Kutsal Yesilkagit benoemd tot een van de leden van de Staatscommissie Rechtsstaat

maandag 6 februari 2023, 10:45

DEN HAAG (PDC) - Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de leden van de Staatscommissie Rechtsstaat benoemd. Dit betreft Kutsal Yesilkagit, bestuurslid van het Montesquieu Instituut, Eva González Pérez, Corissa Abdoeljamil, Ernst Numann, Kees Vendrik, Fatma Çapkurt, Diantha

De Staatscommissie Rechtsstaat werd in november 2022 ingesteld onder voorzitterschap van Henk Kummeling. Met de nieuwe benoemingen is de commissie compleet. De commissie krijgt nu de opdracht om het functioneren van de rechtsstaat te analyseren en voorstellen te doen voor versterking van de rechtsstaat. Bij deze opdracht zal de commissie nadrukkelijk aandacht hebben voor bescherming van burgers tegen onvoorziene en ongewenste gevolgen van overheidsmaatregelen. Voor 1 juni 2024 zal de commissie haar advies aanbieden aan het kabinet.

Deze commissie komt voort uit het rapport Ongekend Onrecht over de toeslagenaffaire. Het rapport constateerde dat in de toeslagenaffaire de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en dat burgers daardoor ernstig in de knel zijn gekomen.

Bron: Rijksoverheid