Binnenhoflezing Chris van Dam: 'goede overheid' is niet zo goed

donderdag 7 juli 2022, 15:15

DEN HAAG (PDC) - Chris van Dam, oud-Tweede Kamerlid namens het CDA, sprak donderdag tijdens de tweede Binnenhoflezing over de knelpunten in de relatie tussen burger en overheid en overheid en parlement. De oud-voorzitter van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) constateert dat er geen sprake is van gelijkwaardige relaties met vertrouwen als uitgangspunt.

Volgens Van Dam kan het vertrouwen in de overheid alleen hersteld worden als de houding van de overheid richting burgers gebaseerd is op gelijkwaardigheid. Burgers willen als mens en partner van de overheid gezien worden en niet als categorie. Die gelijkwaardigheid zou ook ontbreken in het bestuursrecht waarbij de 'goede overheid' het uitgangspunt is en de burger gewantrouwd wordt. De overheid mag de feiten presenteren en de burger moet hemel en aarde bewegen om daar eigen feiten tegenover te zetten.

De voormalig ambtenaar ging tijdens de lezing ook in op de worsteling van rijksambtenaren met 'de waarheid'. In de top van ministeries ontstaat een systeem van gladstrijken waarbij Kamerbrieven en beleidsnotities geplooid worden naar wat geacht wordt politiek wenselijk te zijn. Van Dam pleitte in zijn betoog voor ruimte om tegendraads advies te geven en citeerde daarbij Tjeenk Willink: trouw aan het ambt van de minister, niet aan de persoon van de minister.

Bron: Binnenhoflezing Chris van Dam, Schinkelshoek & Verhoog