Timmermans in Den Haag: 'De strijd is nog niet voorbij'

vrijdag 3 juni 2022, 12:00

DEN HAAG (PDC) - 'De strijd is nog niet voorbij'. Zo sprak Eurocommissaris Frans Timmermans tijdens de veertiende Kees Lunshoflezing over de rechtsstaatsituatie in Polen, nu het land alsnog het geld uit het coronaherstelfonds zal ontvangen. De lezing, ter herinnering aan de overleden journalist Kees Lunshof, wordt jaarlijks georganiseerd in Nieuwspoort in Den Haag om een brug te slaan tussen de politiek en journalistiek.

Timmermans benoemde tijdens zijn lezing allereerst het essentiële belang van feitelijke kennis en goede journalistiek als publieke taak voor democratische controle. Ook benadrukte hij de urgentie van de Green Deal-doelstellingen, het ambitieuze klimaatprogramma waar Timmermans verantwoordelijk voor is. Om te zorgen dat Europa in 2050 klimaatneutraal wordt, mogen fundamentele aanpassingen niet langer worden uitgesteld. 'Gekrabbel in de marges gaat ons niet helpen', aldus de vice-president van de Europese Commissie.

Het akkoord over de boycot op Russische aardolie dat deze week gesloten werd noemde hij als een stuwende kracht voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. De overeengekomen Europese sancties van de afgelopen weken naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne laten volgens Timmermans ook zien hoe eensgezind de EU kan optreden wanneer de Europese waarden worden bedreigd.

Na afloop van zijn lezing werd Timmermans door een panel van journalisten aan de tand gevoeld over de situatie met de Poolse rechtsstaat. Woensdag gaf de Europese Commissie Polen alsnog groen licht voor de vastgehouden miljarden uit het coronaherstelfonds. De Commissie weigerde Polen lang toestemming te geven omdat het land de rechterlijke macht niet onafhankelijk zijn werk zou laten doen, maar is na concessies van de regering in Warschau gezwicht.

Voor Timmermans waren deze concessies niet voldoende en heeft Polen naar zijn idee nog niet aan de verplichte eisen voor het toekennen van het geld uit het herstelfonds voldaan. In de vergadering van de Europese Commissie stemde hij deze week daarom tegen het vrijgeven van het coronaherstelgeld aan Polen. Hij ging hiermee in tegen Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, en de meerderheid van de commissarissen. Hij vond echter alleen zijn naaste collega, de andere vicevoorzitter Margarete Vestager, aan zijn zijde.

Overigens betekent de instemming van de Commissie niet dat Polen de gelden uit het fonds direct overgemaakt krijgt. Omdat de termijn voor voorfinanciering verstreken is zal per project gekeken worden of er geld beschikbaar gesteld wordt. Juist op dit gevoelige moment is Timmermans vrijdag naar Polen vertrokken om daar het gesprek aan te gaan met jonge Polen en verdere toelichting te geven over zijn tegenstem.

Bron: Kees Lunshoflezing Frans Timmermans