Staat van Bestuur 2022: vertrouwen in decentraal bestuur hoog, maar barsten ontstaan

dinsdag 21 maart 2023, 14:00

DEN HAAG (PDC) - Het draagvlak voor decentrale democratie en vertrouwen in het systeem is groot in Nederland, maar er ontstaan wel barsten in dit beeld. Dat is de conclusie van de Staat van Bestuur 2022, het trendrapport over het decentrale openbaar bestuur dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties elke twee jaar opstelt.

In het rapport, waarin de balans wordt opgemaakt over de staat van het lokaal bestuur en hoe burgers zich hiertoe verhouden, wordt gesteld dat de legitimiteit van het decentraal bestuur onder druk staat. Redenen hiervoor zijn de lage opkomst bij verkiezingen en de oververtegenwoordiging van bepaalde groepen onder de stemmers.

De fragmentatie is ook toegenomen in het lokale bestuur en de collegevorming heeft gemiddeld langer geduurd dan anders. Over bestuurders en volksvertegenwoordigers is het rapport positief: ze zijn betrokken en gemotiveerd, al is het profiel van deze mensen nog niet erg divers. Tegelijk krijgen ze ook steeds vaker te maken met agressie waardoor hun werkplezier wordt aangetast.

Bron: Rijksoverheid