Minister gaat wetsvoorstel over nieuw kiesstelsel aanpassen

maandag 18 juli 2022, 10:57

DEN HAAG (PDC) - Minister Hanke Bruins Slot van BZK gaat het door haar voorganger ingediende wetsvoorstel 'Met één stem meer keuze' aanpassen. Bij de zeteltoedeling worden eerst de kandidatenzetels toegewezen en daarna de lijstzetels. Oorspronkelijk was dat omgekeerd. De wijziging is gunstiger voor de lijstvolgorde zoals voorgesteld door de partij. De minister komt daarmee tegemoet aan kritiek.

De Raad van State liet zich in zijn advies kritisch uit over het oorspronkelijke wetsvoorstel, omdat de kiesrechtwijziging de werking van het parlementaire stelsel zou aantasten. Hij komt tot dat oordeel omdat politieke partijen daardoor hun positie zouden verliezen ten koste van (individuele) kandidaten. Een meerderheid van de Tweede Kamer onderschreef die kritiek.

De minister laat de Tweede Kamercommissie BZK weten het wetsvoorstel opnieuw voor advies aan de Raad van State te zullen voorleggen en het daarna in gewijzigde vorm te zullen indienen.

Bron: brief minister van BZK en beslisnota