Staat van de Uitvoering 2022: politiek, beleid en uitvoering moeten eerder en beter samenwerken

donderdag 19 januari 2023, 15:41

DEN HAAG (PDC) - Gisteren ontving Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp de eerste Staat van de Uitvoering uit handen van Abdeluheb Choho, algemeen directeur RVO. Met deze rapportage wordt de politiek geïnformeerd over hoe de publieke dienstverlening in ons land ervoor staat. Aanleiding voor het verschijnen van het jaarlijkse rapport waren problemen zoals die rond de toeslagen voor kinderopvang.

Eerder en beter samenwerken

De belangrijkste conclusie in de rapportage is dat er eerder en beter moet worden samengewerkt tussen politiek, beleid en uitvoering. De complexiteit van wetgeving en de stapeling van beleid - door bijvoorbeeld overgangsregelingen en uitzonderingsbepalingen voor bepaalde groepen - vormen het grootste knelpunt voor burgers, ondernemers en uitvoeringsorganisaties.

Oproepen

De gezamenlijke uitvoeringsorganisaties doen vijf oproepen aan de politiek:

  • Maak regels voor burgers en ondernemers minder complex door beter en minder beleid.
  • Betrek de uitvoering vanaf het allereerste begin bij beleidsvorming.
  • Voer het politieke debat niet meer op incidenten, maar ontwikkel een gezamenlijk beeld van trends en dilemma’s in de publieke dienstverlening.
  • Laat de verantwoordingsplicht achteraf plaatsmaken voor een open gesprek over hoe de uitvoeringspraktijk beter of anders moet.
  • Breng gegevensuitwisseling tussen publieke dienstverleners nu echt op gang.

Toekomstbestendiger

Door aan deze oproepen tegemoet te komen, moet de dienstverlening toekomstbestendiger worden en het vertrouwen van burgers en ondernemers in de overheid worden hersteld en verankerd, aldus de rapportage.

Bron: Staatvandeuitvoering.nl