gaan.

 

Titel

‘Decentralisatie, om de goede en om de verkeerde redenen’.

Auteurs

Joop van den Berg

Datum

april 2019

 
Download PDF

Meer informatie