Hofvijver maart: ‘Rutte maakt zich te klein’

maandag 27 maart 2023, 13:00

DEN HAAG (PDC) - ‘Een minister-president zoals Drees had zelfs met zijn bescheiden opvatting van het ambt dit niet over zijn kant laten gaan’, zo stelt Rein Jan Hoekstra in de nieuwste editie van De Hofvijver. Het weglopen van het kabinet bij de Algemene Politieke Beschouwingen en het recent verschenen rapport over de gaswinning in Groningen hebben de voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken ertoe aangezet te reflecteren op de rol van de minister-president door deze in historisch perspectief te plaatsen. ‘De minister-president is meer dan een primus inter pares’, schrijft Hoekstra in een essay

Het maartnummer van De Hofvijver bevat ook meerdere beschouwingen naar aanleiding van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, waaronder een column van Annemarie Kok en Caspar van den Berg. Op basis van hun eerdere studie over 'Regionaal maatschappelijk onbehagen' werpen zij een blik op het grote electorale succes van de BoerBurgerBeweging (BBB). Andere artikelen schenken aandacht aan het CDA, de linkse samenwerking en de uitslag van de waterschapsverkiezingen.

Daarnaast bevat deze nieuwe uitgave van De Hofvijver onder meer een artikel over het stikstofdebat dat nu ook in Vlaanderen de kop op steekt en een beschouwing over de digitalisering van de overheid en de problemen die hiermee gepaard gaan.