Dat gaat ook al niet door....

maandag 30 mei 2022, 13:00, Prof.Dr. Bert van den Braak

Er komt geen verbod op de drukjacht en een burger die uit noodweer een belager aanvalt, wordt vooralsnog niet beter beschermd. En of het nog iets wordt met tolheffing op snelwegen is ook de vraag. Het zijn zo maar enkele voorbeelden van de dertig voorstellen van wet die door Tweede Kamerleden werden ingediend, maar nu van de lijst van Kamerwerkzaamheden zijn afgevoerd omdat er geen 'verdediger' meer is.

Enkele voorstellen werden recentelijk alsnog ingetrokken en ruim dertig vervielen op grond van een bepaling in het nieuwe reglement van orde van de Tweede Kamer (artikel 9.25). Een valbijl dus, zoals die overigens tot 1888 voor alle nog aanhangige wetsvoorstellen bestond aan het einde van een zittingsperiode.

Van enkele initiatiefwetsvoorstellen is de verdediging alsnog door een huidig Kamerlid overgenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een al in 2000 door PvdA en GroenLinks ingediend wetsvoorstel om het klachtrecht van individuele werknemers te verbeteren. Oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib nam verder de verdediging over van een in 2005 door haar partijgenoot Jan Boelhouwer ingediend initiatiefvoorstel om de gemeenteraad de burgemeester te laten kiezen. Door de deconstitutionalisering van de benoemingsprocedure kan dat onderwerp weer op de agenda komen.

Maar veel gaat dus niet meer door: de Intrekking van de Zondagswet (D66), regeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen (PvdA en GroenLinks), bestrijding van illegaal wapenbezit (PvdA), verruiming van de vrijheid van meningsuiting (PVV) en beperking van de televisiereclame voor geldkrediet (CDA en PvdA), om er enkele te noemen.

Er liggen overigens nog 80 initiatiefwetsvoorstellen bij de Tweede Kamer. Daar zitten er bij die evenmin waarschijnlijk nooit zullen worden behandeld. Zo kwam de PVV met een initiatiefvoorstel over intrekking van de goedkeuringswet voor het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Ook het door de PVV gewenste volledige boerkaverbod heeft betekenis verloren, nu er inmiddels een gedeeltelijk verbod is.

Soms zijn kwesties al op andere wijze 'opgelost', soms is de urgentie verdwenen en soms is er gewoon onvoldoende steun (en belangstelling). Dat relativeert de betekenis van veel nieuwe initiatieven.


Lees ook: Prachtige initiatieven, column Bert van den Braak, 21 september 2007


Prof.dr. Bert van den Braak is onderzoeker bij PDC en hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht.

Deze bijdrage stond in