Symposium 'Overheid en Burger: een kwestie van vertrouwen'

vrijdag 2 september 2022, 11:30

DEN HAAG (PDC) - Op donderdag 1 september organiseerde Kirchheiner hoogleraar en fellow bij het Montesquieu Instituut Luc Verhey, in samenwerking met de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, het symposium 'Overheid en burger: een kwestie van vertrouwen'.

Met de toeslagenaffaire in gedachten, maar ook de huidige crises zoals de stikstofcrisis en de energiecrisis is het vertrouwen tussen burgers en overheid een actueel thema. Hoe staat de verhouding tussen overheid en burger ervoor? Hoe herstelt de overheid het gebroken vertrouwen? En welke rol spelen de Nationale Ombudsman en gemeentelijke ombudslieden hierbij?

Na inleidende woorden van Verhey en Van Zutphen kwamen diverse experts aan het woord in twee panelgesprekken. In het eerste gesprek gingen Mark Bovens (hoogleraar bestuurskunde), Jesse Frederik (onderzoeksjournalist De Correspondent), Ymre Schuurmans (Wetenschappelijk Directeur van het Instituut Publiekrecht) en Sandra van Heukelom-Verhage (staats- en bestuursrechtadvocaat) in op de stelling 'het gaat niet om maatwerk maar om realistische regelgeving'. Ze kwamen tot de conclusie dat maatwerk belangrijk is voor het herstellen van fouten, maar het is nog belangrijker dat regels zo worden opgesteld dat er zo min mogelijk fouten gemaakt kunnen worden.

Aan het tweede panelgesprek namen Geerten Boogaard (hoogleraar decentrale overheden), Marianne van den Anker (Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam) en Lot Mertens (stadsfluisteraar & cheerleader lokale democratie) deel. Zij spraken over de rol, het mandaat en het belang van ombudslieden.

Als verbinder tussen overheid en burgers sloot Van Zutphen de bijeenkomst af met de boodschap dat er nog veel werk te doen is aan het herstellen van het vertrouwen. Dit symposium, zo stelde hij, was een goede aftrap voor meer dialoog en onderzoek.

Bron: Universiteit Leiden