Policy Paper 7: 'EU Legitimacy: Squaring the triangle'

cover policy paper 7

Een veelgehoorde klacht over de Europese besluitvorming is het gebrek aan democratische controle en legitimiteit. Er wordt ook wel gesproken over een Europees democratisch tekort. Het enige democratisch gekozen orgaan van de Europese Unie - het Europees Parlement - is slecht zichtbaar voor burgers en de opkomst bij verkiezingen is vaak laag. Dit heeft dan weer als gevolg dat burgers en instellingen besluiten uit Brussel minder snel accepteren.

In een policy paper komen prof. Aalt-Willem Heringa, Hoai-Thu Nguyen LLM en mr. Sofie Wolf van de Universiteit Maastricht met een reeks oplossingen die de zichtbaarheid van het Europees Parlement moet verhogen en de rol van de nationale parlementen moet vergroten. Zij vragen zich af: dragen nationale parlementen bij tot de legitimiteit van de EU of dienen zij vooral hun eigen legitimiteit? En kan legitimiteit worden gedeeld?

De auteurs komen met verschillende aanbevelingen voor de dagelijkse politiek, waar geen verdragswijzigingen voor nodig zijn. Ze benadrukken het belang van een zichtbare EU. Om dit te vergroten moet er in nationale parlementen meer aandacht komen voor de EU, onder meer door debatten en door eurocommissarissen uit te nodigen. Daarnaast, zeggen de auteurs, moet de rol van nationale parlementen bij EU-beleid groter worden. Door nationale en Europese politici te verbinden kan ook de rol van het Europees Parlement worden versterkt: er komt zo namelijk meer input uit de lidstaten naar de Europese volksvertegenwoordigers.

 

Titel

EU Legitimacy: Squaring the triangle

Auteurs

Aalt Willem Heringa, Hoai-Thu Nguyen, Sofie Wolf

Datum

mei 2016

 
Download PDF