Minister Bruins-Slot publiceert handreiking Constitutionele Toetsing

dinsdag 16 mei 2023, 12:23

DEN HAAG (PDC) - Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Hanke Bruins-Slot heeft de Tweede Kamer in een brief een handreiking voor constitutionele toetsing toegestuurd. De handreiking bevat praktische handvatten voor ambtenaren die betrokken zijn bij het tot stand brengen van wet- en regelgeving waarbij constitutionele vraagstukken spelen.

Deze handreiking moet bijdragen aan een groter bewustzijn onder ambtenaren over de Grondwet en daarmee aan de kwaliteit en constitutionele haalbaarheid van (ontwerp) wet- en regelgeving. Daarnaast is de handreiking ook bedoeld ter tegemoetkoming van de Tweede Kamer, waar al langere tijd de wens leeft de constitutionele toets in het wetgevingsproces op te nemen.

Op dit moment kan de rechter in Nederland wetten niet toetsen aan de Grondwet. De constitutionele toetsing wordt overgelaten aan het parlement en de regering. Die moeten er op letten dat de wetten die zij maken niet in strijd zijn met de Grondwet. Binnen de Rijksdienst is de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor het uitvoeren van een constitutionele toets op ontwerpregelgeving.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken