CETA als uitzondering: EK-fracties PvdA en GroenLinks stemmen bij 99% voor dezelfde wetten

dinsdag 12 juli 2022, 14:15

DEN HAAG (PDC) - De huidige Eerste Kamerfracties van de PvdA en GroenLinks stemmen in 99 procent van de gevallen in met dezelfde wetsvoorstellen, zo blijkt uit cijfers van PDC. De stemming over het goedkeuren van het CETA-verdag tussen de Europese Unie en Canada is het eerste wetsvoorstel in ruim een jaar tijd waarover de senatoren van de PvdA en GroenLinks een ander oordeel hebben.

Na 2020 kwam het nog nauwelijks voor dat beide partijen anders stemden over wetgeving. Alleen over de tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen bleken de partijen het niet eens: GroenLinks was voor en de PvdA stemde tegen. Een interessant gegeven aangezien de leden van beide partijen onlangs akkoord gingen met het vormen van een gezamenlijke Eerste Kamerfractie na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar.

Eerder stemden PvdA en GroenLinks anders over het belastingplan 2020. GroenLinks stemde daar in beide Kamers voor en de PvdA tegen. Ook over enkele wetsvoorstellen in het kader van de Omgevingswet verschilden de fracties van mening (GroenLinks tegen en PvdA vóór).

Sinds de start van de huidige zittingsperiode van de Eerste Kamer in 2019 is CETA het negende wetsvoorstel waarover beide fracties anders stemmen. De Kamerleden van GroenLinks stemden iets vaker tegen een wetsvoorstel dan de sociaaldemocratische senatoren. Wanneer GroenLinks een voorstel verwierp, deed de PvdA dat in driekwart van de gevallen ook. Andersom deed GroenLinks in 80 procent van de gevallen waarbij de PvdA tegenstemde hetzelfde.

Tabel 1: Overeenstemming PvdA en GL over wetsvoorstellen

Vergelijking oordeel over wetsvoorstellen

GL

PvdA

PvdA stemt voor

99%

n.v.t.

PvdA stemt tegen*

80%

n.v.t.

GL stemt voor

n.v.t.

99%

GL stemt tegen*

n.v.t.

74%

*PvdA en GroenLinks stemden bij drie procent van de stemmingen tegen een wetsvoorstel en in 97 procent voor

Moties

Ook wanneer er over moties geoordeeld moest worden, kozen de fracties vaak dezelfde lijn. Wanneer GroenLinks een motie indiende stemde de PvdA in 97 procent van de gevallen met hun toekomstige fractiegenoten mee. Dienden de sociaaldemocraten een motie in dan deelde GroenLinks in 94 procent van de situaties die mening.

Waar de fracties het vaak eens zijn met elkaars moties, blijkt dit minder vaak het geval wanneer de moties afkomstig zijn van coalitiepartijen. De Kamerleden van de PvdA stemden vaker in met moties die ingediend werden door VVD, D66, CDA en ChristenUnie dan GroenLinks deed.

Het stemgedrag verschilt vooral van elkaar wanneer de christendemocraten een motie indienden: PvdA stemde bij 40 procent van de moties voor en GroenLinks deed dat slechts 27 procent van de tijd.

Tabel 2: Overeenstemming PvdA en GL over moties

Ingediend door partij

Pvda stemt voor

GL stemt voor

PvdA

100%

94%

GL

97%

100%

SP

96%

96%

PvdD

93%

96%

D66

51%

49%

CU

49%

47%

CDA

40%

27%

VVD

27%

24%

Bron: PDC Montesquieu Instituut