Policy Paper 1: 'Naar een sterker parlement: meer (ruimte voor) onderzoek'

Montesquieu Policy Paper 1

Het parlementair onderzoeksrecht moet versterkt worden wil de Tweede Kamer haar grondwettelijke taken goed kunnen blijven uitvoeren. Dat betoogt Sandor Loeffen in deze eerste policy paper van het Montesquieu Instituut. Ondanks het feit dat het onderzoek een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt, laten ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zien dat het structureler moet worden ingezet.

Het parlement wordt teveel geleid "door wat de regering vraagt, de coalitie vraagt en de media eisen." Het parlementair onderzoek is daarmee een manier voor het parlement om onafhankelijker te kunnen optreden als controleur, haar eigen informatiepositie te verbeteren en de betrokkenheid van burgers en experts te vergroten. Ook biedt het een forum voor ministeriële verantwoording, omdat ministers naast de plenaire vergaderingen zich in onderzoekscommissies moeten verantwoorden.

Maar dan moet er wel wat veranderen aan het onderzoeksrecht, aldus Loeffen. De onderzoekscommissie moet een dagelijkse parlementaire werkelijkheid worden, kleinschaliger van opzet en specifieker gericht op beleidsevaluatie. Deze moet ondersteund worden door een "compacte, maar vakkundige" parlementaire staf en bestaan uit Kamerleden die gemotiveerd zijn om dergelijke onderzoeken uit te voeren. Op deze manier kan het parlement een onafhankelijker rol opeisen en op de lange termijn een gewichtiger controlerend orgaan worden.

 

Titel

Naar een sterker parlement: meer (ruimte voor) onderzoek

Auteur

Sandor Loeffen

Datum

juni 2013

 
Download PDF

Meer informatie