Policy paper 13: Kiesdeler als kiesdrempel bij gemeenteraadsverkiezingen, de oplossing tegen het probleem van versnippering?

Voorblad policy paper 13

Is de gemeentelijke politiek rijp voor een kiesdrempel? De versplintering van de Nederlandse politiek neemt niet alleen toe in de Tweede Kamer, maar is ook merkbaar in de gemeenteraad. In gemeenten met 31 of meer zetels is het aantal eenmansfracties na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen aanmerkelijk gestegen. Tijd om voor de gemeenteraadsverkiezingen een kiesdrempel in te stellen die gelijk is aan de kiesdeler. Dat stelt onderzoeker Nora Vissers in de laatste policy paper van het Montesquieu Instituut.

De gemeenteraadsverkiezingen verschillen van de Tweede Kamerverkiezingen omdat er bij de Tweede Kamer een kiesdrempel bij de restzetelverdeling is vastgesteld op de hoogte van de kiesdeler. Hierdoor komen partijen die geen zetel halen bij de verkiezingen niet in aanmerking voor een restzetel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is dat wel zo, waardoor partijen die normaal geen zetel zouden krijgen toch in aanmerking kunnen komen voor een restzetel. En juist dáár zit mogelijk een oplossing voor het versnipperingsprobleem, aldus Nora Vissers.

Tijd dus om artikel P7 van de Kieswet aan te passen, zodat net als in de Tweede Kamer partijen niet in aanmerking komen voor restzetels wanneer hun stemcijfer lager is dan de kiesdeler. Lees het pleidooi van Nora Vissers hiervoor in de dertiende policy paper van het Montesquieu Instituut.

 

Titel

Kiesdeler als kiesdrempel bij gemeenteraadsverkiezingen: de oplossing tegen het probleem van versnippering?

Auteurs

Nora Vissers

Datum

September 2022

 
Download PDF