Jaarboek parlementaire geschiedenis in teken van openbaarheid

woensdag 16 november 2022, 9:18

DEN HAAG (PDC) - Het gisteren gepresenteerde Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2022 heeft als thema openbaarheid in politiek en bestuur. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de voorzitters van Tweede en Eerste Kamer, Vera Bergkamp en Jan Anthonie Bruijn.

In redes van oud-Kamerlid Ineke van Gent (voorzitter Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding) en Bruijn en Bergkamp werd gewezen op het belang van openheid, maar ook op de spanningen die dat kan opleveren. Er is in die zin zelfs sprake van een paradox: meer transparantie kan ook wantrouwen van burgers opleveren. Een geschreven verslag kan bovendien nooit precies weergeven hoe een vergadering is verlopen. Vraag is ook waar grenzen liggen, bijvoorbeeld als het gaat om berichtenverkeer via sociale media.

In het boek wordt op verschillende aspecten van openbaarheid ingegaan, met onder andere een terugblik op de debatten over de WOB, de openbaarheid rond het koninklijk huis, de rol van de 'Commissie-Stiekem' en de Archiefwet.

In het boek staat verder een interview met Kamervoorzitter Bergkamp en daarnaast zijn er de gebruikelijke boekbesprekingen, een parlementaire kroniek en necrologieën, onder meer van Bas van der Vlies en Ed van Thijn.