Policy Paper 6: 'Europees Semester'

cover policy paper 6

De Europese financiële crisis uit 2009 bracht een aantal zwakke punten in de structuur van het economisch bestuur in de EU naar voren, zoals een ineffectieve coördinatie van het economisch beleid tussen de lidstaten en een zwakke handhaving van de regels van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). Als antwoord op deze problemen en om de coördinatie van economisch beleid te versterken introduceerde de Europese Raad van maart 2010 het Europees Semester, een jaarlijkse zes maanden durende cyclus van economische en budgettaire beleidscoördinatie en toezicht. In deze policy paper beschrijven de auteurs de werking van het Europese Semester, en gaan ze in op de rol van parlementen.

Het vermogen van de lidstaten om te beslissen over hun eigen nationale economisch- en begrotingsbeleid wordt aanzienlijk beperkt door het Europees Semester, en het Semester raakt aan kernbevoegdheden van nationale parlementen zoals de beslissing over de begroting en economische hervormingen. Hoe werkt deze belangrijke structuur? Heeft het Europees Parlement voldoende middelen om het Semester democratisch te controleren? En op welke hoogte zijn de nationale parlementen betrokken bij de keuzes en het controleren van het Semester?

De auteurs doen tot slot enkele aanbevelingen om diepgaandere nationale en Europese parlementaire controle en zeggenschap te verzekeren.

 

Titel

Europees Semester

Auteurs

Peter Coenen, Aalt Willem Heringa, Hoai-Thu Nguyen, Sofie Wolf

Datum

september 2015

 
Download PDF